Duch Svatý

štítky

86 knih


V škole Ducha SvätéhoV škole Ducha Svätého1996, Jacques Philippe

Biblia nám predstavuje Ducha Svätého ako Utešiteľa, ako silu zhora, čo prichádza na pomoc našej slabosti. Sme ľudia krehkí, vystavení mnohým bojom, ľahko poblúdime. Preto pomoc Ducha Svätého nie je luxus, ale má byť pods... více


Svatodušní novénaSvatodušní novéna2000, Vojtěch Kodet

Novéna může sloužit jako inspirace k osobní i spolčené modlitbě, zvláště před slavností Seslání Ducha svatého, dále před biřmováním, v rámci duchovní obnovy či před důležitými životními rozhodnutími.Před slavností Seslán... více


Duch svatý – pramen životaDuch svatý – pramen života2006, Elias Vella

„Mluvit nebo psát o Duchu svatém je vždycky dobrodružství“ říká autor a vysvětluje, proč napsal knihu o Duchu svatém, když si myslí, že mnohem lepší než o něm mluvit, je ho zažívat ve svém životě. Početné zkušenosti z mn... více
Důvěřuj sobě: Jak s odvahou překonávat krizeDůvěřuj sobě: Jak s odvahou překonávat krize2012, Anselm Grün

Světová ekonomická krize inspirovala autora k úvahám nad rolí krize v různých etapách života. Krizi chápe jako okamžik zlomu nebo obratu, který může být klíčový pro další existenci (krize puberty, krize identity, krize s... více


Moudrost Silvána z AthosuMoudrost Silvána z Athosu2010, Silván Z Athosu

Svatého Silvána není možné si pustit blíže k srdci a zůstat nezměněn. Vyjadřuje se sice prostě, ale nedejme se zmást formou. Promlouvá k nám jako ten, kdo poznal Boha a dlouho kráčel po jeho cestách, proto má moc oslovov... více


Dar Otce i SynaDar Otce i Syna2003, Ctirad Václav Pospíšil

Základy systematické pneumatologie. Publikace není pouze informací o základech systematické pneumatologie, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale chce také přivádět čtenáře k meditaci Božích tajemství. Největší pro... více


Duch svatý - zjevení a průlomDuch svatý - zjevení a průlom2010, Reinhard Bonnke

Objevit dimenze Ducha svatého / On je skutečný a mocný. On je tou tajemnou dynamikou víry plné života. On, Duch svatý, který zde na zemi vykonává Boží dílo a který je úžasným Božím darem pro nás. Po staletí věřící této o... více


Dary DuchaDary Ducha2016, p. František (pseudonym)

Texty sedmi podnětných katechezí papeže Františka, které zazněly postupně při generálních audiencích roku 2014 v Římě. Jeho podání může být k užitku nejen novým biřmovancům, ale všem, kdo chtějí hlouběji poznat Ducha Sva... více


Promluvy o Duchu svatémPromluvy o Duchu svatém2009, Charles Journet

Charles Journet se narodil v roce 1891 v Ženevě a působil jako profesor dogmatiky. Byl členem přípravné komise Druhého vatikánského koncilu, kterého se v jeho poslední fázi také aktivně účastnil. V roce 1965 byl jmenován... více


Spiritualita srdceSpiritualita srdce2009, Louis Lallemant

Duchovní učení. Klasické dílo duchovního života od francouzského jezuity Louise Lallemanta (1588–1635) je blízké knižnímu titulu Jean-Pierre de Caussada, Odevzdanost do Boží prozřetelnosti. Louis Lallemant bývá řazen ... více


Škola ohněŠkola ohně2011, Reinhard Bonnke

Efektivní získávání ztracených a evangelizace / Bůh je stravující oheň a Bůh je láska. Boží dotek nás rozehřívá a rozdmýchává, dokáže podpálit i mokré dřevo. Kdybychom nebyli zapáleni, nemohli bychom zprostředkovávat Bož... více


Uzdravení skrze BibliUzdravení skrze Bibli2008, Michael Marsch

Plný život z Ducha svatého. Pokud by čtenář očekával jednoduchý návod, jak užitím nějakých citátů z Bible dosáhnout rychlého odstranění neduhů nebo nemocí, bude zklamán. Pater Marsch se nezabývá somatickými ani psychi... více


Uzdravení skrze víruUzdravení skrze víru2007, Michael Marsch

P. Michael Marsch, vzděláním teolog a psychoterapeut se narodil v roce 1931 v Německu. Vyrůstal jako evangelický křesťan. Po válce, když pracoval v Paříži, konvertoval a vstoupil do dominikánského řádu. Po svých zkušenos... více


Vedeni Duchem svatýmVedeni Duchem svatým2009, Charles Journet

Kázání kardinála Journeta, z nichž je kniha sestavena, míří přímo k podstatě věci. Vedou totiž naši pozornost k základním pravdám křesťanské existence: k božským ctnostem, darům Ducha svatého a přebývání Trojice v duši v... více


Prvotiny DuchaPrvotiny Ducha2012, Raniero Cantalamessa

Zamyšlení nad 8. kapitolou Listu Římanům. Hluboká a zároveň velmi konkrétní reflexe o působení Ducha svatého v každém křesťanovi, v církvi a ve světě. Autor vychází z 8. kapitoly Pavlova Listu Římanům a ukazuje, že je... více


1