Jan Hus, 1370-1415

štítky

97 knih

Stížný list české a moravské šlechty proti upálení Jana Husa 1415-2015Stížný list české a moravské šlechty proti upálení Jana Husa 1415-20152015, Petr Čornej

Publikace profesora Petra Čorneje, Ladislava Macka, Pavla Rouse a Aleše Knápka mapuje historické události související se vznikem významného dokumentu českých dějin ze dne 2. září 1415. Zabývá se širšími souvislostmi vzni... více


Knihy kacířů se mají čístKnihy kacířů se mají číst2015, Jan Hus

Hlásil se Jan Hus vědomě k tradici kacířských buřičů, jak se zdá napovídat titul této knížky? Anebo je skutečnost, jež vysvítá z jejího textu, nejen složitější, ale také sympatičtější? Z latinského originálu poprvé přel... více


Listy dvou JanůListy dvou Janů1949, Jan Hus

knihu připravili prof. Anna Císařová-Kolářová a dr. Jiří Daňhelka // doslov napsal univerzitní profesor dr. F. M. Bartoš. více
Jan HusJan Hus1952, Miloš Václav Kratochvíl

Publikace přibližující život a dílo Jana Husa, od jho mládí, přes vzdělání, působení v Praze i jinde. Na závěr jeho proces a smrt v Kostnici, Jako pramenů bylo použito Husových spisů a listů, překlady z latinských listů ... více


Výslech, odsouzení i upálení Mistra Jana HusaVýslech, odsouzení i upálení Mistra Jana Husa1900, Poggio Bracciolini

Podtitul: líčí očitý svědek Pogius. Falzum, které vzniklo na přelomu 19. a 20. století, se hlásí do doby Jana Husa a popisuje kostnický proces očima jeho současníka Pogia. Pseudonym je zřejmě zvolen podle skutečné histor... více


Ako sa prekrúcajú a falšujú dejinyAko sa prekrúcajú a falšujú dejiny2001, Peter Bielik

Je vývojová teória dokázaná? Inkvizícia. Jan Hus a jeho dielo. Čarodejníctvo. Bartolomejská noc. Bola Biela hora českou národnou tragédiou? Prípad Galileo Galilei. Revolúciou vo Francúzsku sa otvorili dvere pokrok... více


6. 7. 1915 – Pomník Mistra Jana Husa : český symbol ze žuly a bronzu6. 7. 1915 – Pomník Mistra Jana Husa : český symbol ze žuly a bronzu2008, Jan Galandauer

Zrod záměru postavit Mistru Janu Husovi pomník se váže k debatě na jednání českého zemského sněmu v roce 1889 ohledně umístění tabulky s Husovým jménem na budovu Národního muzea. Záhy poté vznikl Spolek pro zbudování pom... více


Jan HusJan Hus1924, Karel Herloš

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Hus a naše dobaHus a naše doba1936, Zdeněk Nejedlý

Jak se odrážel význam Jana Husa v třicátých letech 20. století? více


Husova výzbroj do Kostnice : Řeč o míru, O postačitelnosti Kristova zákona, Řeč o víře, Prohlášení o článcích PálčovýchHusova výzbroj do Kostnice : Řeč o míru, O postačitelnosti Kristova zákona, Řeč o víře, Prohlášení o článcích Pálčových1965, Amedeo Molnár

Pod tímto názvem podávají vydavatelé prvé české zpracování a vydání tří projevů M. Jana, které napsal na hradě Krakovci v pozdním létě roku 1414, když se rozhodl vydat se do Kostnice na koncil v naději, že mu bude dovole... více


Jan Hus - Odvaha myšlenky, odvaha víry, odvaha smrtiJan Hus - Odvaha myšlenky, odvaha víry, odvaha smrti2015, Lenka Bobková

Kniha vyšla v rámci projektu "Jan Hus roku 1415 a 600 let poté. Dějiny, tradice a jejich prezentace v České republice a v Evropě 21. století" a je doprovodnou publikací ke stejnojmenné stálé expozici v Husově d... více


Síla slabýchSíla slabých2011, Slavomír Pejčoch Ravik

Autor knihy PhDr. Slavomír Pejčoch-Ravik, narozený roku 1932, strávil těžší část života v podniku invalidů META (jako cenový znalec). V příznivých politických obdobích se však angažoval i jako poradce Úřadu vlády a polit... více


Jan Hus - Muž a dobaJan Hus - Muž a doba1955, Miloš Václav Kratochvíl

Kniha historika a prozaika Miloše Václava Kratochvíla představuje životní pouť Jana Husa. Ve svém závěru sice neskrývá odraz doby, v níž vznikala, znamená ovšem poutavé beletristické čtení. více


Spor o revizi Husova procesuSpor o revizi Husova procesu2001, Jiří Kotyk

Další příspěvek k probíhající diskusi o Mistru Janu Husovi. Kniha tematicky navazuje na knihu Jiřího Kejře : Husův proces (2000). Autor poukazuje na to, jak ve vlastenecky vzníceném ovzduší české společnosti 19. století ... více


550 let od mučednické smrti Husovy a 50 let od zahájení Masarykova boje za osvobození Čechů a Slováků550 let od mučednické smrti Husovy a 50 let od zahájení Masarykova boje za osvobození Čechů a Slováků1965, Přemysl Pitter

A co my dnes? / S použitím růz. pramenů naps. Přemysl Pitter více


3