18.-20. století

štítek, 12 knih


Hospodářský rozmach Moravy 1740-1918Hospodářský rozmach Moravy 1740-19181999, J. Janák

6 kapitol: 1. Morava od merkantelismu k liberalismu 2. Morava od liberalismu k omezující hospodářské politice 3. Vývoj správy 4. průmyslová výroba 5. Zemědělství 6. terciální sféra více


Běh života českých emigrantů v Berlíně v 18. stoletíBěh života českých emigrantů v Berlíně v 18. století1999, E. Štěříková

Obsáhlá práce věnovaná poslední vlně nekatolických exulantů z českých zemí. Zahrnuje i vlastní životopisy exulantů, seznamy exulantských rodin, mapy, dokumentární fotografie. více


Země otcůZemě otců2005, E. Štěříková

Z historie a vzpomínek k 50. výročí reemigrace potomků českých exulantů / Z historie a vzpomínek k 50. výročí reemigrace potomků českých náboženských exulantů. Autorka se podrobně zabývá exulantskými koloniemi na Střelín... více


Cestou pravdy a láskyCestou pravdy a lásky1998, J. Hudec

100letá historie bratrského hnutí v Česku a na Slovensku. více


Hospůdky, výčepy a hostince starého MilevskaHospůdky, výčepy a hostince starého Milevska2011, J. Pešta

Dějiny milevského pohostinství do roku 1948. více


Vysvědčení jako součást dějin školství : od 18. století po současnostVysvědčení jako součást dějin školství : od 18. století po současnost2011, J. Bartošová

Publikace vznikla jako součást dvouletého projektu Nejstarší a nejzajímavější vysvědčení ve světle dějin školství. OBSAH: Úvodem Klasifikace na školách poskytujících základní vzdělání Klasifikace na středních školá... více


Dějiny německého a rakouského konzervativního myšleníDějiny německého a rakouského konzervativního myšlení2009, A. Urválek

Publikace Dějiny německého a rakouského konzervativního myšlení je členěna do kapitol: Vymezení předmětu a počátky německého a rakouského konzervativního myšlení, Vídeňský pozdně romantický kruh, Konze... více


Slobodomurárske KošiceSlobodomurárske Košice2010, M. Javor

Dejiny slobodomurárskeho hnutia v Košiciach Slobodomurári patria k dejinám Košíc už viac ako dvesto rokov. Na Slovensku má slobodomurárske hnutie bohatú tradíciu. Predovšetkým dve východoslovenské mestá, Košice a Preš... více


Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi: Vzťah armády a spoločnosti v období modernizácieVojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi: Vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie2017, k. autorů

Publikácia sa venuje témam ako: obdobie vlády Márie Terézie a jej reformy armády a vojenského života; vývoj sociálneho zabezpečenia vojakov po ich odchode z habsburskej armády; vzťah Slovákov k vojenstvu v 18. a 19. stor... více


Země a její pánZemě a její pán2014, I. Matejko-Peterka

Struktury vlády a její projevy na území Rakouského Slezska do konce první světové války. Vydáno u příležitosti stejnojmenné výstavy ve Slezském zemském muzeu Opava, 12.11.2014-23.3.2015. více


Sochařství, stavitelstvíSochařství, stavitelství1911, F. X. Harlas

Kniha výtvarného kritika F. Harlase se snaží postihnout vývoj českého sochařství a architektury od konce 18. století do počátku 20. století. Autor uvádí a rozebírá díla sochařů od V. Prachnera po generaci S. Suchardy. Zm... více


Regionálna a národná identita v maďarskej a slovenskej histórii 18.-20. storočiaRegionálna a národná identita v maďarskej a slovenskej histórii 18.-20. storočia2007, k. autorů

Regionálna a národná identita v maďarskej a slovenskej histórii 18. – 20. storočia je slovensko-maďarskou publikáciou, zaoberajúcou sa pálčivými otázkami spoločných dejín. Prispeli do nej poprední odborníci z oboch krají... více