archeologické lokality

štítky

48 knih


Archeologický atlas Čech 98% Archeologický atlas Čech 2015, Martin Kuna

Archeologický atlas je pokusem o publikaci, jaká zájemci o českou archeologii stále schází. I v České republice sice existuje řada archeologických encyklopedií a průvodců; tato kniha se ale od nich liší. Jejím cílem není... více


Starověké civilizace 92% Starověké civilizace 2010, Fabio Bourbon

Tato kniha nabízí podrobný popis nejdůležitějších světových archeologických nalezišť a hlavních středisek rozvoje starověkých civilizací od Evropy přes Afriku, Asii až po Ameriku a Oceánii. Čtivý text seznamuje čtenáře n... více


Ztracené pyramidy, zapomenutí faraoni (Abúsír) 94% Ztracené pyramidy, zapomenutí faraoni (Abúsír) 2004, Miroslav Verner

Výpravná publikace doplněná množstvím fotografií přibližuje čtenářům svět dávných faraonů, především ale dokumentuje činnost českých archeologických expedic v oblasti egyptské vesnice Abúsír, poblíž pohřebišť králů 5. dy... více
Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě 82% Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě 2002, Eduard Droberjar

První souborná encyklopedie o archeologii Germánů, doby římské a stěhování národů u nás. V návaznosti na již vydané encyklopedie Keltů (J. Waldhauser) a Slovanů (M. Lutovský) přináší text jak soupis nejdůležitějších loka... více


Cesta do Ubáru 86% Cesta do Ubáru 2006, Nicholas Clapp

Dávné město Ubár či Iram, podle legendy pohádkově bohaté a ztrestané zkázou za své hříchy, leželo beze stopy pohřbené v poušti Arabského poloostrova. Po staletí fascinovalo cestovatele i archeology, bylo však objeveno až... více


Údolí králů 97% Údolí králů 2000, Alberto Siliotti

Podtitul: thébská pohřebiště a chrámy : podborný průvodce Kompletní průvodce Údolím králů a thébskými pohřebišti shrnuje nejzajímavější památky a nejnovější poznatky a poskytuje za pomoci topografických map a reliéfů... více


Pravěká Praha 100% Pravěká Praha 2005, Michal Lutovský

Kolektiv předních archeologů přináší ve velkoformátové knize ucelený přehled pravěkých a raně historických dějin Prahy od starší doby kamenné po vznik českého státu v 10. století. Jednotlivé kapitoly popisují osídlení na... více


Mezopotámie: Počátky měst 97% Mezopotámie: Počátky měst 2005, Gwendolyn Leick

Autorka, asyrioložka, se zaměřila na deset starověkých mezopotamských měst, která jsou zároveň i významnými archeologickými lokalitami (Ur, Ninive, Babylon). Každé město popisuje jednak z pohledu archeologa, a jednak z p... více


Encyklopédia archeológie 96% Encyklopédia archeológie 1986, kolektiv autorů

Archeológia, ktorá skúma najstaršie dejiny ľudstva na základe hmotných prameňov, dosiahla v poslednom období na celom svete veľké úspechy. Na základe jej výsledkov si možno vytvoriť predstavu o živote v dávnej minulosti.... více


Keltské Čechy 88% Keltské Čechy 2012, Jiří Waldhauser

Dvojí svět skrývají Čechy pro každého, lhostejno zda pro svého obyvatele, nebo pro návštěvníka. Jeden, po jehož povrchu skoro pořád chodíme či jezdíme nebo nad nímž se spíše výjimečně vznášíme, jímž (dnes) žijeme, jehož ... více


Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku 90% Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku 2004, Jana Čižmářová

Pandán k práci J. Waldhausera Encyklopedie Keltů v Čechách je prvním souhrnným přehledem našich poznatků o Keltech na Moravě, který přináší přední specialistka na tuto problematiku, pracovnice Moravského zemského muzea v... více


Encyklopedie paleolitu a mezolitu českých zemí 93% Encyklopedie paleolitu a mezolitu českých zemí 2016, Martin Oliva

Kniha vyšla ke stému výročí úmrtí badatelů Martina Kříže a Karla Jaroslava Mašky. - Moderní přehled nalezišť ze starší střední doby kamenné na území naší republiky. Ke každé z téměř tří set lokalit přináší údaje o poloze... více


Tři nejstarší olomoucké kostely : Olomoucký hrad v raném středověku (III) 70% Tři nejstarší olomoucké kostely : Olomoucký hrad v raném středověku (III) 2006, Vít Dohnal

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Prokletí rabštejnské skály 100% Prokletí rabštejnské skály 2015, Jaroslav Bašta

Třídílný příběh nejmenšího českého městečka vyprávěný duchem jednoho z nejkrásnějších míst naší země - geniem loci Rabštejna nad Střelou. V prvním dílu nazvaném "Smutek Bran Bradana" se čtenář seznámí se šestnácti příběh... více


Keltové na Šumavě 90% Keltové na Šumavě 2005, Miloslav Slabina

Keltové a Obří hrad - téma nastolující mnoho otázek, možností a hypotéz ještě více. Autor, archeolog Národního muzea, se snaží na otázky odpovědět a v knize shrnuje výsledky posledních výzkumů v lokalitě Obří hrad a popi... více


Knóssos: Minojská civilizace 80% Knóssos: Minojská civilizace 2002, Sosso Logiadou-Platonos

Barevný průvodce s mnoha fotografiemi a mapkou. ISBN 978-960-7310-42-2 (chybné) více


Stredoveká zaniknutá osada na Spiši (Zalužany) 40% Stredoveká zaniknutá osada na Spiši (Zalužany) 1962, Belo Polla

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Do srdce Asie: 10 let české archeologie ve střední Asii 100% Do srdce Asie: 10 let české archeologie ve střední Asii 2012, kolektiv autorů

Od roku 2002 působí každoročně v jižní části Uzbekistánu poblíž městečka Šerabádu mladý tým archeologů z Univerzity Karlovy v Praze a spolu s uzbeckými badateli pracuje na zaplňování bílých míst na pomyslné historické i ... více


Dolnorakouské Podunají v raném středověku 100% Dolnorakouské Podunají v raném středověku 1990, Jarmila Princová-Justová

Slovanská archeologie k jeho osídlení v 6.-11. století. více


Sluneční králové - studie 100% Sluneční králové - studie 2020, Miroslav Bárta

Soubor studií k výstavě Sluneční králové prezentuje v nových textech předních českých a zahraničních egyptologů zevrubně lokalitu Abúsír, kterou již šest desítek let zkoumá Český (dříve Československý) egyptologický ústa... více