velkostatky

štítky

4 knih


Český komorní velkostatek v 17. století : příspěvek k otázceČeský komorní velkostatek v 17. století : příspěvek k otázce1976, Eduard Maur

Studie se zabývá analýzou velkostatkářského podnikání na komorních panstvích v době pozdního feudalismu. Sleduje vrchnostenské režijní podniky, kde si všímá vzniku českého pobělohorského komorního velkostatku, poplužních... více


Sedláci si dělají, co chtějíSedláci si dělají, co chtějí2012, Jaroslav Čechura

Sborník přináší vybrané studie z více než třicetileté odborné publikační činnosti historika prof. Jaroslava Čechury. Vzhledem k širokému záběru autora se zde objevují články věnující se období středověku i ranému novověk... více


Cizí páni na české půděCizí páni na české půdě2021, kolektiv autorů

Pozemková reforma v meziválečném Československu na statcích cizích státních příslušníků. Kniha se věnuje vztahům zahraničních majitelů půdy a československého státu v období mezi oběma světovými válkami. Protože cizinci... více
Úvěr a zadlužení feudálního velkostatku v předbělohorských ČecháchÚvěr a zadlužení feudálního velkostatku v předbělohorských Čechách1985, Václav Ledvinka

Finanční hospodaření pánů z Hradce 1560-1596. více