archeologie - Čechy

štítky

34 knih


Archeologický atlas ČechArcheologický atlas Čech2015, Martin Kuna

Archeologický atlas je pokusem o publikaci, jaká zájemci o českou archeologii stále schází. I v České republice sice existuje řada archeologických encyklopedií a průvodců; tato kniha se ale od nich liší. Jejím cílem není... více


Březno : vesnice prvních Slovanů v severozápadních ČecháchBřezno : vesnice prvních Slovanů v severozápadních Čechách1975, Ivana Pleinerová

Autorka zpracovává výsledky rozsáhlého archeologického výzkumu časně slovanského osídlení v blízkosti vesnice Březno u Loun. Po charakteristice krajinného prostředí v 6. a 7. století seznamuje s postupem výzkumných prací... více


Město na louceMěsto na louce1991, Tomáš Velímský

Archeologický výzkum na Mariánské louce v Děčíně 1984-1989. více
Jan Erazim VocelJan Erazim Vocel1981, Karel Sklenář

Monografie sleduje dráhu J. E. Vocela k archeologii, jeho působení v Národním muzeu, v Královské české společnosti nauk a na pražské univerzitě, rozebírá Vocelovo archeologické dílo a stanoví jeho místo v dějinách české ... více


Osídlení z doby bronzové v povodí říčky Smutné v jižních ČecháchOsídlení z doby bronzové v povodí říčky Smutné v jižních Čechách2011, Ondřej Chvojka

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Čechy v době stěhování národůČechy v době stěhování národů1965, Bedřich Svoboda

Objemné dílo, původně předložené jako doktorská disertační práce, objasňuje "poslední úsek dějin Čech před vystoupením Slovanů v evropských dějinách". Zpočátku kriticky hodnotí poznatky dosavadního bádání, osvě... více


Raně středověké sídliště v HrdlovceRaně středověké sídliště v Hrdlovce2012, kolektiv autorů

Kolektivní monografie. Editor Petr Meduna. více


Knovízská kultura ve středních ČecháchKnovízská kultura ve středních Čechách1973, Jiří Hrala

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Dvě pravěká naleziště v severních Čechách : Stadice a Trmice, okres Ústí nad LabemDvě pravěká naleziště v severních Čechách : Stadice a Trmice, okres Ústí nad Labem2011, Drahomír Koutecký

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Oppidum České Lhotice a jeho sídelní zázemíOppidum České Lhotice a jeho sídelní zázemí2010, Alžběta Danielisová

Shrnutí výsledků z archeologických výzkumů východočeského oppida České Lhotice. Důležitá pozornost je věnována archeologickým nálezům. více


Neolitické sídelní regiony v Čechách (ca 5300-4400 př. Kr.) : region LitoměřickoNeolitické sídelní regiony v Čechách (ca 5300-4400 př. Kr.) : region Litoměřicko2009, Marie Zápotocká

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Braškov : nové naleziště přezleticienu ve středních ČecháchBraškov : nové naleziště přezleticienu ve středních Čechách2011, Ivana Fridrichová-Sýkorová

Dvanáct let po objevu a čtyři roky po odchodu jednoho z autorů, dostává se čtenářům do rukou publikace, věnovaná detailnímu zpracování staropaleolitického naleziště Braškov I a II. Kniha je věnována nejstarší historii Br... více


Počátky staropaleolitických drobnotvarých industrií v Čechách : Hořešovičky, okres KladnoPočátky staropaleolitických drobnotvarých industrií v Čechách : Hořešovičky, okres Kladno2008, Ivana Fridrichová-Sýkorová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Středověká keramika ze Sezimova Ústí, Tábora a Kozího HrádkuStředověká keramika ze Sezimova Ústí, Tábora a Kozího Hrádku1965, Květa Reichertová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Kultura zvoncovitých pohárů v ČecháchKultura zvoncovitých pohárů v Čechách1968, Ladislav Hájek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


1