evropanství

štítky

5 knih


Unesený Západ 93% Unesený Západ 2023, Milan Kundera

Unesený Západ, osmý svazek esejů Milana Kundery, obsahuje dva texty: Nesamozřejmost národa, projev Milana Kundery na sjezdu Svazu československých spisovatelů v roce 1967, a francouzsky psaný esej Unesený Západ (1983) v ... více


Národ a Evropa v českém myšlení 100% Národ a Evropa v českém myšlení 2016, Jan Musil

Kolektivní monografie, na jejímž vzniku se podílelo sedm autorů, je sondou do významného tématu české filosofie. Její tvůrci předkládají hned tři otázky. Zaprvé: jak české myšlení reflektuje nacionalizaci a vznik českého... více


O češství a evropanství (2. díl) % O češství a evropanství (2. díl) 1995, Jaroslav Krejčí

O českém národním charakteru. více
Společnost českých zemí v evropských kontextech: České evropanství ve srovnávacích perspektivách % Společnost českých zemí v evropských kontextech: České evropanství ve srovnávacích perspektivách 2012, Miroslav Hroch

Kniha se pokouší tematizovat evropanství (ve významu duchovního společenství) v české, slovenské, ale i polské a rakouské společnosti v moderní a postmoderní době a zároveň se pokouší navázat o evropanství mezioborový di... více


O češství a evropanství (1. díl) % O češství a evropanství (1. díl) 1993, Jaroslav Krejčí

O českém národním charakteru. více