Civilizace starověkého Středomoří

Civilizace starověkého Středomoří https://www.databazeknih.cz/img/books/47_/47565/bmid_civilizace-starovekeho-stredomori-XVy-47565.jpg 5 29 29

Významnou etapu lidských dějin tvoří starověké civilizace Středomoří. Ačkoli starověký svět patří již dávno minulosti, nezůstal bez vlivu na naše kulturní povědomí a památky antického výtvarného umění a literatury se staly jeho nedílnou součástí. S dědictvím starověkých civilizací se setkáváme i v našem běžném životě. Zejména to platí o estetických představách a do určité míry i o etických zásadách, které jsou plodem teoretického myšlení předních starověkých filozofů. Antika však neznamenala pouze civilizaci řeckou nebo římskou. Stejně jako středověk navazoval na poznatky antické, vycházeli Řekové z bohatých znalostí a zkušeností zemí Předního východu, Egypta, Sýrie, Malé Asie a zprostředkovaně i Mezopotámie. Ačkoli řečtí myslitelé a umělci tyto poznatky upravovali, přizpůsobovali změněným ekonomickým, sociálním a politickým podmínkám, byl vliv tzv. orientálních despocií na antickou civilizaci všestranný a dalekosáhlý. Společná práce prof. dr. P. Olivy, DrSc., člena korespondenta ČSAV, a doc. dr. J. Buriana, CSc., podává důkladný přehled dějin středomořských civilizací od pravěku do konce starověku. Je promyšleně rozvržena tak, že zachovává delší dějinné úseky jednotlivých zemí. Výklade ve všech úsecích postihuje vývoj materiální kultury, politické dějiny vysvětluje z rozvoje výrobních sil a výrobních vztahů. Nezapomíná ani na kulturní dějiny a rozvoj vzdělanosti. Autorům se podařilo přesvědčivým způsobem objasnit společenský pokrok ve starověku v souvislosti s návazností řecké civilizace a civilizace Předního východu a organicky spojit římské dějiny s helénistickým světem. Nesoustřeďují se však ve své práci pouze na obecně známé úseky starověkých dějin, ale věnují také náležitou pozornost i oblastem takzvaně okrajovým a obdobmí domněle úpadkovým. Kniha je bohatě vybavena mapami a barevnými a černobílými fotografiemi, zobrazujícími nezřídka i méně známé starověké památky.... celý text

Přidat komentář

Clivicus
30.06.2023 4 z 5

Kniha je takovým hezkým způsobem rozsáhlá, že se z ní člověk mnohému naučí, ale zároveň stručná a srozumitelně psaná, že ji člověk dokáže rozumně strávit. Dokonalá publikace pro ty, kteří chtějí alespoň trochu nakročit do antiky. Jediná nevýhoda je poněkud suchoparný text.

Filomena1961
23.12.2022 5 z 5

Rozsáhlá krásná naučná publikace, která mi přinesla spoustu nových informací nejen ze starověkého Řecka a Říma, ale také ze zemí Předního východu, Egypta, Sýrie, Malé Asie, Mezopotámie. Ocenila jsem obrazovou přílohu a opětovně jsem žasla, co všechno zmíněné civilizace ve své době dokázaly.Text mimo fotografie je opatřen kresbami a mapkami, což mi umožnilo se lépe orientovat v uvedených civilizacích. Hodnotím - perfektní dílo a zcela jistě doporučuji k četbě.


Kuža007
29.06.2021 5 z 5

Tato krásná obsáhlá kniha shrnuje všechny známé historické poznatky o Starověku. Od Uruku až po období stěhování národů a římského dominátu.

draka
31.08.2020 5 z 5

Kniha je velmi obsáhlá, podrobně, ale čtivou formou shrnuje dosud známé poznatky o uvedených územích a jejich kultuře, umění, náboženství, vzrůstu i úpadku se spoustou obrazových materiálů. Je to výborná kniha, která ve mně vyvolává smutek a obavy ze současného dění v těchto historických zemích. To je však jiná kapitola.

Eleanor-ka
13.08.2020 3 z 5

Pro mě vcelku špatná stylistika, mnohdy se špatně četla. Obsahově velmi bohatá, ačkoli o starověku nejsou zrovna mnoho potvrzených zdrojů. Svůj účel splnila.

ViolettaCh.
03.07.2020 5 z 5

Čtivá, naučná publikace, ráda jsem si v ní četla již na základní škole a na gymplu.

kyssling
28.06.2020 5 z 5

Takhle rozsáhlé dílo nebývalého rozmachu a šíře jsem asi ještě nečetl. Je to tedy místy hodně těžké čtení, ale kdybych si měl zapamatovat JEDNO procento byl bych rád. Pro zájemce o nejen Starověký Řím naprostá povinnost. A nejedná se o překlad, nýbrž o původní české/československé dílo. Bravo !

fojtikjirik
28.06.2020 5 z 5

Podrobná kniha o vývoji středomořských států a národů od počátku civilizace do začátku středověku. Součástí knihy je i rozsáhlá obrazová příloha obsahující fotografie starověkých uměleckých děl.