evropanství

štítky

4 knih


Národ a Evropa v českém myšleníNárod a Evropa v českém myšlení2016, Jan Musil

Kolektivní monografie, na jejímž vzniku se podílelo sedm autorů, je sondou do významného tématu české filosofie. Její tvůrci předkládají hned tři otázky. Zaprvé: jak české myšlení reflektuje nacionalizaci a vznik českého... více


Společnost českých zemí v evropských kontextech: České evropanství ve srovnávacích perspektiváchSpolečnost českých zemí v evropských kontextech: České evropanství ve srovnávacích perspektivách2012, Miroslav Hroch

Kniha se pokouší tematizovat evropanství (ve významu duchovního společenství) v české, slovenské, ale i polské a rakouské společnosti v moderní a postmoderní době a zároveň se pokouší navázat o evropanství mezioborový di... více


O češství a evropanství (1. díl)O češství a evropanství (1. díl)1993, Jaroslav Krejčí

O českém národním charakteru. více
O češství a evropanství (2. díl)O češství a evropanství (2. díl)1995, Jaroslav Krejčí

O českém národním charakteru. více