Koupit knihy

Ladislav Tondl

česká, 1924 - 2015


Nahrávám...

Životopis

Prof. PhDr. Ing. Ladislav Tondl, DrSc.* 28. 2. 1924 Znojmo
Vystudoval filozofii, sociologii, ekonomii a matematickou statistiku na Filozofické fakultě UK a v roce 1949 získal titul doktora filozofie a inženýra. Po ukončení studií přednášel logiku, epistemologii a filozofii vědy na FF UK. Brzy poté, co byl v polovině 50. let z politických důvodů zbaven možnosti působit v humanitních oborech, odešel do Ústavu teorie informace a automatizace ČSAV.
Již od počátku 60. let si získal uznání v zahraničí, kde byl vnímán jako představitel analytického filozofického myšlení. V té době navázal kontakty s předními zahraničními filozofy a logiky a stal se členem redakčních rad prestižních mezinárodních časopisů. Ve druhé polovině 60. let začal v důsledku uvolňování politické situace postupně vzrůstat ohlas jeho vědecké práce i u nás. Roku 1968 byl jmenován řádným profesorem UK, založil Ústav pro teorii a metodologii vědy ČSAV, mezi lety 1968 a 1970 předsedal komisi UNESCO pro vědní politiku. Na jeho další profesní činnosti se odrazila politická situace po srpnu 1968 – hned v roce 1969 byl zrušen Ústav pro teorii a metodologii vědy a L. Tondl opět ztratil možnost pracovat ve svých oborech. Proto po následujících dvacet let působil v oboru informatiky a využití počítačů a počítačové grafiky v projektování (Projektový ústav dopravních a inženýrských staveb v Praze). Nadále se věnoval teoretické oblasti, a přestože doma nesměl publikovat, s pomocí zahraničních kolegů mohl výsledky své práce otiskovat nejen na Západě (USA, Francie, Německo, Švédsko), ale i v sovětském bloku (Polsko a hlavně SSSR).

Po listopadu 1989 působil v čele Střediska pro vědu, technologii a společenská studia AV a opět přednášel na UK. Stal se čestným členem mezinárodních vědeckých společností a zasedal v redakčních radách několika renomovaných zahraničních časopisů. Jeho práce výrazně zasáhly do řady disciplín, obzvláště do sémantiky, sémiotiky, filozofie jazyka, logiky, epistemologie, informatiky, filozofie vědy a filozofie techniky.(zdroj životopisu: databáze nakladatelství)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Wilbur Smith

1933 - 2021
J. R. R. Tolkien

1892 - 1973