literární překlady

štítky

8 knih

České verze Cervantesova Dona Quijota (1864–2015)České verze Cervantesova Dona Quijota (1864–2015)2016, Miloslav Uličný

České verze Cervantesova Dona Quijota stopují překlady, úpravy i intelektuální krádeže textu slavného románu od první adaptace z roku 1864 přes první převody z let 1866 a 1868 až ke klasické úpravě J. Johna (1940), k pos... více


Proglas. Preklady a básnické interpretácieProglas. Preklady a básnické interpretácie2012, Ľubomír Feldek

Konštantínov Proglas obohatený o preklady a interpretácie súčasných slovenských básnikov (Feldek, Buzássy, Haugová, Zambor, Džunková, Kuniak, Hevier, Ondrejička, Ondrejková, Jurolek, Podracká). "Lebo sú bez kníh nah... více


Překladatelské miniaturyPřekladatelské miniatury1995, Milan Hrdlička

Víte, jak v uměleckém textu přeložit šifru? Nebo záměrné gramatické a pravopisné chyby? Anebo různojazyčné pasáže? Máte představu o tom, jakým způsobem se mohou v cílovém textu projevit překladatelovy naturalizační zásah... více
Taktika přepisu - Polští autoři v časopise Světová literaturaTaktika přepisu - Polští autoři v časopise Světová literatura2013, Petr Poslední

… Nesnažíme se nastínit novou teorii. Pouze pozorně čteme časopisecké příspěvky, posuzujeme kompozici jednotlivých čísel nebo ročníků, zamýšlíme se nad významovými a stylistickými posuny původních děl v českém prostředí.... více


A. F. PisemskijA. F. Pisemskij1908, Anna Sedlmayerová

Život Pisemského patří mezi nejsmutnější v ruském písemnictví a je záhadou,že je zřídka uváděn mezi velkými spisovateli ruského národa. více


Estonská literatura v ČecháchEstonská literatura v Čechách2017, Michal Kovář

Publikace přináší shrnující pohled na dějiny české recepce estonské literatury od prvních překladů a ohlasů po současnost. Historická periodizace je vystavěna s ohledem na setkávání dvou literárních polí, především jejic... více


Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu - Kontrastivní analýzaSrbská frazeologie v českém a bulharském překladu - Kontrastivní analýza2016, Pavel Krejčí

Předkládaná monografie kontrastivním způsobem analyzuje české a bulharské překlady frazeologických jednotek ze dvou srbských prozaických děl: Mostu na Drině Iva Andriće (1945) a Chazarského slovníku Milorada Paviće (1984... více


Literární překlad a komunikaceLiterární překlad a komunikace2003, Milan Hrdlička

Tato problematika v sobě zahrnuje problémy jazykové a jazykovědné stejně jako otázky literárněvědné a literární, dále momenty povahy historické, geopolitické i ideové, estetické i etické, prvky sociologické i psychologic... více