chrámy

štítky

17 knih


Svatý Xaverius 71% Svatý Xaverius 2009, Jakub Arbes

Děj tohoto romaneta se točí okolo tajemného obrazu svatého Xaveria v chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně. Spisovatel (autobiografie) jednoho odpoledne přišel do tohoto kostela. Bylo právě požehnání a chrám byl skoro prázd... více


Hra na Egypt 85% Hra na Egypt 2004, Zilpha Keatley Snyder

Melánie a April objevily opuštěný dvorek, kde si hrají na nefalšované egyptské bohyně. Jejich fantasie pracuje a ony si s dalšími dvěma kamarády vytváří svůj vlastní egyptský svět. Ale pozor, zpoza starých záclon je někd... více


Údolí králů 97% Údolí králů 2000, Alberto Siliotti

Podtitul: thébská pohřebiště a chrámy : podborný průvodce Kompletní průvodce Údolím králů a thébskými pohřebišti shrnuje nejzajímavější památky a nejnovější poznatky a poskytuje za pomoci topografických map a reliéfů... více
100 nejkrásnějších divů světa 97% 100 nejkrásnějších divů světa 2005, kolektiv autorů

Kniha textem a obrazem představuje nejznámější kulturní, přírodní a umělecké památky všech světadílů a všech historických období. Vedle obrazů zachycujících přírodní divy naší planety, uvádí kniha i památky dávných civi... více


Chrám světa 100% Chrám světa 2010, Miroslav Verner

Podtitul: Svatyně, kulty a mysteria starého Egypta / Už dvě století probíhají v Egyptě archeologické výzkumy, které přinášejí nové a stále podrobnější informace o staroegyptských památkách. Týká se to i staroegyptských c... více


Indie - země, lidé, bohové, chrámy, umění 95% Indie - země, lidé, bohové, chrámy, umění 2006, Günter Heil

Anotace Vydejte se s námi na cestu 17 indickými spolkovými státy z Bombaje až na jižní výběžek Indie i spletitou poutí do Ladakhu na severních výšinách. Úžasná stavba Tádžmahal, exotičtí mahárádžové, okouzlující reliéfy... více


Mezi bohy a démony 100% Mezi bohy a démony 1929, Joe Hloucha (p)

Črty o japonských chrámech, démonech a bozích. více


100 nejkrásnějších chrámů světa 90% 100 nejkrásnějších chrámů světa 2011, Anne Benthues

Letošní novinka série o kulturních a přírodních pokladech lidstva se věnuje nejkrásnějším křesťanským chrámům. Textem i obrazem seznamuje se stavbami, které, přestože byly postaveny v různých slozích a v různých dobách, ... více


Chrám Sv. Víta v obrazech Jiřího Jeníčka 90% Chrám Sv. Víta v obrazech Jiřího Jeníčka 1947, Jiří Jeníček

Chrám sv. Víta ve fotografiích Jiřího Jeníčka. // Snímky z let 1942-1946. // Úvod napsal Jan Čep, výtvarný rozbor Rudolf Rouček. více


Smrt v Amonově chrámu 80% Smrt v Amonově chrámu 2007, Catherine Dashwood (p)

Seti je mladík žijící v době faraonů ve starověkém Egyptě. Připravuje se na závěrečné písařské zkoušky ve městě Vesetu, kde se tyčí mohutný Amonův chrám. Seti se zamiluje do krásné slepé flétnistky Senet a přemýšlí, jak ... více


Sv. Mikuláš na Malé Straně. Největší barokní chrám v Praze. 0% Sv. Mikuláš na Malé Straně. Největší barokní chrám v Praze. 2011, Jan Bažant

Historie výstavby kostela, podrobný popis interiéru a sochařské výzdoby chrámu. více


Chrám sv. Mikuláše na Malé Straně 0% Chrám sv. Mikuláše na Malé Straně 1941, Ema Sedláčková

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Kostel svatého Mikuláše na Starém Městě pražském 0% Kostel svatého Mikuláše na Starém Městě pražském 1949, Ema Sedláčková

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Iluminované rukopisy Svatovítského chrámu 0% Iluminované rukopisy Svatovítského chrámu 1975, Marie Kostílková

Reprezentativní publikace zachycuje na pozadí českých politických a kulturních dějin historii knihovny Svatovítského chrámu. Líčí její vznik, vztah k panovnickému dvoru, rozvoj v předhusitské době a úpadek za husitských ... více


Chrám Panny Marie před Týnem v období středověku 0% Chrám Panny Marie před Týnem v období středověku 2021, Jana Peroutková

Více než šest století je chrám Matky Boží před Týnem symbolem Starého Města a neodmyslitelnou dominantou Staroměstského náměstí. Jeho nejstarší dějiny jsou spjaty se samotnými počátky české státnosti a s rozvojem Prahy j... více


Průvodce po katedrálním chrámu svatého Gorazda v Olomouci 0% Průvodce po katedrálním chrámu svatého Gorazda v Olomouci 1987, Svatý Gorazd II. (p)

Rukopis Průvodce připravil biskup Gorazd v letních měsících roku 1940. V dopise tehdejší člence Pravoslavné mládeže, u níž byl materiál uschován po dobu války, datovaném 14. 2. 1941, mučednický vladyka píše: "Posílám..... více


Karty vodních chrámů % Karty vodních chrámů 2024, Suzy Cherub

PONOŘTE SE DO POSVÁTNÉHO PROUDU ŽENSKÉ ENERGIE! Karty vodních chrámů oslavují mnoho tváří bohyně, která je odedávna uctívaná v mnoha kulturách na celém světě. V těchto kartách se moudrost strážkyň vodních chrámů propo... více