18.-20. století

štítky

32 knih


Natašin tanec: Kulturní historie RuskaNatašin tanec: Kulturní historie Ruska2004, Orlando Figes

Jak již napovídá podtitul knihy, jedná se o dějiny kultury. V této knize nejde ale jen o poezii, hudbu či výtvarné umění, píše se zde i o obyčejném životě, o lidových zvycích a víře. Natašin tanec, to je Figesova bezprec... více


Náboženství a společnost v EvropěNáboženství a společnost v Evropě2003, René Rémond

Vztahy mezi náboženstvím a společností tvoří podstatnou kapitolu evropských dějin: jen málo otázek totiž zaujalo v ideologických sporech a politických střetech tak významné místo. Jedná se navíc o oblast, kde se při přec... více


Dvě stě let pospolu. Díl 1, Dějiny rusko-židovských vztahů v letech 1795-1916Dvě stě let pospolu. Díl 1, Dějiny rusko-židovských vztahů v letech 1795-19162004, Alexandr Isajevič Solženicyn

Podtitul: Dějiny rusko-židovských vztahů v letech 1795-1916 Alexandr Solženicyn se ve své knize soustřeďuje na rusko-židovské vztahy, a to jen v rozmezí oněch dvou století, kdy Rusové a Židé žili v jednom společném st... více
České země v evropských dějinách. Díl třetí, 1756-1918České země v evropských dějinách. Díl třetí, 1756-19182006, Pavel Bělina

Třetí díl čtyřdílné publikace začíná britsko-francouzským konfliktem mezi dvěma nejsilnějšími evropskými mocnostmi o ovládnutí světových námořních tras a tím i o prvořadé postavení při budování koloniálních impérií. Hlav... více


Romantický řádRomantický řád2008, Maarten Doorman

Romantika představuje každodenní zkušenost. Tímto konstatováním se hned dostáváme k prvnímu paradoxu této knihy, prvnímu z nevyhnutelné řady protikladů, které s sebou psaní o romantice přináší. Neboť není snad romantismu... více


Hospodářský rozmach Moravy 1740-1918Hospodářský rozmach Moravy 1740-19181999, Jan Janák

6 kapitol: 1. Morava od merkantelismu k liberalismu 2. Morava od liberalismu k omezující hospodářské politice 3. Vývoj správy 4. průmyslová výroba 5. Zemědělství 6. terciální sféra více


Zrod moderního světa 1780–1914: Globální spojitosti a srovnáníZrod moderního světa 1780–1914: Globální spojitosti a srovnání2019, Christopher Alan Bayly

Vlivná a oceňovaná práce britského historika pojednává o tzv. dlouhém 19. století v globální perspektivě. Autor ukazuje, jaký vliv měly události v Asii, Africe a Jižní Americe na evropské a americké dějiny. A naopak, ja... více


Běh života českých emigrantů v Berlíně v 18. stoletíBěh života českých emigrantů v Berlíně v 18. století1999, Edita Štěříková

Obsáhlá práce věnovaná poslední vlně nekatolických exulantů z českých zemí. Zahrnuje i vlastní životopisy exulantů, seznamy exulantských rodin, mapy, dokumentární fotografie. více


Vytváření národních identit v Evropě 18. až 20. stoletíVytváření národních identit v Evropě 18. až 20. století2007, Anne-Marie Thiesse

Národní identita není něco, co by bylo dáno od přírody; evropské národy si ji vytvářely – více či méně pracně – buď odedávna, nebo od 18. století. Dnes považujeme stavební prvky národní svébytnosti, jako jsou dějiny saha... více


Dějiny německého a rakouského konzervativního myšleníDějiny německého a rakouského konzervativního myšlení2009, * antologie

Kniha popisuje historii moderního německého a rakouského konzervativního myšlení jakožto hnutí, určujícího politický, literární a filosofický diskurs. Sleduje klíčové body vývoje: první konzervativní projevy v romantismu... více


Nesoužití: Česko-německá jazyková politika 18.–20.stoletíNesoužití: Česko-německá jazyková politika 18.–20.století2014, Václav Velčovský

Kniha představuje teorii jazykové politiky a uplatňuje ji na české země od konce 18. do poloviny 20. století, primárně na bázi česko-německých vztahů. Fungování jazyka ve společnosti je jedním z klíčových témat současnos... více


Češi a Poláci v minulosti 2.: Období kapitalismu a imperialismuČeši a Poláci v minulosti 2.: Období kapitalismu a imperialismu1967, Viktor Kudělka

Druhý díl, koncipovaný jako samostatný celek, dělí studovanou epochu na dvě časově i rozsahem nestejné části. První zachycuje česko-polské vztahy od počátků národního obrození do vzniku samostatných států r. 1918, druhá ... více


Evangelíci v rané toleranční době v Čechách a na MoravěEvangelíci v rané toleranční době v Čechách a na Moravě2017, kolektiv autorů

Publikaci Evangelíci v rané toleranční době v Čechách a na Moravě připravila k vydání doc. Phdr. Eva Melmuková – Šašecí. Je však kolektivním dílem týmu autorů komise pro toleranční přihlášky Poradního odboru Českobratrsk... více


Šněrovačku nebo korzet? / Stays, or a Corset?Šněrovačku nebo korzet? / Stays, or a Corset?2019, Dana Szemályová

Dvojjazyčná celobarevná publikace představuje vybrané dámské spodní tvarovací oděvní součástky z textilní sbírky Národního muzea. Autorky nás nejen skrze jednotlivé šněrovačky, korzety, krinolínu a honzík provedou uměním... více


Habsburkové 1740-1918: Vznikání občanské společnostiHabsburkové 1740-1918: Vznikání občanské společnosti2016, Ivo Cerman

Počátky sekulární kultury, ve které dnes žijeme, sahají nepochybně dále než do doby Československé první republiky. Právě v době vlády domu habsbursko-lotrinského nastal přechod od absolutní monarchie ke konstituční, od ... více


1