vesnice - štítek


Dům mezi větrem a řekou

Dům mezi větrem a řekou

1978, V. Mertl

Hrdinou autorovy románové prvotiny je muž střední generace, domněle vyrovnaný poštmistr, který se ve svém rodinném životě ocitá v tíživé krizi. Ve snaze vymanit se z ní, vrací se do rodné vesnice, konfrontuje sám sebe se... více


Moje Kořenecko

Moje Kořenecko

2017, M. Přikrylová

Dostává se Vám do rukou knížka, která především ve své první kapitole Moje Kořenecko otevírá srdce i duši autorky Marie Přikrylové, rozené Látalové. Narodila se v roce 1936 na Kořenci a zde také prožila svoje dětství a č... více


Na venkově

Na venkově

2011, M. Růžek

Zábavná knížka o životě na dnešním českém venkově děti provede životem na vsi. Tematické dvoustránkové obrázky s množstvím detailů věrně a s humorem zaznamenávají každodenní situace, např. práci na poli, masopust, zábavu... více


Madlenka a kůň Zlatohřivák

Madlenka a kůň Zlatohřivák

1989, M. Marboe-Hrabincová

Poutavé, bezprostřední vyprávění o životě na vesnici, především o dětském přátelství a lásce ke koním. Madla se s rodiči přistěhovala do Kvítkova z Prahy. Život na vsi je pro ni jediné dobrodružství (i když její mamin... více


Montaillou, okcitánská vesnice v letech 1294–1324

Montaillou, okcitánská vesnice v letech 1294–1324

2005, E. Le Roy Ladurie

Autor na základě inkvizičních protokolů z přelomu 13.–14. století rekonstruuje osudy katarské vesnice. Využívá přitom historické i antropologické metody a líčí život středověkých vesničanů ve všech jeho bizarních podobác... více


Hubička / Námluvy / Nebožka Barbora

Hubička / Námluvy / Nebožka Barbora

1973, K. Světlá

Tři povídky z povídkového souboru Kresby z Ještědí, knihy, kterou autorka napsala ve vrcholném tvůrčím údobí na okraji velkých skladeb románových. Ústředním tématem jsou různé, humorné i trpké situace lásky, přičemž hlav... více


Sirotci

Sirotci

1996, V. Pittnerová

Soubor dvou povídek z venkovského života, které mistrně vypráví Pittnerová. více


Sladká chuť pelyňku

Sladká chuť pelyňku

1975, B. Nohejl

Novela ze současného pohraničí líčí osudy mladého muže, který se po vojenské službě rozhodne pracovat v JZD a v novém prostředí se dostává do složitého soukolí lidských vztahů. Milostný cit, zdravý rozum, zkušenosti z ml... více


Maminky

Maminky

2003, V. Pittnerová

Čtyři rozsáhlejší povídky popisují nelehký život žen na vsi, který ostatně není nijak snadný ani dnes. Autorka ukazuje lehkomyslnost u jedněch i touhu po vyšší duchovní úrovni u druhých. Do svých povídek vepsala i smutný... více


Tady byla Britt-Marie

Tady byla Britt-Marie

2016, F. Backman

Román o tom, jak se lidé ztrácejí, zamilovávají a kopou do všeho, co je kulaté. Nejhezčí věc, kterou můžete o vesnici Borg říct, je to, že leží u silnice. O Britt-Marii zase někdo řekl, že je pasivně agresivní, zpomal... více


Výminkáři

Výminkáři

1976, K. V. Rais

K padesátému výročí autorova úmrtí vychází soubor povídek (Matka a děti, V boudě, Konec života, Do Prahy na pouť, Po letech doma), přinášející kritický pohled na život venkovských lidí z konce minulého století. Ústředním... více


Nejkrutější měsíc

Nejkrutější měsíc

2015, L. Penny

Vítejte ve Three Pines, zapomenuté, zapadlé vísce, kde nejkrutější měsíc právě dostál své hrozbě. Jaro je idylické období: na stromech raší pupeny, čerstvě rozmrazenou půdou se prodírají první květiny. Ne všechno se v... více


Pálenka (Prózy z Banátu)

Pálenka (Prózy z Banátu)

2014, M. Hořava

Mladý český učitel přijíždí učit místní děti číst a psát. Ony ho učí podpalovat oheň v kamnech kukuřičnými středy. Toulaví psi, rozšlapané moruše, kvetoucí zlatobýly, vzdálený hukot Dunaje. A postupně přicházejí vzpomínk... více


Náš dědek Josef

Náš dědek Josef

1978, J. Matějka

Příběh knihy je situován do moravské vsi vinařského kraje počátku 50.let, vrací se však i do starších životních období hlavního hrdiny. DĚDEK JOSEF si přes své vysoké stáří zachovává svéráznou životní filozofii a osobitý... více


Selský baroko

Selský baroko

2005, J. Hájíček

V beletrii posledních let se najde jen málo knih, které by se zabývaly naší nedávnou minulostí, a není snad jediné, jejímž tématem by bylo období kolektivizace vesnice v 50. letech. V novele Selský baroko se o takovou hi... více


1 2 3 4 >