18.-20. století

štítky

37 knih


Natašin tanec: Kulturní historie Ruska 92% Natašin tanec: Kulturní historie Ruska 2004, Orlando Figes

Jak již napovídá podtitul knihy, jedná se o dějiny kultury. V této knize nejde ale jen o poezii, hudbu či výtvarné umění, píše se zde i o obyčejném životě, o lidových zvycích a víře. Natašin tanec, to je Figesova bezprec... více


Náboženství a společnost v Evropě 86% Náboženství a společnost v Evropě 2003, René Rémond

Vztahy mezi náboženstvím a společností tvoří podstatnou kapitolu evropských dějin: jen málo otázek totiž zaujalo v ideologických sporech a politických střetech tak významné místo. Jedná se navíc o oblast, kde se při přec... více


Dvě stě let pospolu. Díl 1, Dějiny rusko-židovských vztahů v letech 1795-1916 81% Dvě stě let pospolu. Díl 1, Dějiny rusko-židovských vztahů v letech 1795-1916 2004, Alexandr Isajevič Solženicyn

Podtitul: Dějiny rusko-židovských vztahů v letech 1795-1916 Alexandr Solženicyn se ve své knize soustřeďuje na rusko-židovské vztahy, a to jen v rozmezí oněch dvou století, kdy Rusové a Židé žili v jednom společném st... více
Encyklopedie moderní historie 100% Encyklopedie moderní historie 1995, Petr Luňák

Historická slovníková příručka zahrnuje období od Velké francouzské revoluce po současnost a jejím těžištěm jsou evropské a severoamerické dějiny. První vydání. více


Století české politiky 75% Století české politiky 1999, Zdeněk Šolle

Český historik zaměřuje svoji pozornost především na programové projevy české politiky, zformulované Palackým a Masarykem. Neopomíjí ani myšlenkové koncepce dalších představitelů procesu českého národního sebeuvědomění (... více


České země v evropských dějinách. Díl třetí, 1756-1918 89% České země v evropských dějinách. Díl třetí, 1756-1918 2006, Jiří Kaše

Třetí díl čtyřdílné publikace začíná britsko-francouzským konfliktem mezi dvěma nejsilnějšími evropskými mocnostmi o ovládnutí světových námořních tras a tím i o prvořadé postavení při budování koloniálních impérií. Hlav... více


Zrod moderního světa 1780–1914: Globální spojitosti a srovnání 86% Zrod moderního světa 1780–1914: Globální spojitosti a srovnání 2019, Christopher Alan Bayly

Vlivná a oceňovaná práce britského historika pojednává o tzv. dlouhém 19. století v globální perspektivě. Autor ukazuje, jaký vliv měly události v Asii, Africe a Jižní Americe na evropské a americké dějiny. A naopak, ja... více


Romantický řád 74% Romantický řád 2008, Maarten Doorman

Romantika představuje každodenní zkušenost. Tímto konstatováním se hned dostáváme k prvnímu paradoxu této knihy, prvnímu z nevyhnutelné řady protikladů, které s sebou psaní o romantice přináší. Neboť není snad romantismu... více


Praha zednářská: Historie zednářství v Čechách 84% Praha zednářská: Historie zednářství v Čechách 2009, Karel Sýs

Karel Sýs, autor úspěšné knihy Akce Heydrich aneb Příliš mnoho otazníků, přichází s novou publikací Praha zednářská. O svobodném zednářství byly napsány tisíce knih, a přece je právě tahle výjimečná. Můžete s ní jít Prah... více


Hospodářský rozmach Moravy 1740-1918 92% Hospodářský rozmach Moravy 1740-1918 1999, Jan Janák

6 kapitol: 1. Morava od merkantelismu k liberalismu 2. Morava od liberalismu k omezující hospodářské politice 3. Vývoj správy 4. průmyslová výroba 5. Zemědělství 6. terciální sféra více


Habsburkové 1740-1918: Vznikání občanské společnosti 45% Habsburkové 1740-1918: Vznikání občanské společnosti 2016, Ivo Cerman

Počátky sekulární kultury, ve které dnes žijeme, sahají nepochybně dále než do doby Československé první republiky. Právě v době vlády domu habsbursko-lotrinského nastal přechod od absolutní monarchie ke konstituční, od ... více


Běh života českých emigrantů v Berlíně v 18. století 87% Běh života českých emigrantů v Berlíně v 18. století 1999, Edita Štěříková

Obsáhlá práce věnovaná poslední vlně nekatolických exulantů z českých zemí. Zahrnuje i vlastní životopisy exulantů, seznamy exulantských rodin, mapy, dokumentární fotografie. více


Vytváření národních identit v Evropě 18. až 20. století 50% Vytváření národních identit v Evropě 18. až 20. století 2007, Anne-Marie Thiesse

Národní identita není něco, co by bylo dáno od přírody; evropské národy si ji vytvářely – více či méně pracně – buď odedávna, nebo od 18. století. Dnes považujeme stavební prvky národní svébytnosti, jako jsou dějiny saha... více


Šněrovačku nebo korzet? / Stays, or a Corset? 100% Šněrovačku nebo korzet? / Stays, or a Corset? 2019, Dana Szemályová

Dvojjazyčná celobarevná publikace představuje vybrané dámské spodní tvarovací oděvní součástky z textilní sbírky Národního muzea. Autorky nás nejen skrze jednotlivé šněrovačky, korzety, krinolínu a honzík provedou uměním... více


Dějiny německého a rakouského konzervativního myšlení 20% Dějiny německého a rakouského konzervativního myšlení 2009, * antologie

Kniha popisuje historii moderního německého a rakouského konzervativního myšlení jakožto hnutí, určujícího politický, literární a filosofický diskurs. Sleduje klíčové body vývoje: první konzervativní projevy v romantismu... více


Češi a Poláci v minulosti 2.: Období kapitalismu a imperialismu 80% Češi a Poláci v minulosti 2.: Období kapitalismu a imperialismu 1967, Václav Žáček

Druhý díl, koncipovaný jako samostatný celek, dělí studovanou epochu na dvě časově i rozsahem nestejné části. První zachycuje česko-polské vztahy od počátků národního obrození do vzniku samostatných států r. 1918, druhá ... více


Nesoužití: Česko-německá jazyková politika 18.–20.století 80% Nesoužití: Česko-německá jazyková politika 18.–20.století 2014, Václav Velčovský

Kniha představuje teorii jazykové politiky a uplatňuje ji na české země od konce 18. do poloviny 20. století, primárně na bázi česko-německých vztahů. Fungování jazyka ve společnosti je jedním z klíčových témat současnos... více


Evangelíci v rané toleranční době v Čechách a na Moravě 100% Evangelíci v rané toleranční době v Čechách a na Moravě 2017, kolektiv autorů

Publikaci Evangelíci v rané toleranční době v Čechách a na Moravě připravila k vydání doc. Phdr. Eva Melmuková – Šašecí. Je však kolektivním dílem týmu autorů komise pro toleranční přihlášky Poradního odboru Českobratrsk... více


Kapitalistická industrializace a středoevropská společnost 100% Kapitalistická industrializace a středoevropská společnost 1970, Pavla Horská-Vrbová

Detailní práce ze sféry sociální historie zjišťuje studium velkého množství pramenů (obzvláště úředních statistik) i literatury vývoj vazby ekonomické a společenské struktury ve středoevropských zemích německých a rakous... více


Cestou pravdy a lásky 0% Cestou pravdy a lásky 1998, Ján Hudec

100letá historie bratrského hnutí v Česku a na Slovensku. více


Sochařství, stavitelství 0% Sochařství, stavitelství 1911, František Xaver Harlas

Kniha výtvarného kritika F. Harlase se snaží postihnout vývoj českého sochařství a architektury od konce 18. století do počátku 20. století. Autor uvádí a rozebírá díla sochařů od V. Prachnera po generaci S. Suchardy. Zm... více


Hospůdky, výčepy a hostince starého Milevska 0% Hospůdky, výčepy a hostince starého Milevska 2011, Jiří Pešta

Dějiny milevského pohostinství do roku 1948. více


Regionálna a národná identita v maďarskej a slovenskej histórii 18.-20. storočia 0% Regionálna a národná identita v maďarskej a slovenskej histórii 18.-20. storočia 2007, László Szarka

Regionálna a národná identita v maďarskej a slovenskej histórii 18. – 20. storočia je slovensko-maďarskou publikáciou, zaoberajúcou sa pálčivými otázkami spoločných dejín. Prispeli do nej poprední odborníci z oboch krají... více


Česká literatura 1785–1985 0% Česká literatura 1785–1985 1987, Jan Kuklík

Studie o českých spisovatelích působících v letech 1785–1985. Exilové vydání. Obálku s použitím obrazu Jiřího Hejny navrhla Barbora Munzarová. více


Vysvědčení jako součást dějin školství - od 18. století po současnost 0% Vysvědčení jako součást dějin školství - od 18. století po současnost 2011, Jana Bartošová

Publikace vznikla jako součást dvouletého projektu Nejstarší a nejzajímavější vysvědčení ve světle dějin školství. OBSAH: Úvodem Klasifikace na školách poskytujících základní vzdělání Klasifikace na středních školá... více


Francúzsko a slovenská otázka 1789-1989 0% Francúzsko a slovenská otázka 1789-1989 2008, Bohumila Ferenčuhová

Rozsiahla kniha štúdií o francúzsko-slovenských vzťahoch prináša najdôležitejšie poznatky B. Ferenčuhovej z jej dlhoročného archívneho výskumu a štúdia. Publikácia obsahuje 26 chronologicky usporiadaných štúdií. Od pá... více


Sláva šľachetným VI: Učiteľ je okno do sveta a života % Sláva šľachetným VI: Učiteľ je okno do sveta a života 2020, Daniela Kodajová

Do loga i názvu knihy sme vybrali slová Jána Drahotína Makovického, učiteľa, organizátora učiteľských spolkov a pedagogických časopisov v 50. – 60. rokoch 19. storočia. V svojej dobe reprezentoval názory učiteľov, ktorí ... více


Vývoj obyvatelstva v českých zemích 1754-1914 % Vývoj obyvatelstva v českých zemích 1754-1914 1965, Ludmila Kárníková

Historickodemografická práce, "úvodní přehled", zachycuje složitý vývoj obyvatelstva v dlouhém a na přeměny bohatém období. Neomezuje se na výzkum ryze demografický. Pojímá populační vývoj, jednu stránku vývoje sociálněe... více


Slobodomurárske Košice 0% Slobodomurárske Košice 2010, Martin Javor

Dejiny slobodomurárskeho hnutia v Košiciach Slobodomurári patria k dejinám Košíc už viac ako dvesto rokov. Na Slovensku má slobodomurárske hnutie bohatú tradíciu. Predovšetkým dve východoslovenské mestá, Košice a Preš... více


Město a městská společnost v procesu modernizace 1740–1918 0% Město a městská společnost v procesu modernizace 1740–1918 2009, Aleš Zářický

Výstup z vědeckého semináře pořádaného katedrou historie a Centrem pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd České republiky v P... více


K dějinám poštovnictví v Čechách 1722-1918 (1930) % K dějinám poštovnictví v Čechách 1722-1918 (1930) 2007, Alexandra Špiritová

Sborník studií a článků k dějinám českého poštovnictví a poštovní správy v letech 1722-1930. více


Areál Ruska ve světle historických výročí (1709, 1812, 1941, 1991) % Areál Ruska ve světle historických výročí (1709, 1812, 1941, 1991) 2012, Ivo Pospíšil

Sborník věnovaný významným výročím Ruska – bitvě u Poltavy, u Borodina, začátku Velké vlastenecké války s nacistickým Německem a rozpadu SSSR – soustřeďuje příspěvky rusistů z ČR, Polska, Ruska, Ukrajiny a Slovenska, kte... více


Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi: Vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie 0% Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi: Vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie 2017, Elena Mannová

Publikácia sa venuje témam ako: obdobie vlády Márie Terézie a jej reformy armády a vojenského života; vývoj sociálneho zabezpečenia vojakov po ich odchode z habsburskej armády; vzťah Slovákov k vojenstvu v 18. a 19. stor... více


Dějiny Plzně II. 0% Dějiny Plzně II. 1967, Miloslav Bělohlávek

Druhý díl zachytává období od počátků kapitalismu v letech 1788 až do r. 1918. více


Premianti u Vřídla % Premianti u Vřídla 2022, Jaroslav Fikar

Historie řemesel a podnikání v Karlových Varech od roku 1740 do roku 1946. Zachycuje vznik tradičních karlovarských řemesel jako byli cínaři, jehláři, brusiči vřídlovce, puškaři, nožíři a rytci skla. V galerii premiantů,... více


Země otců 0% Země otců 2005, Edita Štěříková

Z historie a vzpomínek k 50. výročí reemigrace potomků českých exulantů / Z historie a vzpomínek k 50. výročí reemigrace potomků českých náboženských exulantů. Autorka se podrobně zabývá exulantskými koloniemi na Střelín... více


Země a její pán 0% Země a její pán 2014, Ilona Matejko-Peterka

Struktury vlády a její projevy na území Rakouského Slezska do konce první světové války. Vydáno u příležitosti stejnojmenné výstavy ve Slezském zemském muzeu Opava, 12.11.2014-23.3.2015. více