čeští filozofové

štítky

15 knih


Jak jsem se měl na světě 94% Jak jsem se měl na světě 2011, Jan Sokol

Významný český filozof se ohlíží za svým životem, který prošel mnoha pozoruhodnými proměnami - od řemeslníka až k děkanovi Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy a kandidátovi na prezidenta republiky. Kariéru zača... více


Milý Radime. Sborník k 70. narozeninám Radima Palouše 47% Milý Radime. Sborník k 70. narozeninám Radima Palouše 2013, Václav Havel

Sborník textů autorů z okruhu Kampademie, věnovaný Radimu Paloušovi k 70. narozeninám. První veřejné vydání sborníku Academia commemorationes et consultationes, který vyšel k poctě Radima Palouše v roce 1994 pouze ve ... více


Dluh života 100% Dluh života 2016, Jan Sokol

Vybraný celek drobných literárních i vědeckých prací Jana Sokola má za cíl představit šíři autorových zájmů a odborností, které dovede prezentovat čtenářsky (i posluchačsky) živým a přitažlivým způsobem. Vedle filosofick... více
Dějiny kampademie 67% Dějiny kampademie 2010, Daniel Kroupa

Dějiny bytových filosofických seminářů paralelní kultury v ČSSR, vedených zejména prof. Patočkou, a přepis semináře "Hledání aktuálního pojetí dějin". Obrazová příloha dokumentující kampademické semináře na Hrádečku. V... více


Hledání duše zítřka 87% Hledání duše zítřka 2012, Karel Floss

Vybrané texty filosofa, vysokoškolského učitele a překladatele Karla Flosse jsou svědectvím o duchovním proudění v českých zemích v druhé polovině minulého století, ale též na úsvitu nových časů po sametové revoluci. Za ... více


Don Quijote české filosofie. Emanuel Rádl (1873–1942) 100% Don Quijote české filosofie. Emanuel Rádl (1873–1942) 1947, Josef Lukl Hromádka

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Jan Amos Komenský 80% Jan Amos Komenský 1992, Jan Kumpera

Kniha podává souhrnný obraz Komenského osobnosti a díla na pozadí tehdejšího společenského a myšlenkového vývoje. více


Spisy o první filosofii 80% Spisy o první filosofii 2017, Jan Amos Komenský

Kniha přináší dvojjazyčnou edici metafyzických textů Komenského. Jde o vydání jeho šesti spisů, které představují systematické pojednání o první filosofii: 1) Prima philosophia; 2) Janua rerum reserata sive Universalis s... více


František Drtina: osobnost, rodný kraj, přátelé, rodina 100% František Drtina: osobnost, rodný kraj, přátelé, rodina 2016, Josef Velfl

Biografie českého pedagoga a filozofa. více


Filosofie v podzemí – filosofie v zázemí 80% Filosofie v podzemí – filosofie v zázemí 2013, Markéta Bendová

Publikace o filosofii v době disidentských bytových seminářů je sborníkem textů, které sestavily tři studentky filosofie pražské Filosofické fakulty – Markéta Bendová, Johana Borovanská a Daniela Vejvodová. Sborník n... více


Česká filozofie v letech protektorátu 0% Česká filozofie v letech protektorátu 2007, Helena Pavlincová

Kniha dokumentuje osudy české filosofe v protektorátu za mimořádné situace národa, jehož existence byla ohrožena, kdy se výrazně změnil a zúžil prostor jejího působení. Chce ukázat, že filosofové, podobně jako badatelé v... více


Spory v české filosofii mezi dvěma světovými válkami 0% Spory v české filosofii mezi dvěma světovými válkami 2003, Helena Pavlincová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Ignác Jan Hanuš 0% Ignác Jan Hanuš 1971, Jaromír Loužil

Ignác Jan Hanuš (28. listopadu 1812 Praha – 19. května 1869 Praha), byl český filozof, odborník na slovanskou mytologii a knihovník. Monografie o českém hegelovci zároveň s líčením životního osudu univerzitního profesor... více


Česká filosofie v letech 1945-1948 0% Česká filosofie v letech 1945-1948 2013, Helena Pavlincová

Pro český filozofický život po osvobození republiky měla zásadní význam obnova jeho institucionálního zabezpečení. Na prvém místě šlo o znovuotevření Karlovy univerzity v Praze a Masarykovy univerzity v Brně, a v 1946 o ... více


Emanuel Rádl a české dějepisectví: Kritika českého dějepisectví ve sporu o smysl českých dějin % Emanuel Rádl a české dějepisectví: Kritika českého dějepisectví ve sporu o smysl českých dějin 2002, Tomáš Hermann

Historická studie věnovaná osobnosti českého filozofa Emanuel Rádla. Soustřeďuje se na Rádlův příspěvěk ke sporu o smysl českých dějin, v obecnější rovině zkoumá Rádlovo historické myšlení a hledá jeho místo v kontextu č... více