církevní řády

štítky

8 knih


Dejiny jezuitov 85% Dejiny jezuitov 2015, John W. O'Malley

Od Ignáca po Františka. Dejiny jezuitov sú napínavým príbehom o ľuďoch, ktorí sa podujali veľkodušne žiť podľa charizmy svätého Ignáca. Za takmer poltisícročie existencie zažila rehoľa obdobia búrlivého rozkvetu, obd... více


Premonstráti 50% Premonstráti 2020, Ulrich Gottfried Leinsle

V roce 1120/1121 založil Norbert z Xantenu v Prémontré první společenství premonstrátů a položil tím základní kámen řádu, který se později stal jedním z nejvýznamnějších a největších římsko-katolických kanovnických řádů.... více


Životy bratří 90% Životy bratří 2004, Gerald Frachet

Jedním z pramenů dokládajících události spojené se založením řádu a vyprávějících o životě a skutcích prvních bratří je dílo ze 13. století známé pod názvem Životy bratří. Jeho autorem je francouzský dominikán bl. Gerald... více
Piaristé v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1631-1950 100% Piaristé v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1631-1950 1992, Metoděj Zemek

Pojednává o piaristech, duchovním řádu, který se především (stejně jako jezuité) zaobíral vzděláním mládeže. více


Piaristická kolej v Kosmonosích 1688-1784: Obrazy z dějin řádového domu, gymnázia a hudebního vzdělávání 0% Piaristická kolej v Kosmonosích 1688-1784: Obrazy z dějin řádového domu, gymnázia a hudebního vzdělávání 2019, Jiří Bartoloměj Sturz

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Úloha církevních řádů při pobělohorské rekatolizaci % Úloha církevních řádů při pobělohorské rekatolizaci 2003, Ivana Čornejová

Sborník příspěvků z pracovního semináře konaného ve Vranově u Brna ve dnech 4.-5.6.2003. Některé stati se zabývají i obecně historickými záležitostmi, uměleckohistorickými otázkami, dobovým i moderním dějepisectvím a ... více


Čeští františkáni na přelomu středověku a novověku 0% Čeští františkáni na přelomu středověku a novověku 2005, Petr Hlaváček

Historická práce líčí dějiny františkánského řádu v českých zemích ve velmi složitém období od poloviny 15. století zhruba do roku 1530, v němž se františkáni museli neustále vyrovnávat s nelehkým postavením příslušníků ... více


Kapucíni na Slovensku 0% Kapucíni na Slovensku 2018, Ladislav Tkáčik

Kniha mapuje prvé stopy kapucínov na slovenskom území, ktoré viedli k ich prvému usídleniu v Pezinku v roku 1674 a v Bratislave v roku 1676, zakladanie kláštorov, pohnuté dejiny slovenských bratov a slovenských kláštorov... více