18.-20. století

štítky

21 knih


Natašin tanec: Kulturní historie RuskaNatašin tanec: Kulturní historie Ruska2004, Orlando Figes

Jak již napovídá podtitul knihy, jedná se o dějiny kultury. V této knize nejde ale jen o poezii, hudbu či výtvarné umění, píše se zde i o obyčejném životě, o lidových zvycích a víře. Natašin tanec, to je Figesova bezprec... více


Náboženství a společnost v EvropěNáboženství a společnost v Evropě2003, René Rémond

Vztahy mezi náboženstvím a společností tvoří podstatnou kapitolu evropských dějin: jen málo otázek totiž zaujalo v ideologických sporech a politických střetech tak významné místo. Jedná se navíc o oblast, kde se při přec... více


Dvě stě let pospolu. Díl 1, Dějiny rusko-židovských vztahů v letech 1795-1916Dvě stě let pospolu. Díl 1, Dějiny rusko-židovských vztahů v letech 1795-19162004, Alexandr Isajevič Solženicyn

Podtitul: Dějiny rusko-židovských vztahů v letech 1795-1916 Alexandr Solženicyn se ve své knize soustřeďuje na rusko-židovské vztahy, a to jen v rozmezí oněch dvou století, kdy Rusové a Židé žili v jednom společném st... více
Zrod moderního světa 1780–1914: Globální spojitosti a srovnáníZrod moderního světa 1780–1914: Globální spojitosti a srovnání2019, Christopher Alan Bayly

Vlivná a oceňovaná práce britského historika pojednává o tzv. dlouhém 19. století v globální perspektivě. Autor ukazuje, jaký vliv měly události v Asii, Africe a Jižní Americe na evropské a americké dějiny. A naopak, ja... více


České země v evropských dějinách. Díl třetí, 1756-1918České země v evropských dějinách. Díl třetí, 1756-19182006, Pavel Bělina

Třetí díl čtyřdílné publikace začíná britsko-francouzským konfliktem mezi dvěma nejsilnějšími evropskými mocnostmi o ovládnutí světových námořních tras a tím i o prvořadé postavení při budování koloniálních impérií. Hlav... více


Hospodářský rozmach Moravy 1740-1918Hospodářský rozmach Moravy 1740-19181999, Jan Janák

6 kapitol: 1. Morava od merkantelismu k liberalismu 2. Morava od liberalismu k omezující hospodářské politice 3. Vývoj správy 4. průmyslová výroba 5. Zemědělství 6. terciální sféra více


Běh života českých emigrantů v Berlíně v 18. stoletíBěh života českých emigrantů v Berlíně v 18. století1999, Edita Štěříková

Obsáhlá práce věnovaná poslední vlně nekatolických exulantů z českých zemí. Zahrnuje i vlastní životopisy exulantů, seznamy exulantských rodin, mapy, dokumentární fotografie. více


Nesoužití: Česko-německá jazyková politika 18.–20.stoletíNesoužití: Česko-německá jazyková politika 18.–20.století2014, Václav Velčovský

Kniha představuje teorii jazykové politiky a uplatňuje ji na české země od konce 18. do poloviny 20. století, primárně na bázi česko-německých vztahů. Fungování jazyka ve společnosti je jedním z klíčových témat současnos... více


Země otcůZemě otců2005, Edita Štěříková

Z historie a vzpomínek k 50. výročí reemigrace potomků českých exulantů / Z historie a vzpomínek k 50. výročí reemigrace potomků českých náboženských exulantů. Autorka se podrobně zabývá exulantskými koloniemi na Střelín... více


Cestou pravdy a láskyCestou pravdy a lásky1998, Ján Hudec

100letá historie bratrského hnutí v Česku a na Slovensku. více


Hospůdky, výčepy a hostince starého MilevskaHospůdky, výčepy a hostince starého Milevska2011, Jiří Pešta

Dějiny milevského pohostinství do roku 1948. více


Vysvědčení jako součást dějin školství - od 18. století po současnostVysvědčení jako součást dějin školství - od 18. století po současnost2011, Jana Bartošová

Publikace vznikla jako součást dvouletého projektu Nejstarší a nejzajímavější vysvědčení ve světle dějin školství. OBSAH: Úvodem Klasifikace na školách poskytujících základní vzdělání Klasifikace na středních školá... více


Dějiny německého a rakouského konzervativního myšleníDějiny německého a rakouského konzervativního myšlení2009, Aleš Urválek

Publikace Dějiny německého a rakouského konzervativního myšlení je členěna do kapitol: Vymezení předmětu a počátky německého a rakouského konzervativního myšlení, Vídeňský pozdně romantický kruh, Konze... více


Slobodomurárske KošiceSlobodomurárske Košice2010, Martin Javor

Dejiny slobodomurárskeho hnutia v Košiciach Slobodomurári patria k dejinám Košíc už viac ako dvesto rokov. Na Slovensku má slobodomurárske hnutie bohatú tradíciu. Predovšetkým dve východoslovenské mestá, Košice a Preš... více


Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi: Vzťah armády a spoločnosti v období modernizácieVojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi: Vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie2017, kolektiv autorů

Publikácia sa venuje témam ako: obdobie vlády Márie Terézie a jej reformy armády a vojenského života; vývoj sociálneho zabezpečenia vojakov po ich odchode z habsburskej armády; vzťah Slovákov k vojenstvu v 18. a 19. stor... více


1