Koupit knihy

Eva Krekovičová

slovenská, 1949


Nahrávám...
Přidat knihu

Knihy (15)


Bulhari na Slovensku

Bulhari na Slovensku2005
Cesty na druhý svet. Smrť a posmrtný život v náboženstvách sveta

Cesty na druhý svet. Smrť a posmrtný život v náboženstvách sveta2005
Etnické stereotypy z pohledu různých vědních oborů

Etnické stereotypy z pohledu různých vědních oborů2001
Folklór a komunikácia v procesoch globalizácie

Folklór a komunikácia v procesoch globalizácie2005
Holokaust ako historický a morálny problém v minulosti a v súčasnosti

Holokaust ako historický a morálny problém v minulosti a v súčasnosti2008
Medzi toleranciou a bariérami: obraz Rómov a Židov v slovenskom folklóre

Medzi toleranciou a bariérami: obraz Rómov a Židov v slovenskom folklóre1999
Mentálne obrazy, stereotypy a mýty vo folklóre a v politike

Mentálne obrazy, stereotypy a mýty vo folklóre a v politike2005
My a tí druhí v modernej spoločnosti

My a tí druhí v modernej spoločnosti2009
Mýty naše slovenské

Mýty naše slovenské2005 (1. vydání)
Na prahu milénia: Folklór a folkloristika na Slovensku

Na prahu milénia: Folklór a folkloristika na Slovensku2000
O živote folklóru v súčasnosti (Ľudová pieseň)

O živote folklóru v súčasnosti (Ľudová pieseň)1989
Piesne a etnická identifikácia Slovákov v Maďarsku

Piesne a etnická identifikácia Slovákov v Maďarsku2018 (1. vydání)
Slovenské koledy: Od Štedrého večera do Troch kráľov

Slovenské koledy: Od Štedrého večera do Troch kráľov1992
Spievame vianočné koledy

Spievame vianočné koledy1994
Z minulosti Slovenského Komlóša

Z minulosti Slovenského Komlóša1997