myslitelé

štítky

16 knih


Osudy moudrýchOsudy moudrých2018, Jan Halada

Publikace představuje čtenářům v populárně podaném výkladu lidské myšlení a zejména filozofii nejen jako lásku k moudrosti, ale nabízí jim zároveň i osudy některých z nejvýznamnějších představitelů evropského myšlení, ja... více


Zvířata jsou naši bližní – výbor z děl světových humanistů a křesťanských myslitelůZvířata jsou naši bližní – výbor z děl světových humanistů a křesťanských myslitelů2010, Jan Čejka

Knížka Zvířata jsou naši bližní je soubor krátkých kapitol vybraných z děl známých humanistů, filozofů a křesťanských myslitelů. Svým námětem je to kniha na našem knižním trhu nejen do značné míry jedinečná, ale nadmíru ... více


Petr Chelčický: Myslitel a reformátorPetr Chelčický: Myslitel a reformátor2005, Jaroslav Boubín

Po čtyřiceti letech vychází životopis jedné z nejvýznamnějších postav českého středověkého myšlení i české reformační tradice. Petr Chelčický přitom představuje osobnost významu světového: především svým důrazem na nenás... více
Machiavelli – Nepochopený mužMachiavelli – Nepochopený muž2006, Michael White

Déle než pět set let zní Machiavelliho jméno světem politiky a moci. Byl to výjimečný muž žijící ve výjimečné době – brilantní myslitel a teoretik, ale také skvělý diplomat. Osobně poznal řadu nejvýznamnějších postav ren... více


Velké postavy západního myšleníVelké postavy západního myšlení1997, Ian P. McGreal

Skupina odborníků z prestižních amerických univerzit ve 116 medailonech vybraných západních myslitelů zachycuje vývoj, jímž euroamerické myšlení prošlo za posledních pětadvacet staletí - od Parmenida po Camuse - v celé j... více


Petrarca: homo politicusPetrarca: homo politicus2010, Jiří Špička

Přestože je Francesco Petrarca jednou z klíčových postav dějin evropské kultury a přátelil se s Karlem IV. a jeho dvorem, tato připravovaná monografie bude vůbec první petrarkovskou monografií v českém jazyce. Autor, kte... více


Myslitel Karel KosíkMyslitel Karel Kosík2011, Marek Hrubec

Profesor Karel Kosík (1926-2003) byl jedním z nejvýznamnějších českých filosofů. Jeho proslulá kniha Dialektika konkrétního byla z českých filosofických prací 20. století přeložena do největšího počtu jazyků a vzbudila v... více


Duchovní revoluce v srdci EvropyDuchovní revoluce v srdci Evropy1995, Přemysl Pitter

Pohled do dějin českého národa / Na významných postavách autor osvětluje základy české duchovní tradice. Duchovní revoluce je výsledkem celoživotního zájmu P. Pittra o české dějiny, výrazem jeho lásky k české reforma... více


Malé album velkých myslitelůMalé album velkých myslitelů2007, Philip Stokes

Od antiky až po současnost sleduje autor vývoj filozofického myšlení a pro čtenáře laika i pro toho, kdo by si chtěl obnovit či doplnit základní znalosti, představuje 100 nejvýznamnějších filozofů od jejich fyzické podob... více


Východní filozofie - Největší myslitelé od starověku po současnostVýchodní filozofie - Největší myslitelé od starověku po současnost2013, Kevin Burns

Autor Východní filozofie vysvětluje populárně a srozumitelně základní filozofické směry a myšlenky řady myslitelů hlavních východních filozofických škol od nejstarších dob po současnost, od Zarathuštry, Konfucia a Muhamm... více


Zrození moderního sionismuZrození moderního sionismu2001, Šlomo Avineri

Osmnáct potrétů nejvýznamnějších sionistických myslitelů od Mosese Hesse po Theodora Herzla a od Vladimíra Žabotinského po Davida Ben Guriona sleduje komplikovaný a často rozporuplný vývoj sionistického hnutí od jeho int... více


G. W. F. HegelG. W. F. Hegel1975, Jakub Netopilík

Netopilíkova studie o Hegelovi podáva čtenáři v ucelené podobě srozumitelný výklad myšlenkového vývoje tohoto velkého myslitele. Zasvěceně rozebírá celé Hegelovo dílo od raného období přes "Fenomenologii ducha"... více


Jak číst politické myslitele?Jak číst politické myslitele?2020, Tomáš Halamka

Měli bychom texty Platóna, Machiavelliho, Rousseaua a dalších klasiků chápat nadčasově, nebo vždy na základě jejich kontextu? Do jaké míry je takový myslitel originální autor a do jaké obraz své doby? Mezioborová kolekti... více


Petr ChelčickýPetr Chelčický1963, Alois Míka

Studie o vynikajícím husitském mysliteli, jehož život nedovolují blíže poznat skoupé historické doklady. I když jeho mnohé myšlenky jsou vývojem překonány, jeho ideje lidskosti a mravní čistoty i požadavek rovnosti lidí ... více


Petr ChelčickýPetr Chelčický1925, Václav Novotný

Popis knihy není zatím k dispozici. více


1