archeologie - Čechy

štítky

35 knih


Archeologický atlas Čech 98% Archeologický atlas Čech 2015, Martin Kuna

Archeologický atlas je pokusem o publikaci, jaká zájemci o českou archeologii stále schází. I v České republice sice existuje řada archeologických encyklopedií a průvodců; tato kniha se ale od nich liší. Jejím cílem není... více


Pravěk Blanského lesa 80% Pravěk Blanského lesa 2018, Petr Šída

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Březno : vesnice prvních Slovanů v severozápadních Čechách 100% Březno : vesnice prvních Slovanů v severozápadních Čechách 1975, Ivana Pleinerová

Autorka zpracovává výsledky rozsáhlého archeologického výzkumu časně slovanského osídlení v blízkosti vesnice Březno u Loun. Po charakteristice krajinného prostředí v 6. a 7. století seznamuje s postupem výzkumných prací... více
Město na louce 100% Město na louce 1991, Tomáš Velímský

Archeologický výzkum na Mariánské louce v Děčíně 1984-1989. více


Jan Erazim Vocel 40% Jan Erazim Vocel 1981, Karel Sklenář

Monografie sleduje dráhu J. E. Vocela k archeologii, jeho působení v Národním muzeu, v Královské české společnosti nauk a na pražské univerzitě, rozebírá Vocelovo archeologické dílo a stanoví jeho místo v dějinách české ... více


Neolitické sídelní regiony v Čechách (ca 5300-4400 př. Kr.) : region Litoměřicko 0% Neolitické sídelní regiony v Čechách (ca 5300-4400 př. Kr.) : region Litoměřicko 2009, Marie Zápotocká

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1993-1997 0% Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1993-1997 1999, Petr Čech

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Braškov: Nové naleziště přezleticienu ve středních Čechách 0% Braškov: Nové naleziště přezleticienu ve středních Čechách 2011, Ivana Fridrichová-Sýkorová

Dvanáct let po objevu a čtyři roky po odchodu jednoho z autorů, dostává se čtenářům do rukou publikace, věnovaná detailnímu zpracování staropaleolitického naleziště Braškov I a II. Kniha je věnována nejstarší historii Br... více


Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1998-2002 0% Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1998-2002 2006, Milan Sýkora

Tomáši Velímskému k šedesátinám. více


Počátky staropaleolitických drobnotvarých industrií v Čechách : Hořešovičky, okres Kladno 0% Počátky staropaleolitických drobnotvarých industrií v Čechách : Hořešovičky, okres Kladno 2008, Ivana Fridrichová-Sýkorová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 2003-2007 0% Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 2003-2007 2008, Eva Černá

Sborník k životnímu jubileu Zdeňka Smrže. více


Středověká keramika ze Sezimova Ústí, Tábora a Kozího Hrádku 0% Středověká keramika ze Sezimova Ústí, Tábora a Kozího Hrádku 1965, Květa Reichertová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 2009-2010 0% Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 2009-2010 2012, Eva Černá

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Kultura zvoncovitých pohárů v Čechách 0% Kultura zvoncovitých pohárů v Čechách 1968, Ladislav Hájek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Černínské archeologické střípky 2001/2002 0% Černínské archeologické střípky 2001/2002 2003, Daniel Stolz

Svědectví podzemního archivu o životě našich předků. Dvojjazyčná publikace: Archeological Fragments from Černín - The lives of our ancestors trough our buried heritage. více


Das Brandgräberfeld der jüngeren römischen Kaiserzeit von Pňov 0% Das Brandgräberfeld der jüngeren römischen Kaiserzeit von Pňov 1970, Alena Rybová

Rozbor hrobového inventáře byl pořízen z hlediska celkového charakteru nalezených předmětů a podle jejich kombinace v jednotlivých hrobech. Relativní chronologie a datování hrobů je podkladem pro klasifikaci mladší doby ... více


Silnice Praha - Slaný v pohledu archeologů 0% Silnice Praha - Slaný v pohledu archeologů 1987, Václav Moucha

Archeologický výzkum při stavbě silnice. Vydáno ve spolupráci s Archeologickým ústavem ČSAV více


Dvě pravěká naleziště v severních Čechách: Stadice a Trmice, okres Ústí nad Labem 0% Dvě pravěká naleziště v severních Čechách: Stadice a Trmice, okres Ústí nad Labem 2011, Drahomír Koutecký

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Oppidum České Lhotice a jeho sídelní zázemí 0% Oppidum České Lhotice a jeho sídelní zázemí 2010, Alžběta Danielisová

Shrnutí výsledků z archeologických výzkumů východočeského oppida České Lhotice. Důležitá pozornost je věnována archeologickým nálezům. více


Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1983-1992 0% Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1983-1992 1995, Petr Meduna

Popis knihy není zatím k dispozici. více