literární překlady

štítky

21 knih


Dílo, svazek 2. Na vlnách TSF – Slavík zpívá špatně – Svatební cesta – Básně a libreta do sbírek nezařazené – Překlady 94% Dílo, svazek 2. Na vlnách TSF – Slavík zpívá špatně – Svatební cesta – Básně a libreta do sbírek nezařazené – Překlady 2002, Jaroslav Seifert

Na vlnách TSF – Slavík zpívá špatně – Svatební cesta Básně a libreta do sbírek nezařazené – Překlady: Prsy Tiresiovy – Zavražděný básník – Druhý svazek Díla Jaroslava Seiferta představuje patrně nejslavnější poeti... více


Po Bábelu. Otázky jazyka a překladu 92% Po Bábelu. Otázky jazyka a překladu 2010, George Steiner

Stěžejní dílo jednoho z nejvýraznějších žijících literárních a kulturních kritiků anglicky mluvícího světa. G. Steiner v něm zkoumá fenomén překladu. Vychází z židovské kabaly a jazykové mystiky stejně jako z moderní her... více


Mystické překlady 87% Mystické překlady 2014, Jakub Deml

Překlady tvoří integrální část Demlova díla. Deml si vybíral autory blízké svému vidění katolicismu, především latinské a německé mystiky. Přeložené texty natolik volně prokládal vlastními komentáři, že lze mluvit nejen ... více
České verze Cervantesova Dona Quijota (1864–2015) 67% České verze Cervantesova Dona Quijota (1864–2015) 2016, Miloslav Uličný

České verze Cervantesova Dona Quijota stopují překlady, úpravy i intelektuální krádeže textu slavného románu od první adaptace z roku 1864 přes první převody z let 1866 a 1868 až ke klasické úpravě J. Johna (1940), k pos... více


Čtení o překládání 80% Čtení o překládání 2009, Zlata Kufnerová

Knížka vznikala v průběhu několika let. Její kapitolky netvoří ucelený soubor, nýbrž shrnují spíš jednotlivé postřehy a přinášejí zobecnění, k nimž autorka dospěla jako translatoložka, lingvistka, překladatelka i čtenářk... více


Proglas. Preklady a básnické interpretácie 90% Proglas. Preklady a básnické interpretácie 2012, Ľubomír Feldek

Konštantínov Proglas obohatený o preklady a interpretácie súčasných slovenských básnikov (Feldek, Buzássy, Haugová, Zambor, Džunková, Kuniak, Hevier, Ondrejička, Ondrejková, Jurolek, Podracká). "Lebo sú bez kníh nahé vše... více


Růže je rosa è rose est růže. Překlad, převod, interpretace 100% Růže je rosa è rose est růže. Překlad, převod, interpretace 2020, * antologie

Kolektivní monografie Růže je rosa è rose est růže, věnovaná významnému romanistovi a překladateli Jiřímu Pelánovi, je soustředěna k tématu překladu jako stěžejního kulturního fenoménu. Narážka na proslulý verš Gertrudy ... více


Píseň písní v českých překladech 15.–21. století 100% Píseň písní v českých překladech 15.–21. století 2003, Milan Balabán

Jeden z nejznámějších textů Starého zákona, o jehož přetlumočení se vedle teologů odedávna pokoušeli nejlepší evropští básníci, se klene mezi úchvatným opěváním milostného citu a více či méně mystickými významy těchto sl... více


Šlépěje československé 100% Šlépěje československé 2020, Jakub Deml

Pátý svazek Spisů Jakuba Demla rozvíjí linii šlépějovou, tedy linii hybridního žánru, kombinujícího deník, dokument, původní beletrii, vlastní překlady i beletristické příspěvky jiných autorů. Svazek obsahuje Šlépěje IV ... více


Česká literatura v anglických překladech (1989-2020) 80% Česká literatura v anglických překladech (1989-2020) 2021, Tomáš Kubíček

Publikace obsahuje odbornou studii, jejímž autorem je Ladislav Nagy, a bibliografický soupis překladů české literatury, který čítá přes 2 300 položek. Tato kniha tak poskytuje užitečný vhled do málo probádané oblasti pře... více


Překladatelské miniatury 60% Překladatelské miniatury 1995, Milan Hrdlička

Víte, jak v uměleckém textu přeložit šifru? Nebo záměrné gramatické a pravopisné chyby? Anebo různojazyčné pasáže? Máte představu o tom, jakým způsobem se mohou v cílovém textu projevit překladatelovy naturalizační zásah... více


Česká literatura ve francouzských překladech (1989-2020) 80% Česká literatura ve francouzských překladech (1989-2020) 2021, Tomáš Kubíček

Publikace obsahuje původní odbornou studii Čeští spisovatelé ve francouzských překladech z let 1989-2020: Zvadlá mučenka? známého francouzského bohemisty Xaviera Galmiche a bibliografický soupis překladů české literatury... více


Taktika přepisu - Polští autoři v časopise Světová literatura 0% Taktika přepisu - Polští autoři v časopise Světová literatura 2013, Petr Poslední

… Nesnažíme se nastínit novou teorii. Pouze pozorně čteme časopisecké příspěvky, posuzujeme kompozici jednotlivých čísel nebo ročníků, zamýšlíme se nad významovými a stylistickými posuny původních děl v českém prostředí.... více


A. F. Pisemskij 0% A. F. Pisemskij 1908, Anna Sedlmayerová

Život Pisemského patří mezi nejsmutnější v ruském písemnictví a je záhadou,že je zřídka uváděn mezi velkými spisovateli ruského národa. více


Estonská literatura v Čechách 0% Estonská literatura v Čechách 2017, Michal Kovář

Publikace přináší shrnující pohled na dějiny české recepce estonské literatury od prvních překladů a ohlasů po současnost. Historická periodizace je vystavěna s ohledem na setkávání dvou literárních polí, především jejic... více


Na cestách k francúzskej literatúre: Kapitoly z dejín prekladu a recepcie na Slovensku % Na cestách k francúzskej literatúre: Kapitoly z dejín prekladu a recepcie na Slovensku 2008, Jana Truhlářová

Autorka prednáša francúzsku literatúru a civilizáciu a zároveň pôsobí v Ústave svetovej literatúry SAV, kde sa venuje výskumu dejín prekladu a recepcie. K tejto problematike publikovala viacero štúdií. Práca je ojedinelý... více


Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu - Kontrastivní analýza 0% Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu - Kontrastivní analýza 2016, Pavel Krejčí

Předkládaná monografie kontrastivním způsobem analyzuje české a bulharské překlady frazeologických jednotek ze dvou srbských prozaických děl: Mostu na Drině Iva Andriće (1945) a Chazarského slovníku Milorada Paviće (1984... více


Literární překlad a komunikace 0% Literární překlad a komunikace 2003, Milan Hrdlička

Tato problematika v sobě zahrnuje problémy jazykové a jazykovědné stejně jako otázky literárněvědné a literární, dále momenty povahy historické, geopolitické i ideové, estetické i etické, prvky sociologické i psychologic... více


Když v černém lese volá kos - k poezii Georga Trakla a její české recepci 0% Když v černém lese volá kos - k poezii Georga Trakla a její české recepci 2022, Radek Malý

Rakouský básník Georg Trakl (1887–1914) zanechal svou uhrančivou poezií výraznou stopu v dějinách moderní německy psané literatury. Překladatel a germanobohemista Radek Malý ve své monografii usiluje zprostředkovat širší... více


Převtělování: Výbor z básnických překladů % Převtělování: Výbor z básnických překladů 2023, Jiří Žáček

Výbor z básnických překladů. Jiří Žáček vybral ty nejkrásnější, které přebásnil. Dynamiku této výlučné knihy dotvářejí originální fotografické obrazy a koláže Jiřího Machta. více