Litoměřicko

štítky

4 knih


Báje a pověsti z Čech a Moravy. ÚsteckoBáje a pověsti z Čech a Moravy. Ústecko2002, Vladimír Hulpach

Známý autor a vypravěč Vladimír Hulpach se ujal převyprávění nejznámějších a nejpozoruhodnějších bájí a pověstí spojených s dnešním Ústeckým krajem. Poutavou formou líčí bájné příběhy od nejstarších dob, přes dobu středo... více


Neolitické sídelní regiony v Čechách (ca 5300-4400 př. Kr.) : region LitoměřickoNeolitické sídelní regiony v Čechách (ca 5300-4400 př. Kr.) : region Litoměřicko2009, Marie Zápotocká

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Šlechtické sepulkrální památky Litoměřicka do počátku 18. století jako historický pramenŠlechtické sepulkrální památky Litoměřicka do počátku 18. století jako historický pramen2010, Petr Hrubý

Studie je podrobným popisem sepulkrálních památek v prostoru bývalého okresu Litoměřice. Tyto památky zahrnují především období renesance a baroka a v této práci jsou důkladně popsány a zpřístupněny formou katalogu, kter... více
Litoměřicko a Podřipsko v českých dějináchLitoměřicko a Podřipsko v českých dějinách2000, Jan Smetana

Vlastivědná encyklopedie okresu Litoměřice, Svazek I. více