Jeroným Pražský

štítky

10 knih


Svatý rváč: Román o Jeronýmovi Pražském 78% Svatý rváč: Román o Jeronýmovi Pražském 2017, Milena Štráfeldová

Historický román o osudech Jeronýma Pražského, předního českého učence přelomu 14. a 15. století a blízkého přítele Jana Husa, vychází z důkladného studia historiografických prací. Na základě dochovaných materiálů zde au... více


Podivuhodný příběh Jana Jeronýma 83% Podivuhodný příběh Jana Jeronýma 2004, Jan Stejskal

Životopis řeholníka a kritika husitství, který ve svých představách o nezbytné reformě a nápravě církve kladl důraz na mravní obrodu všech věřících. Životopis současníka velkých církevních reformátorů (Jan Hus, Jeroný... více


Jeroným Pražský 95% Jeroným Pražský 1966, František Šmahel

Monografie o životě a díle významného reformačního teologa vychází k 550. výročí jeho smrti. Popisuje středověké školství, zvláště vysoké, a studium Jeronýmovo na pražské universitě a v cizině. Podrobně sleduje boj o Vik... více
Jeroným Pražský 65% Jeroným Pražský 2016, Martin Chadima

Publikace nabízí vhled do života a učení Jeronýma Pražského okouzleného učením anglického myslitele Johna Wyclifa, jakož i českého mistra Jana Husa. více


Mistr Jeroným 80% Mistr Jeroným 1961, Antonín Dvořák

Historický román zpodobuje hrdinný život i tragickou mučednickou smrt Husova stoupence. více


Jeroným Pražský 100% Jeroným Pražský 2018, Ota Pavlíček

Jeroným Pražský (†1416) patřil k nejvýraznějším postavám počátků husitského hnutí. Jako mistr svobodných umění, myslitel, brilantní řečník a také diplomat svým počínáním ovlivnil směřování pražské univerzity i českých ze... více


První český filozof a vlastenec Jeroným Pražský 100% První český filozof a vlastenec Jeroným Pražský 2016, Jiří Krutina

Kniha se pokouší postřehnout a dát plastický živý příběh vnitřnímu životu i osudu, nám dnes na první pohled možná vzdáleného středověkého člověka, Jeronýma z Prahy a představit jeho duševní svět a životní zápas v myšlenk... více


Jeroným Pražský 100% Jeroným Pražský 2023, Jan Herben

Život, utrpení a význam výrazné české osobnosti, současníka a spolumučedníka Jana Husa. Napsáno v jazyce 21. století. Filozof, teolog, učenec, buřič a dobrodruh – tak lze ve zkratce popsat jednu z nejpozoruhodnějších ... více


Jeroným Pražský: Intelektuál a moc 0% Jeroným Pražský: Intelektuál a moc 2016, Petr Čornej

Vydáno k 600. výročí Mistra Jeronýma Pražského. Obsahuje bibliografii. více


Mistr Jeroným Pražský 0% Mistr Jeroným Pražský 1916, Josef Házr Písecký

Popis knihy není zatím k dispozici. více