premonstráti

štítky

19 knih


Opatova protivenstvíOpatova protivenství2020, Pavel Hrdlička

Koncem 12. století nastává v Čechách a na Moravě období plné zvratů, na knížecím stolci se vystřídá šest panovníků a rivalita Přemyslovců téměř zaviní rozvrácení státu. Je to opravdový boj o trůny. V Palestině je dobyt J... více


Hroznatův slibHroznatův slib1996, Karel Kýr

Románový příběh o zakladateli premonstrátského kláštera Teplá, blahoslaveném Hroznatovi. více


Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích II., 1. sv.Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích II., 1. sv.2003, Milan Buben

Řeholní kanovníci. První svazek II. dílu řady s podtitulem řeholní kanovníci zahrne následující společnosti: kanovníci, augustiniáni, premonstráti. Autor líčí u každého z řádů vznik, jeho příchod do českých zemí, uveden... více
Klášter premonstrátů TepláKlášter premonstrátů Teplá2003, Milan Hlinomaz

Kniha je vybavena poznámkovým aparátem, přílohami, rejstříky, slovníčkem odborných termínů, soupisem pramenů a literatury i německým shrnutím. více


Svatý NorbertSvatý Norbert2008, Karel Dachovský

Přijal kněžství, rozdal všechen majetek a stal se kazatelem. V roce 1120 se s několika společníky usadil Prémontré u Laonu. Společenství přijalo řeholi svatého Augustina a usilovalo naplnit půvosní řeholní ideál, tedy po... více


Dějiny kláštera premonstrátek ChotěšovDějiny kláštera premonstrátek Chotěšov2009, Milan Hlinomaz

Autor přibližuje milovníkům historie složité dějiny chotěšovského kláštera, jež ukazují jeho osudy jako výsledek snažení konkrétních lidí ovlivňujících jeho osud. Nejvýznamnější duchovní institucí na jižním Plzeňsku b... více


Bohumil Vít Tajovský ve vzpomínkách a dokumentechBohumil Vít Tajovský ve vzpomínkách a dokumentech2012, Aleš Palán

Kniha vzpomínek, kterou edičně a redakčně připravili publicisté Aleš Palán a Jan Paulas, představuje želivského opata, politického vězně a jednu z nejvýznamnějších postav českého duchovního života 20. století Bohumila Ví... více


Osm století - Zábrdovice, Křtiny, Nová ŘíšeOsm století - Zábrdovice, Křtiny, Nová Říše2009, Marian Rudolf Kosík

Kniha byla vydána u příležitosti 800. výročí založení klášterů v Brně-Zábrdovicích a v Nové Říši a k 800. jubileu poutního místa Křtiny. více


Samotka v ŽelivěSamotka v Želivě2002, kolektiv autorů

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Siard Falko, opat želivskýSiard Falko, opat želivský2007, Bohumil Vít Tajovský

Starobylý želivský klášter, rozkládající se na soutoku Želivky a Trnávky, byl založen roku 1139 pro benediktiny ze sázavského kláštera. Po jejich odchodu se zde usadili premonstráti a klášter se brzy stal významným ducho... více


Premonstrátský klášter a kostel sv. Jiljí v MilevskuPremonstrátský klášter a kostel sv. Jiljí v Milevsku2018, Pavla Zelenková

Premonstrátské opatství v Milevsku je nejstarším konventem vzniklým na území jižních Čech. Předkládaná publikace, jež se opírá o nejnovější stavebně historické a archeologické poznatky, popisuje architektonický vývoj are... více


Strahovský klášterStrahovský klášter2008, Evermod Gejza Šidlovský

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Rád premonštrátov - Opátstvo JasovRád premonštrátov - Opátstvo Jasov2016, kolektiv autorů

Popis knihy není zatím k dispozici. více


PremonstrátiPremonstráti2020, Ulrich Gottfried Leinsle

V roce 1120/1121 založil Norbert z Xantenu v Prémontré první společenství premonstrátů a položil tím základní kámen řádu, který se později stal jedním z nejvýznamnějších a největších římsko-katolických kanovnických řádů.... více


Dejiny Premonštrátskeho kláštora sv. Jána Krstiteľa v Jasove v stredovekuDejiny Premonštrátskeho kláštora sv. Jána Krstiteľa v Jasove v stredoveku2017, Júlia Kotrusová

Monografia sa zaoberá stredovekými dejinami kláštora sv. Jána Krstiteľa, ktorý patrí medzi najstaršie premonštrátske kláštory na Slovensku. V práci sú predstavené počiatky premonštrátskej rehole v Jasove a okolnosti zalo... více


1