italské dějiny

štítky

38 knih


Vzestup a pád rodu Medici 86% Vzestup a pád rodu Medici 1997, Christopher Hibbert

Historie rodu florentských velmožů od 13. do 18. století je současně obrazem města v dobách jeho rozkvětu i pozdějšího úpadku. více


Dějiny Itálie 78% Dějiny Itálie 2007, Giuliano Procacci

Dějiny Itálie zdaleka nejsou dějinami antického Říma, o čemž nás přesvědčí práce významného italského historika, kterému se podařilo poutavým a čtivým způsobem zaznamenat staletí plné nepředvídatelných událostí a dramati... více


Borgiovci - Príbeh renesančnej rodiny 87% Borgiovci - Príbeh renesančnej rodiny 2000, Joachim Brambach

Autor vykresľuje jasný a nezaujatý obraz členov rodu Borgiovcov, ich vzťahov a súvislostí na dramatickom pozadí renesančného Talianska i celej Európy na prelome 15. a 16. storočia. Obsah: Prológ, Pôvod Borgiovcov, Z Pen... více
Lucrezia Borgia: Její život a její doba 81% Lucrezia Borgia: Její život a její doba 1968, Maria Bellonci

Tajemná osobnost dcery papeže Alexandra VI. lákala jak prozaiky a dramatiky, tak historiky. Autorka této monografie, italská historička, se na svůj úkol svědomitě připravila. Suverénně zvládla nejen literární prameny arc... více


Borgiové a jejich nepřátelé 85% Borgiové a jejich nepřátelé 2011, Christopher Hibbert

Renomovaný britský spisovatel Christopher Hibbert, který je autorem více než padesáti populárně historických knih a životopisů, měl ve zvláštní oblibě Itálii. Jistě i proto se rozhodl vylíčit, jak se španělskému rodu Bor... více


Bitva u Marenga, aneb, Waterloo naruby: Bonapartova válka roku 1800 96% Bitva u Marenga, aneb, Waterloo naruby: Bonapartova válka roku 1800 2006, Jiří Kovařík

Rok 1800 byl rokem zásadních bojů Napoleona Bonaparta s rakouskými armádami v Německu a především v severní Itálii. Kniha líčí průběh vojenských akcí na Rýně a v Piemontu. Autor se věnuje podrobně např. obléhání Janova, ... více


Benátky 79% Benátky 2010, Peter Ackroyd

Benátky, snad nejkrásnější a nejromantičtější město na světě, každoročně přitahují miliony turistů. Peter Ackroyd je povýšil na hrdinu svého díla, v němž fascinujícím způsobem sleduje vývoj města na 118 ostrovech od zalo... více


Stručné italské dějiny 87% Stručné italské dějiny 2021, Jeremy Black

STRUČNÉ ITALSKÉ DĚJINY přinášejí průřez historií této jihoevropské země od časů antického Říma až po současnost, přičemž náležitá pozornost je věnována všem obdobím. Kniha je pojata jako rozšířený historický průvodce pro... více


Florentské letopisy 90% Florentské letopisy 1975, Niccolò Machiavelli

V osmi kapitolách Florentských letopisů, psaných v letech 1523-1525, zpracovává Machiavelli vedle dějinného vývoje Florencie do r. 1492 i stručné dějiny Itálie. Letopisy, jež Marx charakterizoval jako "mistrovské dílo", ... více


Mezi vodou slanou a svěcenou: Dějiny jižní Itálie 86% Mezi vodou slanou a svěcenou: Dějiny jižní Itálie 2006, Tommaso Astarita

Dramatická krása pobřeží a úrodné roviny kraje, kterému se později říkalo „Království obou Sicílií“, od pradávna lákaly jak Římany, tak Řeky. Jižní Itálie a Sicílie vždy byly průsečíkem nesčetných vlivů vytvářejících sou... více


Borgiové - Rod s nejhorší pověstí 73% Borgiové - Rod s nejhorší pověstí 2013, Mary Hollingsworth

Rod Borgiů v renesanční Itálii se stal synonymem pro pýchu, rozkošnictví, krutost, hrabivost, okázalost a intrikaření. Borgiové vždy vzbuzovali ve stejné míře znechucení a obdiv, podobně jako klan sicilských Corleonů, zp... více


Giuseppe Garibaldi 76% Giuseppe Garibaldi 1971, Libor Piruchta

Životopis slavného italského revolucionáře, který se podstatnou měrou zasloužil o sjednocení Itálie, je psán čtivou populární formou, avšak zároveň obsahuje hutné bohatství věcných informací. Seznamuje i s hlavními událo... více


Florencie - životopis města 85% Florencie - životopis města 1997, Christopher Hibbert

Plastický obraz života města v historickém průřezu. Skutečný „životopis“ Florencie od jejího založení do 60. let 20. stol. Osou díla je pochopitelně historie rodu Medici (viz. Vzestup a pád rodu Medici od stejného autor... více


Neviditelná moc: mafie a stát v moderních evropských demokraciích 95% Neviditelná moc: mafie a stát v moderních evropských demokraciích 2023, Jacques de Saint Victor

Mafie se sice zrodila na troskách feudálního systému, ale její rozmach nastal až s rozvojem demokracie a kapitalismu. Záhy zapustila kořeny v Neapoli, na Sicílii a v Kalábrii a za svůj rozkvět vděčí zločineckým paktům, k... více


Cesare Borgia 75% Cesare Borgia 1971, Clemente Fusero

Obdobie talianskej renesancie patrí medzi najzaujímavejšie obdobia európskych dejín. Na jednej strane sa vyznačuje rozmachom ľudského ducha, na druhej strane krutosťou mocenského boja a práve s touto súvislosťou sa spája... více


Povídky a novely / Italské kroniky 65% Povídky a novely / Italské kroniky 1959, Stendhal (p)

Malé prózy čerpající námětově z příběhů zapsaných starými italskými kronikáři ze 16. a 17. století, plné dramatických tragických osudů lidí, kteří nebyli poutáni konvencemi a jejichž život se řídil velkými vášněmi a city... více


Boje o Itálii 1943 až 1945 75% Boje o Itálii 1943 až 1945 2006, Dominick Graham

Podtitul: Složitá cesta spojenců ze Sicílie ke konečnému vítězství. Když se spojenci vylodili na italské pevnině, měli v plánu pouze čistící operace s cílem vyřadit Itálii z války, ale Hitler nařídil německým armádám ... více


Dante a jeho doba 80% Dante a jeho doba 1981, Indro Montanelli

Práce spojuje Dantův životopis s historií Itálie a zejména Florencie ve 13. a prvních desetiletích 14. století. Doslov Jaroslav Kudrna. 16 vyobrazení více


Florencie. Město umělců, velmožů, světců a tyranů. 93% Florencie. Město umělců, velmožů, světců a tyranů. 2009, Vít Vlnas

Tato kniha není v žádném případě určena turistům, kteří milují prohlídky měst stádní formou výprav vyrovnaných ve špalíru a ovládaných přesným časovým harmonogramem spolu s megafonem vševědného průvodce. Mnohem spíše poč... více


Fašistické hlasy: Důvěrné dějiny Mussoliniho Itálie 93% Fašistické hlasy: Důvěrné dějiny Mussoliniho Itálie 2022, Christopher Duggan

Kniha nabízí neotřelý a zneklidňující pohled na zemi v područí charismatického vůdce. Christopher Duggan sleduje vývoj fašismu od samých počátků až po jeho dopad na současnost a zkoumá, proč se toto hnutí těšilo takové p... více