politická filozofie

štítky

40 knih


Intelektuál ve dvacátém století: Rozhovor Timothyho Snydera s Tonym Judtem 92% Intelektuál ve dvacátém století: Rozhovor Timothyho Snydera s Tonym Judtem 2013, Tony Judt

Rozhovor Tymothyho Snydera s Tonym Judtem Kniha v dialogické formě mapuje dějiny moderních politických idejí a představ o vládě a spravedlnosti, jak je chápali liberální, socialističtí, komunističtí, nacionalističtí ... více


Západ a ti druzí. Globalizace a teroristická hrozba 91% Západ a ti druzí. Globalizace a teroristická hrozba 2007, Roger Scruton

Zatímco islámská civilizace je drásána konflikty, západní civilizace má vnitřní tendenci k rovnováze. Svobody, které občané Západu pokládají za samozřejmost, jsou v islámských zemích veskrze neslýchané, a zatímco žádní z... více


O potřebnosti národů 83% O potřebnosti národů 2011, Roger Scruton

Roger Scruton je autorem řady knih o filozofii, estetice, umění, napsal i prozaická a hudební díla. Publikuje množství článků v časopisech (The Spectator, The Encounter), denících (The Times) a je šéfredaktorem čtvrtletn... více
Úsvit všeho 88% Úsvit všeho 2024, David Graeber

LOVCI A SBĚRAČI BYLI ORGANIZOVANĚJŠÍ, NEŽ SI MYSLÍTE. A NĚKTERÁ Z PRVNÍCH MĚST SVOBODNĚJŠÍ, NEŽ BY VÁS NAPADLO. Dlouhé tisíce let jsme údajně žili v absolutně rovnostářských kmenech – než jsme vynalezli zemědělství a s n... více


Slovník politického myšlení 89% Slovník politického myšlení 1999, Roger Scruton

Slovník, obsahující přes 300 hesel, představuje čtivý vhled do politického myšlení. Je mimořádně užitečný pro studenty politických věd, filozofie a práv a pro všechny, kteří se zajímají o myšlenky a názory, jež vytvářejí... více


Estetická výchova 80% Estetická výchova 1995, Friedrich Schiller

Listy o estetické výchově (jsou psány roku 1793 vévodovi von Schleswig-Holstein-Augustenburg a vyšly o dva roky později v Hórách) jsou možná nejvlivnějším Schillerovým filozofickým dílem. Jde ale jako u všeho, co psal, t... více


Thomas Paine a jeho Práva člověka 83% Thomas Paine a jeho Práva člověka 2007, Christopher Hitchens

Práva člověka jsou od té doby, co vyšla, obdivována, kritizována, ostouzena a potlačována, ale polemik a komentátor Christopher Hitchens v této knize obdivuje prozíravost onoho díla a baví se jeho svárlivostí. Především ... více


Slast a politika: Žižkova politická teorie 93% Slast a politika: Žižkova politická teorie 2015, Jodi Dean

Kniha představuje první ucelenou interpretaci politického myšlení Slavoje Žižka. Vytváří jednotící výkladovou linii, která vytýká nejdůležitější momenty Žižkovy politické teorie, jež jsou rozptýlené v jeho početných knih... více


Jak být konzervativec 63% Jak být konzervativec 2021, Roger Scruton

Co znamená být konzervativec v době, která je ke konzervatismu tak skeptická? Jak žít po boku našich „kanonizovaných předků“, když je dnes tak běžné odmítat jejich kulturní, náboženský a politický odkaz? Mohou konzervati... více


Platónova ústava 84% Platónova ústava 2007, Simon Blackburn

Simon Blackburn v této knize objasňuje Platónovy právní, etické a politické názory a zkoumá, jakým způsobem ovlivnily novodobý svět. Vysvětluje, proč Ústava působí na západní myšlení od sv. Augustina až po filosofy dvacá... více


Liberalismus konce 20. století 44% Liberalismus konce 20. století 1994, Tomáš Halík

Sborník z konference Liberalismus konce 20. století. více


O výchově křesťanského vladaře 100% O výchově křesťanského vladaře 2009, Erasmus Rotterdamský

Erasmovu politickou (veřejnou) činnost si můžeme nejlépe ukázat právě na knize O výchově křeštanského vladaře. Erasmus zde uplatňuje několikeré měřítko: jde o dílo literární, které je opřeno o ohromující znalost klasické... více


Aristotelova politická teorie 67% Aristotelova politická teorie 1998, Richard Grant Mulgan

Se svrchovanou znalostí sepsaný úvod do Aristotelova politického myšlení, jež dodnes zůstává neotřeseným základem západní politické kultury. více


Pošetilci, šarlatáni a buřiči: Myslitelé nové levice 87% Pošetilci, šarlatáni a buřiči: Myslitelé nové levice 2021, Roger Scruton

Překlad polemické knihy Fools, Frauds, and Firebrands: Thinkers of the New Left anglického filosofa s myšlením tzv. „Nové levice“ Rogera V. Scrutona. Ve své knize z roku 2015 Roger Scruton navazuje na své dřívější filoso... více


Politiky přátelství 67% Politiky přátelství 1994, Jacques Derrida

Významný filosof současnosti se zamýšlí nad nejrůznějšími podobami pojmu přátelství od antiky po dnešek. více


Nepolapitelný subjekt: Chybějící střed politické ontologie 100% Nepolapitelný subjekt: Chybějící střed politické ontologie 2007, Slavoj Žižek

Slavoj Žižek je snad nejobjevnější a nejprovokativnější filosof současnosti. Jeho knihy vyvolávají pozornost po celém světě – nejen filosofů, nýbrž široké veřejnosti. Má pověst akademické popstar. Tato kniha představuje ... více


Filosofie naděje / Výbor z díla 100% Filosofie naděje / Výbor z díla 2022, Ernst Bloch

Ernst Bloch je klasickým filosofem 20. století, kterého proslavila především práce Princip naděje. Jeho myšlení mělo zásadní vliv na tradici neortodoxního marxismu, ale také např. na československý marxisticko-křesťanský... více


Je třeba zavrhnout liberalismus? 90% Je třeba zavrhnout liberalismus? 2015, Ondřej Lánský

Podtitul: K jednomu problému modernity Je možné liberální politiku obohatit o prvky vycházející z neevropských vyjádření odporu proti nespravedlnosti a utrpení? Pokud ano, tak jak a o které? Není potenciálním řešením po... více


Dějiny politického myšlení. II/1, Politické myšlení raného křesťanství a středověku 80% Dějiny politického myšlení. II/1, Politické myšlení raného křesťanství a středověku 2011, Vilém Herold

V první části druhého svazku dějin politického myšlení je podán systematický a kritický výklad politického myšlení od počátků až po vrcholný středověk. Velká pozornost je věnována ranému křesťanství, Augustinovi, byzants... více


Konfuciánský ústavní systém: Jak starověká minulost Číny může utvářet její politickou budoucnost 100% Konfuciánský ústavní systém: Jak starověká minulost Číny může utvářet její politickou budoucnost 2020, Ťiang Čching

Ťiang Čching (Jiang Qing v přepisu v pchin-jinu, narozen 1953, žije v Číně) je považován za jednoho z nejvýznamnějších konfuciánských filosofů současnosti. Proslul svojí koncepcí ústavního konfucianismu neboli politickéh... více