velkostatky

štítky

6 knih


Český komorní velkostatek v 17. století : příspěvek k otázce 73% Český komorní velkostatek v 17. století : příspěvek k otázce 1976, Eduard Maur

Studie se zabývá analýzou velkostatkářského podnikání na komorních panstvích v době pozdního feudalismu. Sleduje vrchnostenské režijní podniky, kde si všímá vzniku českého pobělohorského komorního velkostatku, poplužních... více


Sedláci si dělají, co chtějí 90% Sedláci si dělají, co chtějí 2012, Jaroslav Čechura

Sborník přináší vybrané studie z více než třicetileté odborné publikační činnosti historika prof. Jaroslava Čechury. Vzhledem k širokému záběru autora se zde objevují články věnující se období středověku i ranému novověk... více


Úvěr a zadlužení feudálního velkostatku v předbělohorských Čechách % Úvěr a zadlužení feudálního velkostatku v předbělohorských Čechách 1985, Václav Ledvinka

Finanční hospodaření pánů z Hradce 1560-1596. více
Druhá polovica 19. storočia v hospodárskych dejinách dolnokrupského veľkostatku 0% Druhá polovica 19. storočia v hospodárskych dejinách dolnokrupského veľkostatku 2019, Radoslava Ristovská

Autorka vo svojej monografii približuje hospodárske fungovanie veľkostatku Dolná Krupá v období prechodu od feudalizmu ku kapitalizmu. Zameriava sa na obdobie rokov 1853 až 1903, kedy veľkostatok spravoval gróf Rudolf Ch... více


Správa klášterního velkostatku "Zlaté Koruny" do válek husitských (1263-1420) 0% Správa klášterního velkostatku "Zlaté Koruny" do válek husitských (1263-1420) 1914, Emanuel Kubíček

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Cizí páni na české půdě 0% Cizí páni na české půdě 2021, kolektiv autorů

Pozemková reforma v meziválečném Československu na statcích cizích státních příslušníků. Kniha se věnuje vztahům zahraničních majitelů půdy a československého státu v období mezi oběma světovými válkami. Protože cizinci... více