Ithaka profil

☰ menu
Ithaka

1977 · žena · Ústecký kraj · statistiky

Aktivní: 27.02.2024 12:32 (poprvé 28.11.2020)
Body:1 802
Palce za komentáře: 946 · 1 057 ostatním
Hodnocení v bazaru: 5/0

Nové knihy v seznamech

Hledání přítomného okamžiku
Hledání přítomného okamžiku
Ruth Ozeki
Myšlení: rychlé a pomalé
Myšlení: rychlé a pomalé
Daniel Kahneman
Samá voda
Samá voda
Ludvík Souček
Život lidí, zvířat, rostlin, včel
Život lidí, zvířat, rostlin...
Pavel Kolmačka

Kdo jsem

Až vypluješ k Ithace,
přej si, aby tvá cesta byla dlouhá,
plná dobrodružství a poznání.
Neboj se Laistrygonů ani Kyklópů,
neboj se Poseidónova hněvu,
nikdy se s nimi cestou nesetkáš,
zachováš-li si čestnou mysl.

Nesetkáš se s Laistrygony ani s Kyklópy,
nesetkáš se s lítým Poseidónem,
když na ně nepomyslíš v skrytu duše,
nevystoupí-li z tvého nitra.

Přej si, aby tvá cesta byla dlouhá.
Kéž jsou hojná ta letní jitra,
kdy s požitkem a radostí
vpluješ do neznámých přístavů,
vstoupíš na fénická tržiště
a nakoupíš tam vzácné zboží,
perleť a korály, jantar i eben,
všemožné opojné tresti a masti,
co jich jen stačíš unést,
když navštívíš egyptská města
a poznáš v nich dávnou moudrost.

Stále však mysli na Ithaku.
Je tvůj souzený cíl.
A nespěchej,
nechť tvá cesta trvá mnoho let.

Ve stáří dorazíš k ostrovu
s bohatstvím nabytým cestou,
už lhostejný k pokladům Ithaky.
Tu krásnou cestu dlužíš Ithace.
Nebýt jí, nikdy bys nebyl vyplul,
víc ti už nemůže dát.

Shledáš-li Ithaku chudou, nebudeš přesto zklamán.
Jsi teď moudrý, získal jsi zkušenost
a víš, co je Ithaka.

Konstantinos Kavafis (1863-1933)

Ithaka

Ithaka
BY C. P. CAVAFY
TRANSLATED BY EDMUND KEELEY

As you set out for Ithaka
hope your road is a long one,
full of adventure, full of discovery.
Laistrygonians, Cyclops,
angry Poseidon—don’t be afraid of them:
you’ll never find things like that on your way
as long as you keep your thoughts raised high,
as long as a rare excitement
stirs your spirit and your body.
Laistrygonians, Cyclops,
wild Poseidon—you won’t encounter them
unless you bring them along inside your soul,
unless your soul sets them up in front of you.

Hope your road is a long one.
May there be many summer mornings when,
with what pleasure, what joy,
you enter harbors you’re seeing for the first time;
may you stop at Phoenician trading stations
to buy fine things,
mother of pearl and coral, amber and ebony,
sensual perfume of every kind—
as many sensual perfumes as you can;
and may you visit many Egyptian cities
to learn and go on learning from their scholars.

Keep Ithaka always in your mind.
Arriving there is what you’re destined for.
But don’t hurry the journey at all.
Better if it lasts for years,
so you’re old by the time you reach the island,
wealthy with all you’ve gained on the way,
not expecting Ithaka to make you rich.

Ithaka gave you the marvelous journey.
Without her you wouldn't have set out.
She has nothing left to give you now.

And if you find her poor, Ithaka won’t have fooled you.
Wise as you will have become, so full of experience,
you’ll have understood by then what these Ithakas mean.

C. P. Cavafy, "The City" from C.P. Cavafy: Collected Poems. Translated by Edmund Keeley and Philip Sherrard. Translation Copyright © 1975, 1992 by Edmund Keeley and Philip Sherrard. Reproduced with permission of Princeton University Press.

Source: C.P. Cavafy: Collected Poems (Princeton University Press, 1975)

Ithaca C. P. Cavafy | Recitation by Sean Connery - Music by Vangelis: https://www.youtube.com/watch?v=sl3uKXU6VLI