psychoterapie

štítek, 180 knih


Psychoanalytická diagnóza

Psychoanalytická diagnóza

2015, N. McWilliams

Kniha Nancy McWilliamsové představuje jeden z mála textů, který zpřístupňuje psychoanalytické teorie osobnosti i začínajícím praktikům na poli dynamické psychoterapie. Autorka ukazuje a objasňuje klinicky významné char... více


Autorehabilitační sestava

Autorehabilitační sestava

2000, J. Kombercová

V této unikátní publikaci předních českých specialistek na rekondiční programy naleznete všechny potřebné informace k tomu, abyste si dokázali sami poradit s mnohými zdravotními potížemi. Seznámí vás s řadou způsobů, jak... více


Bláznit je lidské

Bláznit je lidské

1999, K. Dörner

Podtitul: Učebnice psychiatrie a psychoterapie Netradiční a proslulá učebnice psychiatrie, která založila novou epochu v tradici německé psychiatrické školy. V reflexi na myšlenkové proudy 20. století autor upouští ... více


Kognitivně behaviorální terapie psychických poruch

Kognitivně behaviorální terapie psychických poruch

2007, J. Praško

Kognitivně-behaviorální terapie se v posledních dekádách stala jednou z vedoucích forem psychoterapie v západních zemích a její nesporné kvality ji postupně zařadily i na čelné místo u nás. Velký díl tohoto úspěchu je dů... více


Symbol v diagnostice a psychoterapii

Symbol v diagnostice a psychoterapii

2004, G. Wollschläger

Kniha určená především psychoterapeutům se zabývá symboly, které mohou pomoci při práci s pacientem. V psychologické diagnostice a psychoterapeutické praxi je pro lepší vyjádření psychických obtíží klientů zapotřebí vyu... více


Začarovaný kruh: anorexie, bulimie a psychogenního přejídání a cesty ven

Začarovaný kruh: anorexie, bulimie a psychogenního přejídání a cesty ven

2012, H. Papežová

V posledním desetiletí se ukazuje, že zátěž, kterou přináší anorexie, bulimie i psychogenní přejídání do rodiny nebo partnerského vtahu, je značná, srovnatelná se zátěží např. schizofrenie či jiných závažných poruch. Pos... více


Psychoterapie II

Psychoterapie II

2008, A. Dragomirecký

Druhý díl učebnice Hlubinné abreaktivní psychoterapie se zabývá přivtělenými dušemi. Psychoterapeutická praxe neustále dokazuje, že otázku přivtělených duší nelze nechávat stranou, protože jsou velice často bezprostřední... více


Duchovní terapie a křesťanská tradice

Duchovní terapie a křesťanská tradice

2000, A. Grün

Podtitul: Čtrnáct svatých pomocníků. Starobylá úcta ke čtrnácti svatým pomocníkům se šířila obzvláště v dobách, kdy lidstvo navštěvovala různá soužení. Byla pro ně formou terapie, posilovala jejich důvěru v Boha v čas... více


Čí je to hra?

Čí je to hra?

2017, Z. Knetlová

Kniha je věnována všem dětem, které se ocitly ve víru rozvodového řízení a všem odborníkům, kteří dopady této události zmírňují. Zaměřuje se převážně na rozvodovou problematiku a to zejména při sporech o péči o dítě. ... více


Kognitivní terapie

Kognitivní terapie

2008, M. Neenan

Kniha představuje krátký úvod k významnému terapeutickému směru, který je založen na racionálně-emoční terapii Alberta Ellise a kognitivní terapii Aarona T. Becka. Je psána přehlednou a názornou formou a přináší jak teor... více


Racionálně emoční behaviorální psychoterapie

Racionálně emoční behaviorální psychoterapie

2009, M. Neenan

Racionálně emoční behaviorální terapie (REBT) je založena na předpokladu, že kognice, emoce a chování nejsou vzájemně oddělené lidské funkce, nýbrž jsou naopak vnitřně propojené a celostní. Když lidé ztratí duševní rovno... více


Meze a obzory psychoanalýzy

Meze a obzory psychoanalýzy

2001, H. Široký

Kniha byla poprvé připravena k vydání v roce 1967. Vinou omezující komunistické šedivosti a následné liknavosti několika zainteresovaných se tento pozoruhodný a výjimečný text dostává do rukou čtenářů až nyní. Kniha zkou... více


Skupinová kognitivně-behaviorální terapie depresí

Skupinová kognitivně-behaviorální terapie depresí

1998, J. Praško

Manuál pro terapeuty obsahuje jednotlivé kroky skupinové kognitivně-behaviorální terapie v 16 lekcích s domácími cvičeními i ukázkami. Pro potřeby kurzu byly vytvořeny 2 manuály – manuál pro terapeuta a manuál pro pacien... více


Základy psychoterapie

Základy psychoterapie

1997, H. Bruche

Kniha se v době svého napsání setkala s velkým zájmem a tento zájem trvá dodnes- zatím byla ve Spojených státech vydána 14x a mezi učebnicemi psychoterapie je stala klasikou. Hilde BRUCHOVÁ svůj úvod do psychoterapie ... více


Hypnóza, pastorální kauza

Hypnóza, pastorální kauza

2006, M. Kašparů

Kniha obsahuje vybrané kapitoly z hypnologie ve vztahu k pastorální praxi. Autorovi této práce nejde o hledání tajemství hypnózy, ale o hledání jejího opodstatnění k legitimnímu vstupu do křesťansky orientované pastor... více


1 2 3 4 5 6 >