mystici

štítky

36 knih


Schody do nebe 80% Schody do nebe 2012, Lorna Byrne

Lorna Byrneová, autorka mezinárodního bestselleru Andělé v mých vlasech, od útlého věku vídá anděly a hovoří s nimi. Ve Schodech do nebe, své druhé knize, seznamuje čtenáře s činností andělů ve světě, vysvětluje vztah li... více


Mistr Eckhart a středověká mystika 91% Mistr Eckhart a středověká mystika 2000, Jan Sokol

Výbor z textů velkého německého mystika 13. století s obsáhlou úvodní studií Jana Sokola. Reedice úspěšné knihy věnované středověké mystice, zejména dílu významného německého náboženského myslitele Mistra Eckharta. Úvodn... více


Boží tulačka 88% Boží tulačka 2016, Marcelle Auclair

Život svaté Terezie od Ježíše v podání Auclairové má barvitost a živost rytířského románu. A přece neobsahuje nic, co by neodpovídalo historické pravdě, svaté Terezii se zde nepřičítá ani slovo, které by byla skutečně ne... více
Tiché světlo 84% Tiché světlo 2015, Louis de Wohl

Autor má velký dar představovat světce jako lidi z masa a kostí, takže i velikán Tomáš Akvinský, nedostižný myslitel a mystik, se nám přiblíží jako člověk v procesu zrání, jako usilovný hledač pravdy. Navíc možná s překv... více


Mystika – Podstata a cesta duchovního vědomí 93% Mystika – Podstata a cesta duchovního vědomí 2004, Evelyn Underhill

Mystika (1911) je již téměř celé století považována za zcela ojedinělý a do dnešní doby nepřekonaný text, jehož autorka Evelyn Underhill je dosud pokládána za nejpřednější znalkyni v oblasti duchovního uvažování. Mystika... více


Eucharistie znovu objevená 93% Eucharistie znovu objevená 2012, Catalina Rivas

Výpověď současné bolívijské mystičky Cataliny Rivas o tom, co jí Ježíš a Panna Maria sdělili o mši svaté – co se při ní odehrává a jak ji prožít do hloubky srdce. Původní anglické vydání vyšlo s církevním schválením. více


Oheň lásky 93% Oheň lásky 2015, José Luis Olaizola

Román o Janu od Kříže. Životopis velké postavy Karmelu a učitele církve, sv. Jana od Kříže (l542–1591), s využitím materiálů z procesu jeho svatořečení. Na rozdíl od jiných životopisů světců netradičně začíná ještě p... více


Svaté Hildegardy Cestyvěz, nebo, Vidění a zjevení. Kniha I 89% Svaté Hildegardy Cestyvěz, nebo, Vidění a zjevení. Kniha I 2010, Svatá Hildegarda z Bingenu

Klasické dílo středověké mystičky, jež přeložil a komentářem opatřil Jakub Deml. 26 vidění ve třech částech – 6, 7 a 13, která se nesou v duchu nábožensko-intelektuálních rozprav, proroctví či dokonce kosmologických úvah... více


Příběhy českých alchymistů a mystiků 93% Příběhy českých alchymistů a mystiků 2023, Jan A. Novák

Množství předních alchymistů a mystiků své doby, kteří působili na území dnešního Česka, je ohromující. Právě jim vděčíme za jedinečnou atmosféru magična, jež naši zemi odlišuje od ostatních. České mystické odkazy zná ce... více


Podstata mystiky a jiné eseje 80% Podstata mystiky a jiné eseje 2008, Evelyn Underhill

Co je v duchovní zkušenosti tím podstatným prvkem. Který z mnoha stavů a zjevení, jež mystici popisují, jsou její integrální součástí, a co se z těchto stavů a stupňů stane, když je popíšeme současným slovníkem a svlečem... více


Ruští mystici 100% Ruští mystici 2021, Tomáš Špidlík

Kniha je prvním českým vydáním úspěšné publikace otce Špidlíka a představuje jedinečný vhled do ruské mystiky. Dává klíč k jejímu pochopení: předkládá to podstatné a zároveň uvádí její životodárný význam. Bohatou sbírku ... více


Jak nalézt cestu – Pokyny pro duchovní cestu podle Miguela de Molinos 68% Jak nalézt cestu – Pokyny pro duchovní cestu podle Miguela de Molinos 2002, Peter Dyckhoff

Kdo to byl Miguel de Molinos, který svým spisem „Guia espiritual“ vzbudil takový rozruch? Toto duchovní dílo, jímž se řídí i tyto naše „Pokyny na cestu“, bude středem našich úvah. Španělský teolog a mystik Miguel de Moli... více


Mistr Ramakrišna a jeho učení I. 90% Mistr Ramakrišna a jeho učení I. 1933, Karel Weinfurter

Podtitul obou dílů je Jeho učení a mystické zkušenosti - Karel Weinfurter sestavil, přeložil a výklady opatřil toto dílo podle indických pramenů. Knížky popisují život a hlavně mystické zkušenosti Rama Krišny. Většina kn... více


Hitlerovi vizionáři - Okultisté, kteří připravovali cestu třetí říši 70% Hitlerovi vizionáři - Okultisté, kteří připravovali cestu třetí říši 2002, Eduard Gugenberger

Nacisté si byli vědomi, že lidi lze nejlépe ovládat využitím idejí o vlastní výlučnosti i vyjímečnosti národa a rasy, využitím mystiky a romantických mýtů o slavné minulosti Germánů. Ale kdo byli ti, kteří svými názory, ... více


Umučení 73% Umučení 2008, Catalina Rivas

Podle Ježíšova diktátu. Bolívijská mystička Catalina Rivas byla v první polovině 90. let 20. století vyvolena samotným Ježíšem, aby skrze ni předával světu svá poselství lásky a milosrdenství. Nazývá ji „svou sekretář... více


Mystické překlady 87% Mystické překlady 2014, Jakub Deml

Překlady tvoří integrální část Demlova díla. Deml si vybíral autory blízké svému vidění katolicismu, především latinské a německé mystiky. Přeložené texty natolik volně prokládal vlastními komentáři, že lze mluvit nejen ... více


Moudrost mystika - Učení Sundara Singha 80% Moudrost mystika - Učení Sundara Singha 2003, Kim Comer

Sundar Singh (1889 - 1929) čeká na úsvitu 21. století na znovuobjevení. I když byl za svého života znám jako nejznámější konvertita ke křesťanství v Indii, není tato jeho pověst zcela přesná, neboť nikdy nepřijal jeho ko... více


Dorota z Montau: Mystička a patronka řádu Německých rytířů 100% Dorota z Montau: Mystička a patronka řádu Německých rytířů 2010, Hilde Firtel

Dorota z Montau (1347–1394), německá mystička, patronka řádu Německých rytířů, osobnost doby prolínání kultur severního Polska a německých hanzovních měst. Matka devíti dětí, choť zbrojíře, a přitom poutnice tajemství Je... více


365 dní s mystiky Karmelu 100% 365 dní s mystiky Karmelu 2011, Jerzy Zieliński

Autor meditací nad karmelitánskými citáty je nám zatím bohužel neznámý, ačkoli v Polsku vydal řadu knih. Vybrané citáty od různých karmelských svatých, doplněné o meditace autora nad texty. Převažují sv. Terezie z Ávily,... více


Poselství Jana od Kříže 100% Poselství Jana od Kříže 2013, Antonio Maria Sicari

Svatého Jana od Kříže nazývají křesťané i nekřesťané velkým mystikem. Směs určitého obdivu a nepřístupnosti jeho strmé cesty však poněkud zkresluje Janovo poselství. Světec nás totiž celým svým dílem i zkušeností ujišťuj... více