doba bronzová

štítky

52 knih


Bronzový poklad 84% Bronzový poklad 1988, Eduard Štorch

Kniha popisuje společnost lidí žijících na našem území v době bronzové. Hrdina příběhu, Skrček z rodu Medvědů, nevyniká silou a pro malou postavu je často terčem posměchu, je ale neobyčejně bystrý a statečný. Chytrost a ... více


Volání rodu 86% Volání rodu 1976, Eduard Štorch

Dobrodružný příběh z doby bronzové o životě rodu Kotojedů, Čechů a popelnicového lidu. Vhodné pro starší děti. Rod Čechů sedí kolem ohně a dobírá si vzdálený rod Kotojedů. Z klidu je vytrhne matka se dvěma dětmi, ve k... více


Toulky českou minulostí 1 93% Toulky českou minulostí 1 1985, Petr Hora (p)

Od nejstarší doby kamenné po práh vrcholného středověku. Přijměte pozvání na cestu proti času! Na výlet do míst, kde dnes žijeme. Do krásného kraje uprostřed Evropy. Půjdeme světem, pro který má naše mateřština líbezná ... více
Svatyně 80% Svatyně 2001, Bernard Cornwell

Historická sága se odehrává v době bronzové na území dnešní Británie. Na osudu tří povahově naprosto rozdílných bratrů, synů náčelníka jednoho z větších kmenů, autor rozehrává svoji vizi o tom, jak a proč byl postaven s... více


1177 př. Kr. - Zhroucení civilizace a invaze mořských národů 87% 1177 př. Kr. - Zhroucení civilizace a invaze mořských národů 2019, Eric H. Cline

Co způsobilo oslabení a v některých případech i zánik vyspělých civilizací a měst ve východním Středomoří jakými byly Egypt, Chetitská říše, nebo třeba kosmopolitní obchodní přístav Ugarit na konci 13. století př. Kr. – ... více


Ostrov Bohyně 78% Ostrov Bohyně 2013, Michelle Paver

Svět doby bronzové je nebezpečné a tajemné místo, kde oběť přinesená bohům může rozhodnout o životě a smrti. A kde věštba orákula způsobí, že jeden bezvýznamný chlapec se stane středem pozornosti mocného rodu a utíká, ab... více


Bronzová cesta 91% Bronzová cesta 1965, Bohumír Fiala

Příběh mladého lovce z Krušných hor, odehrávající se někdy kolem roku 1700 před naším letopočtem, kdy se u nás poprvé objevil bronz. Autor poskytuje mladým čtenářům nejen napínavé čtení, ale seznamuje je i s výsledky mod... více


Gilgameš 67% Gilgameš 2002, Stephan Grundy

Hrdinou románu je hlavní postava starověkého eposu - Gilgameš, který byl králem města Urruk v asi 27. stol. před naším letopočtem v Mezopotámii. Podle pověstí byl ze dvou třetin Bůh, z jedné třetiny člověk. Stephan Grund... více


Dějiny pravěké Evropy 79% Dějiny pravěké Evropy 1985, Miroslav Buchvaldek

Historie evropského pravěku až k přechodu ke středověku v jednotlivých územních celcích Evropy. více


Nový boj o Tróju 91% Nový boj o Tróju 1995, Eberhard Zangger

Zásadně nový pohled na archeologii Středomoří na konci doby bronzové (kolem 12. století př. n. l.). Kniha je rozdělena do čtyř hlavních částí. První uvádí známé věci, přispívá do diskuze o různých dosud směrodatných věde... více


Archeologie pravěkých Čech. 5, Doba bronzová 87% Archeologie pravěkých Čech. 5, Doba bronzová 2008, Luboš Jiráň

Pátý svazek kompendia Archeologie pravěkých Čech, redigovaný Lubošem Jiráněm, shrnuje dosavadní archeologické poznání doby bronzové. Práce je vnitřně rozdělena na tři samostatné chronologicky návazné oddíly: starší doba ... více


Rysí kůže 67% Rysí kůže 1987, František Cecko-Kubernát

Příběh se odehrává pod Tatrami před začátkem našich dějin, v začínající době bronzové. Usedlý pastýřský kmen Havranů najde na svém území v posvátné skále měděnou rudu a cizí obchodník, kterého mezi sebe pohostinně přijal... více


Doba bronzová - Cesta k počátkům naší civilizace 88% Doba bronzová - Cesta k počátkům naší civilizace 2022, kolektiv autorů

Mezopotámie, středomoří, Egypt, Čína, české země: Doba bronzová, převratná epocha obestřená mýty a legendami, přinesla lidstvu víc než znalost slitiny mědi a cínu. Právě v době bronzové se začaly formovat základy světa, ... více


O bronzovém lovci a zvířatech 84% O bronzovém lovci a zvířatech 1992, Josef Suchomel

Byl jednou jeden pravěký lovec a toho slunce opálilo do bronzova. Neznal ještě ani železo, ale v přírodě se cítil jako doma. Představte si, že se dokonce uměl dorozumívat se zvířaty a ptáky! Že je to vymyšlené? Nevadí. Z... více


Nové české depoty doby bronzové 100% Nové české depoty doby bronzové 2017, Luboš Jiráň

Kniha přináší komplexní přehled depotů z doby bronzové z území Čech, objevených do konce roku 2013 a předaných do muzejních sbírek. Jedná se o více než stovku nových souborů, které dosud většinou nebyly publikovány a kte... více


Čechy v době bronzové 40% Čechy v době bronzové 1928, Albín Stocký

Přehled českých archeologických nálezů doby bronzové. 58 stran obrazová příloha. více


Luxus ze vzdálených zemí 100% Luxus ze vzdálených zemí 2013, Marika Tisucká

Jantar doby bronzové ze sbírky Národního muzea více


Slovensko v dobe bronzovej 100% Slovensko v dobe bronzovej 1991, Jozef Vladár

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Mikulovice: pohřebiště starší doby bronzové na Jantarové stezce 100% Mikulovice: pohřebiště starší doby bronzové na Jantarové stezce 2020, kolektiv autorů

Kniha poskytuje ucelený archeologický a antropologický pohled na období únětické kultury včetně výživy, migrace na základě izotopových prvků, příbuznosti jedinců, paleopatologie a další. více


Svedectvo bronzového veku 0% Svedectvo bronzového veku 1979, Václav Furmánek

Táto publikácia prináša výber najkrajších a najzaujímavejších nástrojov, zbraní a šperkov z doby bronzovej, ktoré sa doteraz našli na území Slovenska. Veľká časť predmetov pochádza zo systematických archeologických výsku... více