Jeroným Pražský

štítky

9 knih


Svatý rváč - Román o Jeronýmovi PražskémSvatý rváč - Román o Jeronýmovi Pražském2017, Milena Štráfeldová

Historický román o osudech Jeronýma Pražského, předního českého učence přelomu 14. a 15. století a blízkého přítele Jana Husa, vychází z důkladného studia historiografických prací. Na základě dochovaných materiálů zde au... více


Podivuhodný příběh Jana JeronýmaPodivuhodný příběh Jana Jeronýma2004, Jan Stejskal

Životopis řeholníka a kritika husitství, který ve svých představách o nezbytné reformě a nápravě církve kladl důraz na mravní obrodu všech věřících. Životopis současníka velkých církevních reformátorů (Jan Hus, Jeroný... více


Jeroným PražskýJeroným Pražský2016, Martin Chadima

Publikace nabízí vhled do života a učení Jeronýma Pražského okouzleného učením anglického myslitele Johna Wyclifa, jakož i českého mistra Jana Husa. více
Jeroným PražskýJeroným Pražský1966, František Šmahel

Monografie o životě a díle významného reformačního teologa vychází k 550. výročí jeho smrti. Popisuje středověké školství, zvláště vysoké, a studium Jeronýmovo na pražské universitě a v cizině. Podrobně sleduje boj o Vik... více


Mistr JeronýmMistr Jeroným1961, Antonín Dvořák

Historický román zpodobuje hrdinný život i tragickou mučednickou smrt Husova stoupence. více


Jeroným PražskýJeroným Pražský2018, Ota Pavlíček

Jeroným Pražský (†1416) patřil k nejvýraznějším postavám počátků husitského hnutí. Jako mistr svobodných umění, myslitel, brilantní řečník a také diplomat svým počínáním ovlivnil směřování pražské univerzity i českých ze... více


První český filozof a vlastenec Jeroným PražskýPrvní český filozof a vlastenec Jeroným Pražský2016, Jiří Krutina

Kniha se pokouší postřehnout a dát plastický živý příběh vnitřnímu životu i osudu, nám dnes na první pohled možná vzdáleného středověkého člověka, Jeronýma z Prahy a představit jeho duševní svět a životní zápas v myšlenk... více


Jeroným Pražský: Intelektuál a mocJeroným Pražský: Intelektuál a moc2016, Petr Čornej

Vydáno k 600. výročí Mistra Jeronýma Pražského. Obsahuje bibliografii. více


Mistr Jeroným PražskýMistr Jeroným Pražský1916, Josef Házr Písecký

Popis knihy není zatím k dispozici. více