Mária Vyvíjalová knihy

slovenská, 1921 - 2003

Knihy (6)

Alexander Rudnay v kontexte slovenského národnoobrodenského hnutia 1998


Bernolákov autentický slovníček spred roku 1790 1969


Juraj Palkovič 1769-1850 1968


Matej Bel a idea občianskej spoločnosti 2001 (1. vydání )


Mladý Ján Hollý 1975


Slovenskje národňje novini: Boje o ich povolenie 1972