literární překlady

štítky

13 knih


Mystické překladyMystické překlady2014, Jakub Deml

Překlady tvoří integrální část Demlova díla. Deml si vybíral autory blízké svému vidění katolicismu, především latinské a německé mystiky. Přeložené texty natolik volně prokládal vlastními komentáři, že lze mluvit nejen ... více


České verze Cervantesova Dona Quijota (1864–2015)České verze Cervantesova Dona Quijota (1864–2015)2016, Miloslav Uličný

České verze Cervantesova Dona Quijota stopují překlady, úpravy i intelektuální krádeže textu slavného románu od první adaptace z roku 1864 přes první převody z let 1866 a 1868 až ke klasické úpravě J. Johna (1940), k pos... více


Proglas. Preklady a básnické interpretácieProglas. Preklady a básnické interpretácie2012, Ľubomír Feldek

Konštantínov Proglas obohatený o preklady a interpretácie súčasných slovenských básnikov (Feldek, Buzássy, Haugová, Zambor, Džunková, Kuniak, Hevier, Ondrejička, Ondrejková, Jurolek, Podracká). "Lebo sú bez kníh nah... více
Čtení o překládáníČtení o překládání2009, Zlata Kufnerová

Knížka vznikala v průběhu několika let. Její kapitolky netvoří ucelený soubor, nýbrž shrnují spíš jednotlivé postřehy a přinášejí zobecnění, k nimž autorka dospěla jako translatoložka, lingvistka, překladatelka i čtenářk... více


Překladatelské miniaturyPřekladatelské miniatury1995, Milan Hrdlička

Víte, jak v uměleckém textu přeložit šifru? Nebo záměrné gramatické a pravopisné chyby? Anebo různojazyčné pasáže? Máte představu o tom, jakým způsobem se mohou v cílovém textu projevit překladatelovy naturalizační zásah... více


Růže je rosa è rose est růže. Překlad, převod, interpretaceRůže je rosa è rose est růže. Překlad, převod, interpretace2020, * antologie

Kolektivní monografie Růže je rosa è rose est růže, věnovaná významnému romanistovi a překladateli Jiřímu Pelánovi, je soustředěna k tématu překladu jako stěžejního kulturního fenoménu. Narážka na proslulý verš Gertrudy ... více


Šlépěje československéŠlépěje československé2020, Jakub Deml

Pátý svazek Spisů Jakuba Demla rozvíjí linii šlépějovou, tedy linii hybridního žánru, kombinujícího deník, dokument, původní beletrii, vlastní překlady i beletristické příspěvky jiných autorů. Svazek obsahuje Šlépěje IV ... více


Taktika přepisu - Polští autoři v časopise Světová literaturaTaktika přepisu - Polští autoři v časopise Světová literatura2013, Petr Poslední

… Nesnažíme se nastínit novou teorii. Pouze pozorně čteme časopisecké příspěvky, posuzujeme kompozici jednotlivých čísel nebo ročníků, zamýšlíme se nad významovými a stylistickými posuny původních děl v českém prostředí.... více


A. F. PisemskijA. F. Pisemskij1908, Anna Sedlmayerová

Život Pisemského patří mezi nejsmutnější v ruském písemnictví a je záhadou,že je zřídka uváděn mezi velkými spisovateli ruského národa. více


Estonská literatura v ČecháchEstonská literatura v Čechách2017, Michal Kovář

Publikace přináší shrnující pohled na dějiny české recepce estonské literatury od prvních překladů a ohlasů po současnost. Historická periodizace je vystavěna s ohledem na setkávání dvou literárních polí, především jejic... více


Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu - Kontrastivní analýzaSrbská frazeologie v českém a bulharském překladu - Kontrastivní analýza2016, Pavel Krejčí

Předkládaná monografie kontrastivním způsobem analyzuje české a bulharské překlady frazeologických jednotek ze dvou srbských prozaických děl: Mostu na Drině Iva Andriće (1945) a Chazarského slovníku Milorada Paviće (1984... více


Literární překlad a komunikaceLiterární překlad a komunikace2003, Milan Hrdlička

Tato problematika v sobě zahrnuje problémy jazykové a jazykovědné stejně jako otázky literárněvědné a literární, dále momenty povahy historické, geopolitické i ideové, estetické i etické, prvky sociologické i psychologic... více


Na cestách k francúzskej literatúre: Kapitoly z dejín prekladu a recepcie na SlovenskuNa cestách k francúzskej literatúre: Kapitoly z dejín prekladu a recepcie na Slovensku2008, Jana Truhlářová

Autorka prednáša francúzsku literatúru a civilizáciu a zároveň pôsobí v Ústave svetovej literatúry SAV, kde sa venuje výskumu dejín prekladu a recepcie. K tejto problematike publikovala viacero štúdií. Práca je ojedinelý... více