hospodářské dějiny

štítky

90 knih


Dynamika kapitalismuDynamika kapitalismu2019, Fernand Braudel

Mistrný esej jednoho ze zakladatelů francouzské historické školy Annales věnovaný genezi kapitalistického způsobu myšlení a podnikání v evropských dějinách 15.–18. století. Společně se široce pojatou historií vlády španě... více


Cestování v éře dostavníkuCestování v éře dostavníku1996, Milan Hlavačka

Kniha odhaluje způsob cestování a každodenní život na silnicích v 17. až 19. století. Vedle konstrukce a vzhledu cestovních prostředků se čtenář seznámí s úrovní ubytování a stravy v hostincích, s nebezpečností, nepohodl... více


Hospodářské dějiny (16.-20.století)Hospodářské dějiny (16.-20.století)2006, František Stellner

Učební text poskytne základní souhrn poznatků, faktů a stanovisek, jež čtenářům umožní relevantní orientaci v hospodářských dějinách. Hospodářské dějiny jsou historickou vědní disciplínou a zabývají se hospodářským rozvo... více
IzraelIzrael2004, Miloš Pojar

Publikace Izrael podává čtenáři výstižným a stručným způsobem přehled dějin Erec Jisraele a Palestiny do vyhlášení samostatného židovského státu v roce 1948 a sleduje dále jeho politické,hospodářské a kulturní dějiny až ... více


Průmyslová revoluce: O původu moderní technikyPrůmyslová revoluce: O původu moderní techniky2002, Ákoš Paulinyi

Kniha renomovaného historika v oboru dějin techniky pojednává o novém využití techniky v průmyslové revoluci a je zaměřena především na Velkou Británii v období let 1750 – 1850. Ústřední otázka, kterou si autor pokládá h... více


Kapitalismus na kolenou - Dopad velké hospodářské krize na evropskou společnost v letech 1929-1934Kapitalismus na kolenou - Dopad velké hospodářské krize na evropskou společnost v letech 1929-19342013, Jakub Rákosník

Kniha pojednává o období tzv. velké hospodářské krize 30. let 20. století, která zásadním způsobem ovlivnila chod světových dějin. Zabývá se možnými příčinami, dramatickým průběhem i následky tohoto hospodářského fenomén... více


Pivo, zbraně i tvarůžky: Podnikatelé meziválečného Československa ve víru konjunktur a krizíPivo, zbraně i tvarůžky: Podnikatelé meziválečného Československa ve víru konjunktur a krizí2014, Drahomír Jančík

Nepřehlédnutelný podíl na tvorbě hospodářského, sociálního a kulturního prostředí meziválečného Československa měli podnikatelé a manažeři třímající otěže průmyslových podniků, a právě těm je věnována i publikace „Pivo, ... více


„Druhá revoluce“ : Stalinská transformace v Sovětském svazu 1928-1934„Druhá revoluce“ : Stalinská transformace v Sovětském svazu 1928-19342013, Bohuslav Litera

Historický vývoj posledních století je svým způsobem bojem mezi demokracií a různými typy diktatur. Zvláštním případem je Rusko, které sice po revoluci 1904-1905 zahájilo pomalý postup k oslabení samoděržaví, avšak ten b... více


Hospodářský rozmach Moravy 1740-1918Hospodářský rozmach Moravy 1740-19181999, Jan Janák

6 kapitol: 1. Morava od merkantelismu k liberalismu 2. Morava od liberalismu k omezující hospodářské politice 3. Vývoj správy 4. průmyslová výroba 5. Zemědělství 6. terciální sféra více


Zlato a koření: Zrod obchodníka ve středověkuZlato a koření: Zrod obchodníka ve středověku2006, Jean Favier

Zrod obchodníka ve středověku. Historická práce věnovaná rozvoji obchodu ve středověku. Historik-medievalista Jean Favier (1932) je autorem mnoha historických knih o evropském středověku se zaměřením na obchodní vztahy... více


Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku 1Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku 12008, Milan Myška

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Selské peníze: Sonda do finančního hospodaření poddaných na západní Moravě koncem 16. a v 17. stoletíSelské peníze: Sonda do finančního hospodaření poddaných na západní Moravě koncem 16. a v 17. století1999, Bronislav Chocholáč

Autor na základě gruntovních knih odhaluje finanční hospodaření poddaných a jejich hospodářské poměry i sociální aspekty s tím to spojené. více


Pražští kupci na cestáchPražští kupci na cestách2013, Marie Buňatová

Hlavním tématem knihy jsou dějiny obchodu v předbělohorské Praze (1526–1618), zaměřené především na období vlády císaře Rudolfa II. (1576–1611), kdy se Praha přiřadila k největším středoevropským metropolím. Prostřednict... více


Největší zbrojovka monarchieNejvětší zbrojovka monarchie1990, František Janáček

Škodovka v dějinách, dějiny ve Škodovce (1859-1918). více


Katedrály industriálního věku: Textilní továrny a sociální otázka v českých zemích, 1884–1914Katedrály industriálního věku: Textilní továrny a sociální otázka v českých zemích, 1884–19142019, Zdeněk Nebřenský

Kniha se zabývá vznikem moderní továrny. Chápe ji nejen jako ekonomické, technické a výrobní místo, nýbrž také jako místo, na kterém pracovali a v němž žili lidé. Tovární komíny, sklady, dílny a haly ohlašovaly příchod „... více


1