Jan Žižka

štítky

51 knih


Husitská epopej. II, 1416-1425 - za časů hejtmana Jana Žižky 87% Husitská epopej. II, 1416-1425 - za časů hejtmana Jana Žižky 2015, Vlastimil Vondruška

Druhý díl se odehrává v letech 1416 až 1425. Rodina Prokopů se rozrůstá a každý její příslušník hledá štěstí jinde; nacházíme je v Táboře, mezi umírněnými pražany, na straně Rožmberků i v řadách pronásledovaných řeholník... více


Jan Žižka 96% Jan Žižka 2019, Petr Čornej

Velká Žižkova biografie z dílny respektovaného znalce husitské doby představuje táborského hejtmana v netradičním světle. Příběh nejslavnějšího českého vojevůdce se odehrává na pozadí barvitého dějinného panoramatu, jež ... více


Proti všem 79% Proti všem 1950, Alois Jirásek

Historická epopej Proti všem zaujímá jistá specifika mezi romány Jiráskovy doby, a to především v autorově schopnosti maximální dějovosti a rozvinuté kronikářské stavby. V první části prózy Proti všem, nazvanou Skonání ... více
Kat hejtmana Žižky 62% Kat hejtmana Žižky 2006, Jan Bauer

Šokující historický thriller vrhá nové světlo na postavu slavného vojevůdce Jana Žižky z Trocnova. Autor zcela překvapivým způsobem vysvětluje, jak mohl prý více než šedesátiletý válečník stanout v čele husitských vojsk ... více


Dívčí válka 1 56% Dívčí válka 1 2023, Kóiči Óniši

České království roku 1420. Dvanáctiletá Šárka, jež i po brutálním znásilnění jako jediná přežila z katolíky nemilosrdně vyvražděné vesnice, nachází záchranu u největšího českého vojevůdce Jana Žižky a jeho hrdinné husit... více


Kdy umírá vojevůdce 86% Kdy umírá vojevůdce 1983, Miroslav Ivanov

Aneb Záznam o zkoumání života i smrti Jana Žižky, kdysi čeledína krále Václava, poté horlitele pro zákon Kristův obzvláštní více


Historie česká 73% Historie česká 1998, Enea Silvio Piccolomini

Historie česká (Historia Bohemica) Eney Silvia Piccolominiho byla v době svého vzniku a pak po dlouhou dobu vůbec nejúspěšnějším dílem o starých českých dějinách. Enea svou Historii českou sepsal v polovině 15. století, ... více


Rytíři a lapkové 83% Rytíři a lapkové 1960, Karel Nový (p)

Historický román z doby předhusitské, kde se mladý vladyka Zbyněk vyráží z hradu Buchlova mstít na Rožmbercích. V pozdější době se z něj stane husitský vojevůdce blízký spolubojovník Jana Žižky. více


Dívčí válka 2 47% Dívčí válka 2 2023, Kóiči Óniši

České království roku 1420. Vojevůdci a nájemnému husitskému žoldnéři Janu Žižkovi se za pomoci nově sestrojené ruční palné zbraně píšťaly a víry v Boha podaří z rolníků, žen i dětí sestavit neotřesitelnou armádu. Jsme s... více


Hus a Chelčický: Příběh jejich doby 90% Hus a Chelčický: Příběh jejich doby 2014, Renáta Fučíková

Nikdo nepochybuje, že nejdramatičtější období českých dějin bylo 15. století. Čeští univerzitní učenci se tehdy pokusili o nápravu katolické církve. Dva z nich, Jan Hus a Jeroným Pražský, skončili na hranici jako kacíři.... více


Žižka – Grunwald 1410 87% Žižka – Grunwald 1410 2022, Richard Dostál

Jan Žižka vstupuje do našeho dějinného povědomí až při začátku husitských bouří. Co však dělal před tím? Kde nasbíral své válečnické zkušenosti? V roce 1410 se odehrála jedna z největších bitev středověku – bitva u Grunw... více


Jan Žižka 83% Jan Žižka 1955, Alois Jirásek

Jan Žižka - Historická hra o pěti jednáních. více


Světla a stíny husitství 83% Světla a stíny husitství 2011, Petr Čornej

Podnadpis: Události – osobnosti – texty – tradice. Kniha obsahuje čtyřiadvacet studií, které známý historik zveřejnil v uplynulém dvacetiletí na stránkách vědeckých časopisů, kolektivních monografií, sborníků i v populá... více


Boží bojovník 78% Boží bojovník 2021, Victor Verney

Středověký válečník očima amerického literárního vědce. Americký autor Victor Verney se v obsáhlé knize Boží V českých dějinách najdeme jen málo známějších historických postav, než je Jan Žižka z Trocnova. Silná osobn... více


Války božích bojovníků 73% Války božích bojovníků 2019, Jan Bauer

Kniha známého popularizátora historie Jana Bauera provází složitým a neklidným obdobím husitských válek. Snaží se přitom o seriózní a nestranný výklad doby, která bývala někdy vynášena jako nejslavnější období českých dě... více


Mystéria země české 76% Mystéria země české 1999, Vladimír Liška

Odpovídají historická fakta vždycky současnosti? Nejsme zajatci dějinných mystifikací? Záhady i otazníky v našich dějinách stále existují! Stačí se začíst do této knihy, plné nekonvenčních exkurzí do minulosti. Autorova ... více


Jan Žižka - Boží bojovník ve jménu Husa 82% Jan Žižka - Boží bojovník ve jménu Husa 2019, Zdeněk Ležák

Vrtá vám hlavou, zda byl Žižka geniální vojenský stratég, hrdinský bojovník, milovaný vojevůdce? Nebo jen obyčejný rabiát, lupič a nelítostný vrah tisíců nevinných katolíků? V této knize snad naleznete odpověď. Šedesátis... více


Jan Žižka z Trocnova 86% Jan Žižka z Trocnova 1969, František Šmahel

Jan Žižka z Trocnova - Život revolučního válečníka. Práce zkušeného historika prokládá obraz Žižkova života a líčení dějinné situace předrevolučních a revolučních Čech úvahami, usilujícími o správnou interpretaci válečn... více


Jan Žižka z Trocnova 71% Jan Žižka z Trocnova 2014, Václav Vladivoj Tomek

Bývali Čechové statní jonáci - jen pouhá zmínka o naší zemi vyvolávala hrůzu na dvorech nejmocnějších středověkých států. Největší děs vzbuzovalo jméno Jana Žižky z Trocnova. Tento neohrožený husitský hejtman rozdrtil ně... více


Husitská kronika 78% Husitská kronika 1959, Miloš Václav Kratochvíl

Poutavé i dramatické vyprávění o pohnuté době revolučního husitského hnutí v Čechách, Janu Husovi a Janu Žižkovi, o životě táboritů, o slavných bitvách a o vítězství husitské myšlenky. Vyprávění je proloženo citáty z kro... více


Psanec, nebo geniální vojevůdce? 80% Psanec, nebo geniální vojevůdce? 2000, Karel Štorkán

Podnázev: Jan Žižka, rozhořčený rytíř Hospodinův Historický román o životě Jana Žižky z Trocnova a jeho době. Známý autor nenáročných próz se tentokrát pokusil o historický román spolu s vykreslením postavy husitského v... více


Jan Žižka 96% Jan Žižka 1925, František Josef Čečetka

Husitská trilogie, román o národním bohatýru Janu Žižkovi z Trocnova. více


Žižka a jeho doba 96% Žižka a jeho doba 1992, Josef Pekař

Žižka z Trocnova, Jan (vojevůdce a politik čes., asi 1360-1424) - život a činnost vojenská a politická - monografie. více


Hodina předjitřní 72% Hodina předjitřní 1971, František Rachlík

Z odstupu téměř půl tisíciletí zdá se nám téměř nepochopitelné, kde se vzala nedlouho po smrti Husově v zdeptaných, ujařmených českých lidech ta síla a odhodlání postavit se s cepem a kosou v ruce proti všem mocným tehde... více


Listy dvou Janů 88% Listy dvou Janů 1949, Jan Hus

knihu připravili prof. Anna Císařová-Kolářová a dr. Jiří Daňhelka // doslov napsal univerzitní profesor dr. F. M. Bartoš. více


Jan Žižka z Trocnova 100% Jan Žižka z Trocnova 2020, Otomar Dvořák

Světla a stíny Hejtmanovy životní cesty. Životní příběh legendárního vojevůdce vznikl na základě úspěšného televizního dokumentárního seriálu. Dvojice spisovatelů Otomar Dvořák a Jan Bauer se vydala po stopách Jana Ži... více


Spory o Jana Žižku 1424-2024 87% Spory o Jana Žižku 1424-2024 2023, Petr Čornej

Rozsáhlý esej profesora Petra Čorneje je věnován vývoji a proměnám pohledu na nejvýznamnějšího husitského vojevůdce v průběhu 6 staletí. Ukazuje, jak se Žižkovo hodnocení měnilo a zrálo v souvislosti s dobou, ve které se... více


Husitská revoluce. I, Doba Žižkova 1415-1426 90% Husitská revoluce. I, Doba Žižkova 1415-1426 1965, František Michálek Bartoš

Historie husitství, zaznamenává léta 1415-1426. Edice České dějiny ; dílu 2. část 7. více


Jan Žižka 100% Jan Žižka 1952, Miloš Václav Kratochvíl

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Jan Žižka 1360?-1424 : o táborském hejtmanu a husitském vojevůdci 80% Jan Žižka 1360?-1424 : o táborském hejtmanu a husitském vojevůdci 2014, Petr Čornej

Publikace, kterou vydalo město Tábor, přináší kromě poutavého vyprávění o osobnosti Jana Žižky z Trocnova i množství unikátních fotografií z míst spjatých se životem tohoto legendárního bojovníka. více


Praha Husova a husitská 1415-2015 80% Praha Husova a husitská 1415-2015 2015, Petr Čornej

Publikace k výstavě v Clam-Gallasově paláci, která byla věnována šestistému jubileu upálení Jana Husa. Působištěm Jana Husa byla Praha a pražská univerzita, kde pobýval, kázal i vyučoval až do svého odchodu v roce 141... více


Jan Žižka 80% Jan Žižka 1954, Grigorij Isaakovič Revzin

Kniha podává na základě podkladů z archivů a odborné literatury vylíčení života Jana Žižky. Od nejranějšího mládí až po vrchol jeho vojenských úspěchů a smrti. Popis bitev, bojů a střetů, jeho zdravotní stav a zranění. K... více


Jan Žižka z Trocnova a Kalichu 100% Jan Žižka z Trocnova a Kalichu 1924, Josef Touc

Kniha pojednává o životě a především vojenské činnosti Jana Žižky z Trocnova. V tomto krátkém pojednání je zachyceno období od mládí až po čas smrti této významné a kontroverzní osobnosti. Publikace také informuje o takt... více


Kronika velmi pěkná o Janovi Žižkovi, čeledínu krále Vácslava 100% Kronika velmi pěkná o Janovi Žižkovi, čeledínu krále Vácslava 1979, neznámý - neuveden

Kritické vydání Kroniky velmi pěkné, pořízené podle freiberského rukopisu, opatřené poznámkovým aparátem a datací podle současného stavu historického bádání, je určeno širokému čtenářskému okruhu. Sama kronika, která při... více


Sto let českých dějin 60% Sto let českých dějin 1935, Otakar Dorazil

Doba husitská, poděbradská a jagellovská. více


Žižka 1360-1424 80% Žižka 1360-1424 2014, Zdeněk Vybíral

Několika stránková brožura vydána k výstavě o Janu Žikovi. více


Velké osudy 80% Velké osudy 1972, Josef Janáček

Osobnosti rozmanité povahy jsou přiblíženy životopisnými skicami našeho předního historika ve svém vývoji, během něhož dorůstají k výjimečným činům, jež provázely zdary i nezdary v dějinném kontextu veřejných i soukromýc... více


Za slepým hrdinou 60% Za slepým hrdinou 1935, Karel Herloš

Několik obrazů ze Žižkova života, jeho názory a politické a filozofické postoje. V podstatě se jedná o výňatky z knihy Slepý hrdina. více


Na množství nehleďte - Jan Žižka 100% Na množství nehleďte - Jan Žižka 1946, Václav M. Škorpil

Celý název: Na množství nehleďte : Jan Žižka : Kronika - Řád - Listy více


Sborník Žižkův 1424 - 1924 k pětistému výročí jeho úmrtí 0% Sborník Žižkův 1424 - 1924 k pětistému výročí jeho úmrtí 1924, Rudolf Urbánek

Popis knihy není zatím k dispozici. více