Dante Alighieri, 1265-1321

štítky

20 knih


Gabrielův Očistec 79% Gabrielův Očistec 2014, Sylvain Reynard

Po citovém pekle, kterým si museli projít, aby mohli být Gabriel Emerson a Julia Mitchellová spolu, si konečně užívají jeden druhého. Během romantické dovolené v Itálii Gabriel Julii zasvěcuje nejen do méně známých oblas... více


Božská komedie 84% Božská komedie 1952, Dante Alighieri

Vrcholné Dantovo dílo, v němž hlavní postava prochází postupně Peklem, Očistcem, provázený Vergilliem, i Rájem, kde je mu průvodkyní jeho zesnulá drahá Beatrice, aby se nakonec navrátil na zemi. Epos se skládá celkem ze ... více


Božská komédia - Peklo 89% Božská komédia - Peklo 2005, Dante Alighieri

Každá národná literatúra si utvrdzuje svojbytnosť a rovnocenné postavenie v svetovej kultúre okrem pôvodnej tvorby aj prekladmi najvýznamnejších svetových diel. K takýmto opusom svetovej kultúry bezpochyby patrí aj Dante... více
Dantův klub 76% Dantův klub 2005, Matthew Pearl

Vraždy podle Božské komedie Román s detektivními prvky, odehrávající se v 19. stol., vypráví o skupině básníků z Bostonu, kteří se snaží i za cenu vlastního života přeložit Božskou komedii. Nečekaná vražda soudce ... více


Záhady mozaiky 59% Záhady mozaiky 2006, Giulio Leoni

Historicko-detektivní román ze středověku, v němž krutou vraždu vyšetřuje a tajemství odhaluje sám král toskánských básníků Dante Alighieri. Odehrává se ve Florencii na sklonku 13. století během sedmi dnů. V kostele j... více


Dante pro začátečníky 78% Dante pro začátečníky 2015, Joe Lee

Konečně je tu Božská komedie s vtipem, Dante, co má šmrnc, výlet do posmrtného života se šťastným koncem. Vlastně měl vždycky šťastný konec, ale kdo mohl vědět, že po Pekle přijde Očistec a Ráj? Dante pro začátečníky ... více


Záhady světla 67% Záhady světla 2007, Giulio Leoni

Píše se rok 1300 a v renesanční Florencii se pětatřicetiletý básník Dante Alighieri chystá odevzdat insignie městského priora, jelikož v tomto úřadu co nevidět skončí. Zbývá mu již doslova několik hodin, když je náhle po... více


Předmluvy s předmluvou předmluv / Devět dantovských esejí / Osobní knihovna 92% Předmluvy s předmluvou předmluv / Devět dantovských esejí / Osobní knihovna 2013, Jorge Luis Borges

Borges se cítil především čtenářem. Za největší událost svého života považoval setkání s otcovou knihovnou, k řadě autorů a děl se stále znovu vracel. Pátý svazek jeho spisů obsahuje texty vztahující se pouze k literatuř... více


Nejstarší životopisy Dantovy 93% Nejstarší životopisy Dantovy 1965, Giovanni Boccaccio

K 700. výročí Dantova narození vyšlé dva životopisy tvůrce Božské komedie, psané významnými autory v době ještě nepříliš vzdálené jeho smrti. První (Život Dantův) je především výrazem obdivu a poví mnoho zejména o člověk... více


Čtení o Dantovi Alighierim 96% Čtení o Dantovi Alighierim 2016, * antologie

Čtení o Dantovi Alighierim je první samostatnou publikací, která českému čtenáři umožňuje porozumět autorovu nejslavnějšímu dílu. Dantova Božská komedie je k dispozici ve čtyřech kompletních překladech, rozborů jeho poet... více


Dante a jeho doba 80% Dante a jeho doba 1981, Indro Montanelli

Práce spojuje Dantův životopis s historií Itálie a zejména Florencie ve 13. a prvních desetiletích 14. století. Doslov Jaroslav Kudrna. 16 vyobrazení více


Odezvy a znaky: Homér, Dante a Joyceův Odysseus 100% Odezvy a znaky: Homér, Dante a Joyceův Odysseus 2009, Martin Pokorný

Výrazný filosof a literární historik mladé generace Martin Pokorný přichází se svou studií, ve které živým způsobem interpretuje klasické texty evropské civilizace. Mimořádně živý a srozumitelný text, který vzniknul na P... více


Aktéři humanismu a rané renesance 80% Aktéři humanismu a rané renesance 2021, Pavel Floss

Další z dlouho očekávaných dílů původně plánované trilogie „Cesty evropského myšlení“ olomouckého znalce středověké a renesanční filosofie Pavla Flosse skýtá svěží pohled na jednu důležitou etapu dějin filosofického myšl... více


Studie ze starší světové literatury 90% Studie ze starší světové literatury 1969, Václav Černý

Soubor jedenácti studií a esejů z let 1959-1968, který vytváří pendant ke „Studiím a esejům ze světové literatury“, zahrnujícím práce ze stejné doby, ale zabývajícím se básnickým dneškem. Soubor, který vynechavá studie a... více


Rozprava o Dantovi 60% Rozprava o Dantovi 1968, Osip Mandelštam (p)

Jemná a senzitivní studie o Dantovi, především o jeho Božské komedii, která pro ruského básníka a literárního teoretika O. E. Mandelštama, tohoto významného představitele akméismu, byla formujícím a nevyčerpatelným zdroj... více


Plavovlasý bol a krásny 0% Plavovlasý bol a krásny 1980, Mario Tobino

Mario Tobino pod jednoduchým titulom Biono era e bello vyvoláva k životu neprekonateľnú postavu tvorcu Božskej komédie Danteho Alighieriho. Autor nás zoznamuje s celým jeho životom od detských rokov až po smrť. V pomerne... více


Dějiny italské literatury 0% Dějiny italské literatury 1959, Francesco De Sanctis

Po mnoha suchopárných, pedantických výčtech jsou De Sanctisovy Dějiny italské literatury dobrodružstvím italské duše. Od roku 1870 mnohokrát vydávané v mnoha překladech. více


Dantova Komedie: obrazy a kontexty % Dantova Komedie: obrazy a kontexty 2021, Peter Dronke

V oslnivě produktivní badatelské kariéře PETERA DRONKA (1934–2020), britského filologa německého původu, vznikaly dantovské publikace takřka jen příležitostně: náš svazek – jehož základem je monografie Tradice latinského... více


Dotyky s básnikom Dantem 0% Dotyky s básnikom Dantem 2014, Július Pašteka

V knihe sú zhrnuté už raz publikované, ale i nepublikované literárne príspevky na tému Dante a jeho dielo od literárneho vedca Júliusa Pašteku. Danteho v svojich prácach osvetľujú ako autora Božskej komédie z rôznych str... více


Básnická osobnost Dantova 0% Básnická osobnost Dantova 1921, František Xaver Šalda

Řeč proslovená dne 25. října 1921 ve velké aule v Karolinu o slavnosti pořádané universitou Karlovou na pamět 600. výročí smrti básníkovy. více