evoluční biologie

štítky

36 knih


Sapiens: Od zvířete k božskému jedinci 88% Sapiens: Od zvířete k božskému jedinci 2018, Yuval Noah Harari

Sapiens – Od zvířete k božskému jedinci sleduje z dlouhodobé perspektivy revoluční zvraty na cestě lidského rodu od vzniku Homo sapiens až po současnost. Dramatický je příběh bezvýznamného lidoopa, který před dvěma milio... více


Zamrzlá evoluce 83% Zamrzlá evoluce 2006, Jaroslav Flegr

Zamrzlá evoluce aneb je to jinak, pane Darwin. Většina biologů i studentů přicházejících studovat biologii na vysokou školu se domnívá, že evoluční biologie je v podstatě uzavřená kapitola vědy. Ale co když je všechno... více


Návrat ke Stromu života – Evoluce a křesťanství 90% Návrat ke Stromu života – Evoluce a křesťanství 2005, Marek Vácha

Strom života je obraz, který rámuje příběh Písma svatého: mluví se o něm na začátku první knihy Bible a na konci knihy poslední. Pro evolučního biologa má však tento termín ještě jinou asociaci: darwinistickou představu ... více
Sen noci darwinovské 82% Sen noci darwinovské 2016, Josef Lhotský

Sen noci darwinovské aneb o čem se vám v souvislosti s evolucí ani nezdá. O chudáku Charlesi Darwinovi a teorii evoluce koluje mezi lidmi tolik donekonečna omílaných polopravd, že člověk má často chuť zpít se ze zou... více


Slepý hodinář 88% Slepý hodinář 2002, Richard Dawkins

Podtitul: Zázrak života očima evoluční biologie. Jak vznikl člověk a proč tady vůbec jsme? Na tuto nejzákladnější lidskou otázku odpovídá významný britský zoolog a myslitel. Brilantním způsobem vyvrací řadu rozšířený... více


Původ ctnosti 94% Původ ctnosti 2000, Matt Ridley

Podtitul: O evolučních základech a zákonitostech nesobeckého jednání člověka Jak je možné, že lidská společnost se na nejrůznějších místech a v nejrůznějších dobách řídí morálkou, zákony a všeobecně převládající slušn... více


Válka spermií: Nevěra, konflikt mezi pohlavími a jiné ložnicové bitvy 79% Válka spermií: Nevěra, konflikt mezi pohlavími a jiné ložnicové bitvy 2005, Robin Baker

Vysvětlení lidského sexuálního a reprodukčního chování z pohledu evoluční biologie. Základem našeho sexuálního chování je z hlediska evoluční biologie válka spermií. Naše sexuální chování je podřízeno konkurenčnímu boji... více


Evoluce všeho 85% Evoluce všeho 2018, Matt Ridley

Podtitul: Jak malé změny přetvářejí svět. Svou nejnovější knihou Evoluce všeho podnikl přední britský popularizátor vědy Matt Ridley frontální útok na všeobecně rozšířenou představu, že svět je celý naplánovaný a že v... více


Úvod do evoluční biologie 83% Úvod do evoluční biologie 2007, Jaroslav Flegr

Dílo je zamýšleno jako základní učební text i jako referenční příručka pro neodbornou veřejnost. Kniha je určena nejen studentům vysokých škol, ale také učitelům a studentům škol středních, a to jako pomocný učební text ... více


Jak se dělá evoluce - Od sobeckého genu k rozmanitosti života 93% Jak se dělá evoluce - Od sobeckého genu k rozmanitosti života 2004, Jan Zrzavý

Kniha tří mladých biologů se zabývá současnou evoluční teorií a její rolí v poznávání světa. Představuje tento obor jako dynamicky se rozvíjející a zábavnou disciplínu, plnou překvapivých objevů, ale i problematických mo... více


Jak se dělá evoluce – Labyrintem evoluční biologie 98% Jak se dělá evoluce – Labyrintem evoluční biologie 2017, Jan Zrzavý

Cílem knihy je představit současnou evoluční biologii jako živý, bouřlivě se rozvíjející obor, založený nikoli na planých spekulacích, ale na exaktním, a přesto dobrodružném výzkumu. Kniha propojuje dva odlišné žánry – v... více


Rozplétání duhy 79% Rozplétání duhy 2020, Richard Dawkins

Proč se básníci a jiní umělci tak často vyjadřují o vědě s pohrdáním? Proč bývá tak často vědecká literatura nudnější než telefonní seznam? Opravdu Newton svým slavným experimentem se skleněným hranolem a lomem světla zb... více


Evoluční biologie 92% Evoluční biologie 2009, Jaroslav Flegr

Podrobná učebnice evoluční biologie určená zejména posluchačům magisterských a doktorandských kurzů evoluční biologie, molekulární fylogenetiky a evoluční parazitologie. Může však sloužit i jako referenční příručka přís... více


Ryba v nás 87% Ryba v nás 2009, Neil Shubin

O objevu 375 milionů let staré přechodové formy mezi rybou a obojživelníkem v odlehlém koutě arktické Kanady i o tom, že v každém z nás je skryta ryba, byť v zastřené a pozměněné podobě, o tom, jak se postupně měnilo ryb... více


Evoluce 90% Evoluce 2009, Edward John Larson

Kniha lehkým a čtivým stylem zpřístupňuje odborné, ale i širší laické veřejnosti dějiny evolučních i jiných biologických teorií, které mají k evolučním teoriím blízký vztah. Vykresluje dobu, v níž se to vše odehrávalo, a... více


1 + 1 = 1: Rovnice života a symbiotická ®evoluce 89% 1 + 1 = 1: Rovnice života a symbiotická ®evoluce 2017, John Archibald

Kniha jednoduše, stručně a především čtivě seznamuje čtenáře-neodborníka s tím, co to vlastně znamená žít ve století biotechnologií a v čem spočívá ono „kouzlení“ vědců s DNA. Vypráví příběh největšího, a přitom dosti ne... více


Evoluce 88% Evoluce 2014, Francisco J. Ayala

Série Velké otázky předkládá základní otázky vědy a filosofie, které v průběhu historie trápily zvídavé jedince, a nabízí odpovědi těch největších myslitelů. Tato ambiciózní řada je jedinečným, přístupným a stručným shrn... více


Co je evoluce 70% Co je evoluce 2009, Ernst Mayr

Podtitul: Aktuální pohled na evoluční biologii Ernst Mayr byl jako emeritní profesor Harvardovy univerzity po několik desetiletí doyenem světové evoluční biologie. Noviny The New York Times ho nazvaly Darwinem 20. sto... více


Užitečné pohlaví 57% Užitečné pohlaví 2012, Radim Uzel

Rozdíly mezi mužem a ženou jsou předmětem nekončících diskusí. Autor se zamýšlí nad tím, nakolik jsou biologicky podmíněné, zděděné a které lze ovlivnit výchovou. A téměř provokativní je už otázka, zda sklony ke kriminal... více


Předkové: Evoluce člověka 97% Předkové: Evoluce člověka 2014, Jiří A. Svoboda

V čem je vývoj člověka jedinečný? Cílem této knihy je utřídit dosažené poznatky o lidské evoluci k datu druhého desetiletí 21. století. Dále také rozšířit antropologický pohled na vývoj člověka integrací dalších vědních ... více


Místo člověka v přírodě 76% Místo člověka v přírodě 1967, Pierre Teilhard de Chardin

Výbor z díla francouzského katolického filosofa, paleontologa a geologa, představitele „křesťanského evolucionismu“. Kromě práce Místo člověka v přírodě (Lidská zoologická skupina – její struktura a vývojové směry), v ní... více


Stručné dějiny stvoření: Věda a hledání počátku života 92% Stručné dějiny stvoření: Věda a hledání počátku života 2020, Bill Mesler

Kniha dvojice amerických autorů Stručné dějiny stvoření představuje historii západní vědy z jedné specifické perspektivy, kterou je hledání odpovědi na tu zřejmě nejzávažnější otázku, jíž se věda vůbec zabývá: Jak vznikl... více


Charles Darwin 69% Charles Darwin 2011, Michael Ruse

Podtitul: „Filosofické aspekty Darwinových myšlenek“ Charles Darwin je bezpochyby tvůrcem moderní evoluční biologie. Ovšem kniha je víc než jen biologickou teorií. Jde o řadu principů, které měly obrovský filosofický ... více


Biologie ve službách zjevu 88% Biologie ve službách zjevu 2008, Karel Kleisner

Kniha věnovaná myšlenkám švýcarského filosofujícího zoologa Adolfa Portmanna (1897–1982). V knize čtenář najde pět esejů z pera Adolfa Portmanna, jež vycházejí poprvé v českém jazyce. Následuje pět příspěvků od současnýc... více


Darwin, Wilson, Portmann, Lorenz - Obraz člověka v dílech biologů 71% Darwin, Wilson, Portmann, Lorenz - Obraz člověka v dílech biologů 2021, Stanislav Komárek

Co soudili význační biologové 19. a 20. století o člověku, jeho původu, evoluci, ontogenezi, povaze, co o původu kultury? Má člověk vůbec něco jako „přirozenost“ a jak ji definovat? Je ve srovnání s jinými živočišnými dr... více


O vzniku druhů – Darwinova teorie pro děti 93% O vzniku druhů – Darwinova teorie pro děti 2019, Sabina Radeva

Dávno předtím, než se na planetě Zemi objevili lidé, vypadala úplně jinak než dnes. První živé organismy se postupně vyvíjely, rostliny a zvířata se proměňovaly v průběhu milionů let. Tento proces nazýváme evoluce. Dříve... více


Genesis konflikt 77% Genesis konflikt 2008, Walter J. Veith

Jsme dokonalým projektem nebo senzačním shlukem náhod? Pozoruhodná kniha podávající vědeckou alternativu k evoluční teorii. Jejím autorem je vědec, který byl ještě před několika lety vášnivým zastáncem a propagátorem ... více


Meze darwinismu 80% Meze darwinismu 2020, Jiří Vácha

Tato kniha je pokusem o komplexní zhodnocení dnešního darwinismu („Syntetické teorie evo­luce“). Ve škole nás učili, že přírodní výběr je základní, fakticky jedinou tvůrčí silou evoluce od bakterií po člověka. Kniha ukaz... více


Úvod do studia symbiotických interakcí mikroorganismů 100% Úvod do studia symbiotických interakcí mikroorganismů 2015, Josef Lhotský

Mikroorganismy, a mezi nimi zvláště viry a bakterie, lidstvu historie představila v roli malých parazitů a choroboplodných zárodků, které pro svět živých bytostí nemají vůbec žádný anebo pouze negativní význam. Ale v tom... více


Kapitoly z lékařské biologie a genetiky III. 80% Kapitoly z lékařské biologie a genetiky III. 1999, Jan Kapras

Učební text je určený pro posluchače 1. lékařské fakulty UK. Třetí díl řady Kapitoly z lékařské biologie a genetiky předkládá základní informace, které jsou potřebné pro studium medicíny i pro klinickou praxi. V úvodu se... více


Tam hore 80% Tam hore 2021, Matúš Mahút

Autor znázorňuje zložitú históriu ľudstva a neľútostný boj o moc, ktorý prebieha už od samého zrodu akéhokoľvek živého organizmu. Vrešťaň je opica, ktorú nájdeme po celej zemeguli v rôznych mutáciách ako ľudstvo. Tam hor... více


Lidské rasy 100% Lidské rasy 1966, Michail Fedorovič Něsturch

Populárně vědecký výklad podává přehled znalostí převážně na základě antropologických poznatků a podrobuje kritice podstatu rasistické teorie o nerovnocennosti lidských plemen. Probírá charakteristické zvláštnosti tří ve... více


Kdy proběhla evoluce? 0% Kdy proběhla evoluce? 2020, Petr Jelínek

Zastánci evoluce obhajují svůj pohled na historii života mnoha vědeckými důkazy. Pozorovaná evoluce bakterií, výsledky biogeografických studií a radiometrického datování, existence zfušovaných nebo zbytečných orgánů, pří... více


Průvodce lovce-sběrače po 21. století: Evoluce a výzvy moderního života 0% Průvodce lovce-sběrače po 21. století: Evoluce a výzvy moderního života 2023, Heather Heying

Lidé se nerodí jako nepopsaný list papíru, na který společnost píše podle své libovůle. Příroda nám dala do vínku povahu, s níž musíme umět pracovat. Zároveň jsou lidé úžasně flexibilní ve schopnosti adaptovat se na nezn... více


Základy darvinizmu 0% Základy darvinizmu 1956, kolektiv autorů

Učebnica pre 10. ročník jedenásťročnej školy a pre školy pedagogické více