česko-polské vztahy

štítky

32 knih


Šikmý kostel 92% Šikmý kostel 2020, Karin Lednická

Románová kronika ztraceného města, léta 1894–1921. Podtitul knihy lapidárně shrnuje příběh o někdejší pastevecké vesnici, která vystavěla svůj rozkvět na těžbě uhlí, aby o století později zašla na úbytě – také kvůli t... více


Šikmý kostel 2 95% Šikmý kostel 2 2021, Karin Lednická

Románová kronika ztraceného města, léta 1921–1945. S Barkou, Ludwikem, Julkou a dalšími hrdiny trilogie Šikmý kostel se setkáváme vzápětí poté, co jsme je v závěru prvního dílu opustili. Zatímco ve zbytku nově vzniklé... více


Životice: Obraz (po)zapomenuté tragédie 89% Životice: Obraz (po)zapomenuté tragédie 2022, Karin Lednická

Životice: malá vesnice uprostřed Těšínského Slezska. Po Mnichovu zabrána Polskem, po 1. září 1939 se jako dobyté území stává součástí Říše. Během války zde tudíž panovaly zcela jiné poměry než v protektorátu. Probíhal... více
Jizva 83% Jizva 2021, Danuta Chlupová

Katarzyně je něco přes čtyřicet a za celý život nevytáhla paty z rodného Polska. Teď však má pro svou firmu otevřít novou pobočku v Ostravě. Od studenta Martina, kterého zaměstná jako tlumočníka, se dozví o tragické hist... více


Udělej si ráj 81% Udělej si ráj 2011, Mariusz Szczygieł

Nová kniha autora bestselleru Gottland, který byl přeložen do deseti světových jazyků a získal řadu ocenění. Zatímco Gottland vyprávěl o naší historii v uplynulých sto letech, Udělej si ráj je knihou o současném Česku. J... více


ADA 81% ADA 2012, Jan Těsnohlídek ml.

Román ADA na malém rozsahu rozehrává příběh lásky dvou dospělých lidí, unavených z toho, co bylo, a snad i z toho, co bude, co ještě může být. Dotýká se česko-polských vztahů, odehrává se v Praze, Krakově a na Vysočině. ... více


Pepíci 77% Pepíci 2019, Mariusz Surosz

Kniha polského historika Mariusze Surosze obsahuje 25 esejů věnovaných osobám spojeným s historií Československa od jeho vzniku do současnosti. I u těch nejznámějších jmen (Jan Masaryk, Emil Hácha, Klement Gottwald, J... více


Šikmý kostel 3 96% Šikmý kostel 3 2024, Karin Lednická

Románová kronika ztraceného města, léta 1945–1961. Jak dlouho trvá válka po tom, co skončí? Navždy, pokud jí člověk prošel. Ptejme se spíše, jak může zaplnit prázdnotu po zavražděných blízkých nebo po uneseném dítěti. ... více


Kyselá těšínská jablíčka: Československo-polské konflikty o Těšínsko 1919, 1938, 1945 86% Kyselá těšínská jablíčka: Československo-polské konflikty o Těšínsko 1919, 1938, 1945 2011, Jiří Bílek

Těšínská jablíčka. A ještě kyselá… Mohlo by se zdát, že spojovat něco takového s válkami, byť polozapomenutými, se ani trochu nehodí. Vždyť jaképak plané sliby či naděje nebo marné utěšování, jak si každý pod těmi jablíč... více


Bílá místa české historie 5 90% Bílá místa české historie 5 2018, Jiří Bílek

Pátý díl Bílých míst české historie je věnován létům 1918–1939, tedy období nazývanému „první“ a „druhou republikou“. Dočtete se o bojích, které muselo Československo ihned po svém vzniku svést pro zachování své územní c... více


Těšínský konflikt: Dramatické okamžiky česko-polských vztahů 95% Těšínský konflikt: Dramatické okamžiky česko-polských vztahů 2001, Lubomír Kubík

11. listopadu 1918 padly poslední výstřely v do té doby největším konfliktu v dějinách, který získal výstižné označení světová válka. Výčet bojů by nebyl úplný, kdyby se nepřipomenul spor mezi Polskem a Československem o... více


Rozpačité spojenectví: Československo-polské vztahy v letech 1945-1949 100% Rozpačité spojenectví: Československo-polské vztahy v letech 1945-1949 2008, Zdeněk Jirásek

Publikace seznamuje čtenáře s klikatými cestami vztahů mezi Československem a Polskem těsně po druhé světové válce. Jiří Friedl na základě studia domácích i zahraničních pramenů představuje vývoj vztahů mezi Českoslovens... více


Vojáci - Psanci 100% Vojáci - Psanci 2015, Jiří Friedl

Podnázev: Polská Svatokřížská brigáda Národních ozbrojených sil na českém území v roce 1945. Kniha podrobně popisuje průchod Polské Svatokřížské brigády českými zeměmi a kontakty s Čechy, pokládající Poláky často za ... více


V kavárně Avion, která není 80% V kavárně Avion, která není 2016, Renata Putzlacher

Kniha Renaty Putzlacher-Buchtové není jen a pouze příběhem jedné kavárny. Vypráví o smělosti, dychtění a touze. O schopnosti vyměřený čas nezmarnit, ale naplnit jej uskutečněním svého snu. Je svébytným rodokmenem ducha, ... více


Českoslovenští legionáři z Těšínska 100% Českoslovenští legionáři z Těšínska 2018, Petr Majer

Publikace představuje výsledek několikaleté badatelské činnosti Petra Majera z Československé obce legionářské a nezávisle na tom probíhajícího archivního výzkumu odborných zaměstnanců Muzea Těšínska. Prokázal, že z Těší... více


Polsko a Československo v evropských vztazích 1933‒1939 80% Polsko a Československo v evropských vztazích 1933‒1939 2009, Stanislav Vaclavovič Morozov

Polsko a Československo. Dva slovanské státy, dvě sousedící země a přesto mezi nimi bylo v letech 1918‒1938 tolik rozporů! Toto dílo je analýzou československo-polských stanovisek zasazených do vztahů v předválečné Evr... více


Těšínsko v polsko-československých vztazích 1918-1939 80% Těšínsko v polsko-československých vztazích 1918-1939 1970, Otakar Káňa

Národnostně smíšené území mezi řekami Ostravicí a Vislou vystupovalo v meziválečném údobí let 1918 - 1938 v oficiálních vztazích mezi Československem a Polskem jako dominanta, která se zdála být rozhodujícím faktorem mot... více


Skleněné negativy v muzejních sbírkách 100% Skleněné negativy v muzejních sbírkách 2020, David Marek

Publikace je výsledkem několikaletého projektu s názvem Brána do světa sbírek, na němž spolupracuje Muzeum Českého ráje v Turnově s muzeem keramiky v polském Boleslavci. Na české straně bylo cílem projektu zdigitalizovat... více


Polská Praha aneb Jak se z půlky stala polka 100% Polská Praha aneb Jak se z půlky stala polka 2008, Leszek Mazan

Monografie o dějinách Českých zemí a Prahy zaměřená na česko-polské vztahy a významné osobnosti polského původu, které byly s naší metropolí spojeny. Kniha krakovského publicisty je svědectvím polsko-českých vztahů a st... více


Češi a Poláci v minulosti 2.: Období kapitalismu a imperialismu 80% Češi a Poláci v minulosti 2.: Období kapitalismu a imperialismu 1967, Viktor Kudělka

Druhý díl, koncipovaný jako samostatný celek, dělí studovanou epochu na dvě časově i rozsahem nestejné části. První zachycuje česko-polské vztahy od počátků národního obrození do vzniku samostatných států r. 1918, druhá ... více