panovníci

štítek, 212 knih


Král a kancléřKrál a kancléř1998, J. Plaidy (pseudonym)

Historický román anglické autorky pokračuje v líčení anglických dějin za vlády Jindřicha VIII. příběhem filozofa Thomase Mora. Budoucí kancléř v mládí váhá mezi mnišským životem a kariérou právníka. Zvítězí světská kari... více


Králevic, král, císařKrálevic, král, císař1988, A. Pludek

Je to kniha, která románově vypravuje a životě Karla IV., jeho korunovaci a také manželkách. Kniha je doplněna moc hezkými ilustracemi. Doslov napsal přední historik a specialista na středověké dějiny Jiří Spěváček.... více


Španělsko panovníkůmŠpanělsko panovníkům2011, J. Plaidy (pseudonym)

Když se Izabele, po mnoha útrapách a zklamáních, podaří vdát se za Ferdinanda, překonává všechna nebezpečí v víře ve vlastní osud. Po pokoření Portugalska je královský dvůr svědkem vzestupu Tomase de Torquemady a vzniku ... víceDcery ŠpanělskaDcery Španělska2012, J. Plaidy (pseudonym)

Isabela a Ferdinand vládnou nově spojenému Španělsku a zdá se, že jejich odhodlání vybudovat silný stát, o kterém vždy snili, je neotřesitelné. V posledních letech Isabeliny vlády Ferdinand očekává od svých dcer, že jeho... více


Lví srdceLví srdce2008, J. Plaidy (pseudonym)

Jindřich II umírá a na trůn nastupuje jeho syn Richard. Ten slibuje, že dobude zpět pro křesťanský svět Jeruzalém. Aby svůj slib splnil, je ochoten riskovat celé království, a neodradí jej ani intriky jeho zrádného bratr... více


Královský údělKrálovský úděl1977, N. Bonhardová

Historický román ze 13. století, kdy české země prožívaly období moci a slávy pod vládou Přemysla Otakara II. více


Ludvík MilovanýLudvík Milovaný2013, J. Plaidy (pseudonym)

Francie dychtivě očekává den, kdy mladý král, Ludvík XV., dosáhne zletilosti a vymaní se z područí svých ministrů. Země doufá, že Ludvík vrátí Francii slávu a blahobyt. Jeho však příliš vzrušuje lov a hazardní hry, než a... více


ČingischánČingischán1979, C. Bergius

Kniha o velkém sjednocení Mongolů pod silným vedením Čingischána a následné tažení za čínskou zeď. Ve své době jedna z největších říší světa. více


Úděl královskýÚděl královský2007, J. Hanibal

Václav II. patří nepochybně k nejvýznamnějším českým panovníkům. Přesto jej historie - naprosto nespravedlivě - odsunuje do pozadí a staví jej do stínu jeho dvou otců - vlastního Přemysla Otakara druhého a nevlastního, d... více


Marie TerezieMarie Terezie1997, H. Rieder

Marie Terezie : osudová hodina Habsburků. Zcela nepřipravená, velmi mladá a netušící, co ji čeká, se ujala 20. října 1740 vlády. Matka šestnácti dětí, milující manželka, dobrotivá vládkyně poddaných, obratná politička a... více


Nejistá korunaNejistá koruna2012, J. Plaidy (pseudonym)

Jednou z nejvýraznějších královských dynastií na území dnešní Velké Británie byli bezesporu Tudorovci, kteří vládli na anglickém trůnu téměř 120 let. Jak se ale na trůn vlastně dostali? Prvním panovníkem z tohoto rodu by... více


Vzbouření orlíkůVzbouření orlíků2007, J. Plaidy (pseudonym)

Zvěsti o mučednictví Tomáše Becketa se rozšiřují po celém křesťanském světě a vina padá na hlavu Jindřichovu. Dva roky na to je Tomáš kanonizován a postavení Jindřicha Plantageneta (Jindřich II., 1133 - 1189) je na pováž... více


Princ temnotPrinc temnot2008, J. Plaidy (pseudonym)

S historickou přesností a poutavým stylem pokračuje Jean Plaidy vzrušující plantagenetskou ságu příběhem Jana, kdysi soupeře a teď následovníka Richarda Lví srdce. Po předčasné Richardově smrti zůstávají dva uchazeči o t... více


Královna z ProvenceKrálovna z Provence2008, J. Plaidy (pseudonym)

Anglie byla neklidná a král Jindřich, ač měl dobrou vůli a snahu, byl slabý a nedokázal zkrotit barony pamatující vládu jeho krutého a neschopného otce Jana. Magna Charta byla zaklínadlem a symbolem triumfu šlechty nad k... více


Přísaha na volavkuPřísaha na volavku2009, J. Plaidy (pseudonym)

Poté, co byl, z příkazu své manželky Izabely a jejího milence Rogera de Mortimer, král Eduard II. barbarsky zavražděn v berkleyském hradě, stává se novým králem teprve čtrnáctiletý Eduard III. (1312 – 1377). Ten je již z... více


4

Doporučené štítky

Zikmund Lucemburský, 1368-1437 Persie Záviš z Falkenštejna, 1250-1290 Čína Jindřich VIII., anglický král, 1491-1547 historie křížové výpravy svatý Václav, český kníže, cca 907-935 19.-20. století 11. století