gladiátoři

štítek, 20 knih


Gladiátoři - Krev a písekGladiátoři - Krev a písek2012, K. Nossov

Konstantin Nossov nám ve své knize oživuje fenomén gladiátorů, otevírá nám svět římských bojovníků na život a smrt,prostřednictvím jásajícího davu za vysokými zdmi Kolosea, v jehož útrobách vězni tráví své poslední pokoj... více


GladiátořiGladiátoři2007, M. Junkelmann

Co obnášelo být gladiátorem? Jak vypadal všední den bojovníka z povolání? Proč vznikly gladiátorské zápasy?Autor nás pozve na napínavou výpravu do historie, kde zápasy gladiátorů v aréně znamenaly boj na život a na smrt.... více


GladiátořiGladiátoři2011, R. Dunkle

Krutá podívaná ve starověkém Římě. Gladiátor, postava obestřená romantickou aurou, symbol nezlomné statečnosti, odporu proti přesile, boje do posledního dechu… Romantizovaný obraz gladiátorů, nejen toho nejznámějšího ... více


Asterix gladiátoremAsterix gladiátorem1992, R. Goscinny

Prefekt Galie se rozhodl přivézt Césarovi originální dárek... Trubadixe, barda o němž Majestatix říka že zpívá stejně špatně, jako je dobrý kamarád... a on je výborný kamarád, jak dodává Panoramix. Asterix se spolu s Obe... více


Spartakus a jeho chrabří gladiátořiSpartakus a jeho chrabří gladiátoři2006, T. Brown

O Spartakovi už jste asi slyšeli... Je to náš drahý zesnulý, protože: - byl docela slušný gladiátor, - parádně prohnal Římany, - měl ostře řezaný obličej. Ale slyšeli jste, že Spartakus: - bojoval nejen proti... více


Paní ŘímaPaní Říma2011, K. Quinn

Řím na sklonku prvního století: svět mravní zkázy, násilí a tajností. Na osiřelý trůn usedl Domitianus, jenž v obavách z královraždy neváhá přistoupit k nejkrutějším opatřením, byť by se týkala jeho nejbližších. Netuší o... více


Gladiátor z VenusieGladiátor z Venusie1997, J. Garen

Mark Stone a jeho věrný android Ray jsou během své mise na planetu Venusii zajati domorodci vedenými skupinou pozemšťanů. Ti na tuto primitivní planetu organizují zájezdy pro nejbohatší klientelu Země a pro její pobavení... více


GladiátorGladiátor2000, D. Gram

Vrchní velitel římských legií, kdysi slavný hrdina Říše římské, Maximus Meridas, žil jako legionář, vedl svou armádu k vítězství a věrně sloužil císaři. Když se však o trůn uchází císařův žárlivý syn, nelítostný Commodus... více


GladiátořiGladiátoři2008, S. Wisdom

Gladiátorské hry římského světa zahrnovaly bitvy pro zábavu a zabíjení pro zisk. Ačkoli neblaze prosluly využíváním válečných zajatců, otroků a odsouzených zločinců, přesto se našli i dobrovolní zájemci o gladiátorskou p... více


GladiátorGladiátor2002, A. Baker

Římští gladiátoři jako specifická společenská skupina. Jejich profesionální život, boj a umírání v aréně. Knížka se vrací do doby starověkého císařského Říma. V té době vrcholila obliba lidových podívaných a her v amf... více


GladiátorGladiátor2004, P. Vandenberg

Gaius Vitellius přichází coby sedmnáctiletý mladík do císařského Říma a chce se živit jako kotlář. Je poprvé v cizině, odkázán pouze sám na sebe. Náhoda mu však přihraje do cesty Messalina, manželku císaře Claudia, které... více


Císař gladiátorůCísař gladiátorů2007, A. Bauerová

Historický román z doby, kdy Řím začal pohlcovat keltský svět, navazuje na úspěšnou knihu Královna havranů. Z lásky keltské kněžky Lugiony a Marka Aurelia se tajně narodila dcera Aura. O ni usiluje císař Commodus, který ... více


Gladiátoři a Koloseum / komiks/Gladiátoři a Koloseum / komiks/2011, N. Saunders

Pojďte se seznámit s dobrodružstvím hrdinných gladiátorů a úžasnou historií římského Kolosea. V tomto zábavném naučném komiksu pro čtenáře od 9 let najdete množství historických údajů a zajímavostí z období největšího ro... více


Píseň gladiátoraPíseň gladiátora2006, P. Doherty

Píše se rok 313 našeho letopočtu a my se ocitáme v Římě, kde se císař Konstantin snaží zavést novou víru: křesťanství. A přestože má za zády podporu své panovačné matky, Heleny, která by nejraději ovládala nejen jeho, al... více


GladiátořiGladiátoři2006, F. Meijer

Starověký Řím se svou impozantní kulturou byl mimo jiné také dějištěm krutých gladiátorských zápasů, které byly tak populární, že byly denním tématem hovorů v krčmách a že se na nadcházející zápasy uzavíraly sázky. V kni... více


1 2 >