Koupit knihy

Ladislav Tondl

česká, 1924 - 2015


Nahrávám...
Přidat knihu

Knihy (16)


Člověk a moderní doba

Člověk a moderní doba1966 (1. vydání)
Člověk a věda

Člověk a věda1969
Člověk ve světě techniky

Člověk ve světě techniky2009 (1. vydání)
Dialog. Sémiotické rozměry a rozhraní dialogu

Dialog. Sémiotické rozměry a rozhraní dialogu1999
Hodnocení a hodnoty. Metodologické rozměry hodnocení

Hodnocení a hodnoty. Metodologické rozměry hodnocení1999 (1. vydání)
Mezi epistemologií a sémiotikou

Mezi epistemologií a sémiotikou1996 (1. vydání)
O vývoji a perspektivách vědy ve světle současné technické revoluce

O vývoji a perspektivách vědy ve světle současné technické revoluce1960
Problémy sémantiky

Problémy sémantiky1966 (1. vydání)
Půl století poté. Pohledy na problémy sémantiky a sémiotiky v posledních desítiletích

Půl století poté. Pohledy na problémy sémantiky a sémiotiky v posledních desítiletích2006 (1. vydání)
Racionální činnost a svět artefaktů

Racionální činnost a svět artefaktů2005 (1. vydání)
Rozmluva & usuzování

Rozmluva & usuzování2014
Současná západní filosofie

Současná západní filosofie1958
Technologické myšlení a usuzování

Technologické myšlení a usuzování1998 (1. vydání)
Teorie modelů a modelování

Teorie modelů a modelování1967
Věda, technika a společnost : soudobé tendence a transformace vzájemných vazeb

Věda, technika a společnost : soudobé tendence a transformace vzájemných vazeb1994 (1. vydání)
Znalost. Její lidské, společenské a epistemické dimenze

Znalost. Její lidské, společenské a epistemické dimenze2003