Duch svatý

štítky

89 knih


V škole Ducha Svätého 95% V škole Ducha Svätého 1996, Jacques Philippe

Biblia nám predstavuje Ducha Svätého ako Utešiteľa, ako silu zhora, čo prichádza na pomoc našej slabosti. Sme ľudia krehkí, vystavení mnohým bojom, ľahko poblúdime. Preto pomoc Ducha Svätého nie je luxus, ale má byť pods... více


Duch svatý – pramen života 98% Duch svatý – pramen života 2006, Elias Vella

„Mluvit nebo psát o Duchu svatém je vždycky dobrodružství“ říká autor a vysvětluje, proč napsal knihu o Duchu svatém, když si myslí, že mnohem lepší než o něm mluvit, je ho zažívat ve svém životě. Početné zkušenosti z mn... více


Svatodušní novéna 96% Svatodušní novéna 2000, Vojtěch Kodet

Novéna může sloužit jako inspirace k osobní i spolčené modlitbě, zvláště před slavností Seslání Ducha svatého, dále před biřmováním, v rámci duchovní obnovy či před důležitými životními rozhodnutími.Před slavností Seslán... více
Spiritualita srdce 94% Spiritualita srdce 2009, Louis Lallemant

Duchovní učení. Klasické dílo duchovního života od francouzského jezuity Louise Lallemanta (1588–1635) je blízké knižnímu titulu Jean-Pierre de Caussada, Odevzdanost do Boží prozřetelnosti. Louis Lallemant bývá řazen ... více


Dary Ducha 93% Dary Ducha 2016, papež František (p)

Texty sedmi podnětných katechezí papeže Františka, které zazněly postupně při generálních audiencích roku 2014 v Římě. Jeho podání může být k užitku nejen novým biřmovancům, ale všem, kdo chtějí hlouběji poznat Ducha Sva... více


Dar Otce i Syna 100% Dar Otce i Syna 2003, Ctirad Václav Pospíšil

Základy systematické pneumatologie. Publikace není pouze informací o základech systematické pneumatologie, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale chce také přivádět čtenáře k meditaci Božích tajemství. Největší pro... více


Duchovní a duševní 96% Duchovní a duševní 2003, Michal Altrichter

Příspěvek z pohledu teologie narativní. Nehovoří jazyky, nýbrž lidé. Nekomunikujeme s idejemi, ale s člověkem. Událost „slova“ proto nelze zredukovat pouze na psychologický záměr, případně na metodo-logickou koncepci.... více


Důvěřuj sobě: Jak s odvahou překonávat krize 68% Důvěřuj sobě: Jak s odvahou překonávat krize 2012, Anselm Grün

Světová ekonomická krize inspirovala autora k úvahám nad rolí krize v různých etapách života. Krizi chápe jako okamžik zlomu nebo obratu, který může být klíčový pro další existenci (krize puberty, krize identity, krize s... více


Moudrost Silvána z Athosu 100% Moudrost Silvána z Athosu 2010, Silván Z Athosu

Svatého Silvána není možné si pustit blíže k srdci a zůstat nezměněn. Vyjadřuje se sice prostě, ale nedejme se zmást formou. Promlouvá k nám jako ten, kdo poznal Boha a dlouho kráčel po jeho cestách, proto má moc oslovov... více


Promluvy o milosti, o eucharistii, o Marii, o Duchu svatém 96% Promluvy o milosti, o eucharistii, o Marii, o Duchu svatém 2013, Charles Journet

Duchovní cvičení kardinála Journeta ukrývají čisté zlato teologie a nauky o duchovním životě. Jedinečným způsobem a pomocí průzračně prostého jazyka otevírají mysl posluchačů, aby chápali i ta nejhlubší tajemství víry. P... více


Duch svatý - zjevení a průlom 70% Duch svatý - zjevení a průlom 2010, Reinhard Bonnke

Objevit dimenze Ducha svatého / On je skutečný a mocný. On je tou tajemnou dynamikou víry plné života. On, Duch svatý, který zde na zemi vykonává Boží dílo a který je úžasným Božím darem pro nás. Po staletí věřící této o... více


Zpěv Ducha 100% Zpěv Ducha 2001, Raniero Cantalamessa

Podtitul: Úvahy na hymnus Veni Creator Tato kniha pojednává o hymnu, který pochází z 9. století. Od doby svého vzniku bez ustání zaznívá v liturgii Velikonoc a v křesťanských shromážděných jako nikdy nekončící a slavn... více


Vedeni Duchem svatým 93% Vedeni Duchem svatým 2009, Charles Journet

Kázání kardinála Journeta, z nichž je kniha sestavena, míří přímo k podstatě věci. Vedou totiž naši pozornost k základním pravdám křesťanské existence: k božským ctnostem, darům Ducha svatého a přebývání Trojice v duši v... více


Jak být vedeni Božím Duchem 47% Jak být vedeni Božím Duchem 2014, Kenneth E. Hagin

Nikdy v historii nebylo tak důležité umět rozpoznat vedení Božího Ducha. O naši pozornost dnes usiluje mnoho různých hlasů - hlas světa, hlas naší tělesnosti, hlas nepřítele. Proto je zásadní, abychom se duchovně naladil... více


Promluvy o Duchu svatém 93% Promluvy o Duchu svatém 2009, Charles Journet

Charles Journet se narodil v roce 1891 v Ženevě a působil jako profesor dogmatiky. Byl členem přípravné komise Druhého vatikánského koncilu, kterého se v jeho poslední fázi také aktivně účastnil. V roce 1965 byl jmenován... více


Škola ohně 60% Škola ohně 2011, Reinhard Bonnke

Efektivní získávání ztracených a evangelizace / Bůh je stravující oheň a Bůh je láska. Boží dotek nás rozehřívá a rozdmýchává, dokáže podpálit i mokré dřevo. Kdybychom nebyli zapáleni, nemohli bychom zprostředkovávat Bož... více


Z Deníčku svaté Faustyny 90% Z Deníčku svaté Faustyny 2016, Kateřina Lachmanová

Citáty z publikace sestry Faustyny Kowalské Deníček – Boží milosrdenství v mé duši (KNA 2008) vybrala a sestavila Kateřina Lachmanová. více


Alfa - Otazníky života 90% Alfa - Otazníky života 2007, Nicky Gumbel

Jaký je smysl života? Co bude po smrti? Jak odpustit? Kdo je to Ježíš? Může mít pro nás dnes Ježíš nějaký význam? Autor se v patnácti kapitolách dotýká odpovědí na tyto i další závažné otázky a ukazuje cestu k opr... více


Prvotiny Ducha 100% Prvotiny Ducha 2012, Raniero Cantalamessa

Zamyšlení nad 8. kapitolou Listu Římanům. Hluboká a zároveň velmi konkrétní reflexe o působení Ducha svatého v každém křesťanovi, v církvi a ve světě. Autor vychází z 8. kapitoly Pavlova Listu Římanům a ukazuje, že je... více


Ježíšovy ruce 50% Ježíšovy ruce 2009, Philip Mohabir

Patero služebností (Efezským 4,11) / Získat národy. Přivádět církev ke zralosti. Vystrojit svaté k dílu služby. Vést k růstu Kristovo tělo, aby jednalo jako celek. Klíčové dílo jednoho z nejvýznamnějších světovýc... více