Mýty naše slovenské

kniha od:

Mýty naše slovenské https://www.databazeknih.cz/img/books/59_/59927/bmid_myty-nase-slovenske-Wzo-59927.jpg 3.8 10

Krásne a často tragické príbehy o hrdinoch, víťazstvách, porážkach a utrpení našich predkov sú súčasťou každodenného života a napriek svojej fiktívnosti reálne pôsobia na správanie ľudí. Naše mýty rovnako ako mýty ostatných európskych národov redukujú komplexnú minulosť, aby vytvorili magickú jednotu spoločenstva. Ponúkajú prísľub zmyslu národnej existencie a zmenšujú kolektívny pocit strachu. Kniha rozoberá základné kamene slovenskej mytológie od Veľkej Moravy, cez Matúša Čáka, Jánošíka, Štúra, Štefánika, Hlinku, Tisa až po Husáka a mýty obdobia komunizmu. Autori (archeológovia, jazykovedci, etnológovia, historici, publicisti) upozorňujú, v čom sa obsahy mýtov rozchádzajú s výsledkami výskumov. Porovnávajú mýtické príbehy rôznych etník a prichádzajú k záveru, že Slováci sú rovnakými „mýtomaniakmi” ako všetci ostatní, pretože rovnako ako všetci ostatní snívajú o živote bez útlaku a násilia. Jednotlivé kapitoly poukazujú na obsahovú a funkčnú podobnosť mýtov. Všímajú si mýtizáciu literárnej, cirkevnej či ľudovej tradície najmä v 19. storočí a jej politické využívanie. Sme „naprogramovaní” našou minulosťou, často preberáme zdedené schémy. Ak naše národné mýty premeníme na dogmu, stratia svoju oslobodzujúcu úlohu a stanú so nástrojom politickej manipulácie, prestanú byť mýtmi v pôvodnom zmysle slova. Obľúbené mýtické rozprávania sú súčasťou našej historickej tradície. Nemali by sme však zabúdať na „žáner”, do ktorého tieto príbehy patria. zostavili: Krekovič Eduard, Mannová Elena, Krekovičová Eva... celý text

Komentáře (3)

Komentáře 3 Recenze 1

Misericordia
Misericordia
21.11.2023

Iste, uviesť historické otázky na pravú mieru je záslužná vec. Na druhej strane editori publikácie vychádzajú z pozitivistického chápania mýtov, ktoré naplno nerozumie dôležitej úlohe skutočných mýtov v starých spoločnostiach a dobrým dôvodom rozvíjania náhražkových "mýtov" v období formovania moderných národov. To, čo nazývajú autori ahistorickým nie je nesprávnou historickou interpretáciou; vôbec nevzniká z vedeckého historiografického záujmu. ...

Prečo potrebujú národy svoje "historické mýty? Prečo máme tendenciu sa utiekať k falošným predstavám o minulosti? Kde sa berie potreba mať národných hrdinov? A prečo nám ich neponúka vlastná krásná literatúra? ... Ak by niekto vytvoril poctivú a vyzretú slovenskú fantasy, ktorá zaujme imagináciu Slovákov, možno by najväčšmi pomohol demytologizovať slovenské dejiny a knihkupectvá by neboli pravidelne zaplavované novými tajnými dejinami Slovanov.

Miro.slav
Miro.slav
10.08.2020 4 z 5

Kto hľadá mýty v štýle boja boha Perúna s démonmi zimy alebo priehršť Velesových skutkov, tak je na zlej adrese. Kto hľadá mýty a povesti v zmysle Dobšinského národných rozprávok o sklenom vrchu a zakliatej panne, je opäť na zlej ceste. Kto hľadá povesti o sláve Samovej ríše a Svätoplukových prútoch je opäť na scestí.

Nič z toho kniha neprináša. Dozvieme sa však veľa o slovenskej histórii a jej medzníkoch, osobnostiach či výnimočných centrách. No hlavne sa dozvedáme o tom, ako sa tieto skutočnosti stávali vrstvou kolektívnej pamäte, zbavenej faktografickosti a doplnenej prvkom tajomna, iracionálna a mytologizovania.


hyperion
hyperion
24.11.2019 4 z 5

Kniha z dielne slovenských akademikov (historikov, etnológov, archeológov etc.) prináša v mnohom podnetné (a súčasné) témy na zamyslenie, resp. na ich kritické pre-myslenie. Autorom nejde o znehodnocovanie "národnej pamäti Slovákov", ale prezentovanie reálnych historických a etnografických faktov, vedúcich nepriamo ku konfrontácii s mýtickou "národnou identitou" jedinca (obzvlášť "Slováka-národniara").
V tomto zmysle má kniha (okrem bohatstva informácií a odkazov na zdroje) svoje dôležité poslanie: poukazovať na problém vytvárania falošného a naivného vlastenectva vystavaného na stereotypizácii a mýtoch o vlastnej "národnej výlučnosti" (či iných romantických reminiscencií z 19. storočia).
PS: ...odmietanie kritického pohľadu na históriu vlastného národa a iracionálna (často agresívna) obrana národných mýtov, v istom zmysle odkazuje na pocit ohrozenia zo straty (na mýtoch sformovanej) kolektívnej identity, ktorá jej nositeľom, zdá sa, saturuje nedostatočnosť osobnej identity a integrity.