neolit

štítky

14 knih


Uvnitř neolitické mysli: Vědomí, vesmír a říše bohů 57% Uvnitř neolitické mysli: Vědomí, vesmír a říše bohů 2008, David Lewis-Williams

Autor knihy Mysl v jeskyni se svým kolegou zkoumají složitou pavučinu víry, mýtů a společnosti v neolitickém období, kdy se zrodilo zemědělství a třídně rozdělená společnost, jak ji známe dnes. Autoři se zaměřují na dvě ... více


Archeologie pravěkých Čech. 3, Neolit 91% Archeologie pravěkých Čech. 3, Neolit 2007, Ivan Pavlů

Publikace představuje souhrn dosavadních archeologických poznatků o neolitu (mladší doba kamenná, 6. a 5. tisíciletí př. Kr.) v Čechách. Seznamuje se základními charakteristikami, chronologií, sídlišti, společností a hmo... více


Monoxylon II: Plavba po 8 000 letech 87% Monoxylon II: Plavba po 8 000 letech 1999, Radomír Tichý

Na odvážnou výpravu po stopách prvních zemědělců se v roce 1998 vydala česká expedice Monoxylon II s mezinárodní účastí. Cesta na člunu dlabaném z jednoho kusu kmene směřovala ve vybraných úsecích z Liparských ostrovů a ... více
Expedice Monoxylon: Pocházíme z mladší doby kamenné 90% Expedice Monoxylon: Pocházíme z mladší doby kamenné 2001, Radomír Tichý

Vychází jako první supplementum časopisu Rekonstrukce a experiment v archeologii. více


Epos o předchůdcích Gilgameše / Den dlouhý 28,5 hodiny 60% Epos o předchůdcích Gilgameše / Den dlouhý 28,5 hodiny 2022, Radomír Tichý

Svazek obsahuje dvě díla, druhé dílo tištěno zvratmo. 1. Epos o předchůdcích Gilgameše: Archeologický kontext expedice Monoxylon III / Radomír Tichý. 149 s. -- 2. Den dlouhý 28,5 hodiny: Nejen lodní deník expedice Mon... více


Člověk svým tvůrcem 80% Člověk svým tvůrcem 1949, Gordon Childe

Autor knihy „Člověk svým tvůrcem", Gordon V. Childe, patřil v době před 2. SV mezi nejvýraznější postavy pokrokové britské vědy. Informace a názory v knize uvedené,odpovídají době jejího vzniku. Kniha se zabývá studiem n... více


Pravěká těžba v Jizerských horách 0% Pravěká těžba v Jizerských horách 2010, Jan Prostředník

Podnázev: příběh kamenných seker více


Neolit ve východních Čechách 0% Neolit ve východních Čechách 2019, Pavel Burgert

Kniha představuje pohled na společenství raných zemědělských populací v období první poloviny 5. tisíciletí př. n. l. Jedná se o případovou studii zaměřenou na prostorový rámec východních Čech, který v tomto období předs... více


Neolitický sídelní areál ve Vochově 0% Neolitický sídelní areál ve Vochově 2013, Ivan Pavlů

Podle výzkumů Archeologického ústavu AV ČR v Praze 1977-1980 a Západočeského muzea v Plzni 2004. více


Labuť a lovec 0% Labuť a lovec 2024, Jiří Březina

Když Lovec narazí při lovu labutí na tu zvláštní bytost, pochopí hned, že pochází z jiného světa. Netuší však, jak blízko ten svět je a jaké změny s sebou přináší. Tam, kde se dnes leskne hladina Lipna a zvedají se šumav... více


Neolitické sídelní regiony v Čechách (ca 5300-4400 př. Kr.) : region Litoměřicko 0% Neolitické sídelní regiony v Čechách (ca 5300-4400 př. Kr.) : region Litoměřicko 2009, Marie Zápotocká

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Slovensko v mladšej dobe kamennej 0% Slovensko v mladšej dobe kamennej 1970, kolektiv autorů

Publikácia, ktorá je kolektívnym dielom vedeckých pracovníkov Archeologického ústavu SAV, je druhým zväzkom edície Pravek Slovenska. Nadväzuje na prvý zväzok, na publikáciu Slovensko v staršej dobe kamennej od PhDr. Jura... více


Pravěk mikroregionu potoka Těšetičky / Únanovky 0% Pravěk mikroregionu potoka Těšetičky / Únanovky 2005, Vladimír Podborský

Záměr autorů je přiblížit výsledky téměř 50 let trvajících archeologických výzkumů regionu a zhodnotit výsledky v širších souvislostech. Týká se výzkumů kolem obce Těšetice okr. Znojmo, hlavně neolitického areálu Sutny a... více


Pravěké komunity vnitřní periferie % Pravěké komunity vnitřní periferie 2021, Ondřej Chvojka

Vývoj osídlení jižních Čech od 9. do počátku 1. tisíciletí př. Kr. Archeologie periferních oblastní naší republiky. více