doba bronzová

štítky

43 knih


Bronzový pokladBronzový poklad1988, Eduard Štorch

Kniha popisuje společnost lidí žijících na našem území v době bronzové. Hrdina příběhu, Skrček z rodu Medvědů, nevyniká silou a pro malou postavu je často terčem posměchu, je ale neobyčejně bystrý a statečný. Chytrost a ... více


Volání roduVolání rodu1976, Eduard Štorch

Dobrodružný příběh z doby bronzové o životě rodu Kotojedů, Čechů a popelnicového lidu. Vhodné pro starší děti. Rod Čechů sedí kolem ohně a dobírá si vzdálený rod Kotojedů. Z klidu je vytrhne matka se dvěma dětmi, ve k... více


Toulky českou minulostí 1Toulky českou minulostí 11985, P. Hora (pseudonym)

Od nejstarší doby kamenné po práh vrcholného středověku. Přijměte pozvání na cestu proti času! Na výlet do míst, kde dnes žijeme. Do krásného kraje uprostřed Evropy. Půjdeme světem, pro který má naše mateřština líbezná ... více
SvatyněSvatyně2001, Bernard Cornwell

Historická sága se odehrává v době bronzové na území dnešní Británie. Na osudu tří povahově naprosto rozdílných bratrů, synů náčelníka jednoho z větších kmenů, autor rozehrává svoji vizi o tom, jak a proč byl postaven s... více


Ostrov BohyněOstrov Bohyně2013, Michelle Paver

Svět doby bronzové je nebezpečné a tajemné místo, kde oběť přinesená bohům může rozhodnout o životě a smrti. A kde věštba orákula způsobí, že jeden bezvýznamný chlapec se stane středem pozornosti mocného rodu a utíká, ab... více


1177 př. Kr. - Zhroucení civilizace a invaze mořských národů1177 př. Kr. - Zhroucení civilizace a invaze mořských národů2019, Eric H. Cline

Co způsobilo oslabení a v některých případech i zánik vyspělých civilizací a měst ve východním Středomoří jakými byly Egypt, Chetitská říše, nebo třeba kosmopolitní obchodní přístav Ugarit na konci 13. století př. Kr. – ... více


Bronzová cestaBronzová cesta1965, Bohumír Fiala

Příběh mladého lovce z Krušných hor, odehrávající se někdy kolem roku 1700 před naším letopočtem, kdy se u nás poprvé objevil bronz. Autor poskytuje mladým čtenářům nejen napínavé čtení, ale seznamuje je i s výsledky mod... více


GilgamešGilgameš2002, Stephan Grundy

Hrdinou románu je hlavní postava starověkého eposu - Gilgameš, který byl králem města Urruk v asi 27. stol. před naším letopočtem v Mezopotámii. Podle pověstí byl ze dvou třetin Bůh, z jedné třetiny člověk. Stephan Grund... více


Dějiny pravěké EvropyDějiny pravěké Evropy1985, Miroslav Buchvaldek

Historie evropského pravěku až k přechodu ke středověku v jednotlivých územních celcích Evropy. více


Nový boj o TrójuNový boj o Tróju1995, Eberhard Zangger

Zásadně nový pohled na archeologii Středomoří na konci doby bronzové (kolem 12. století př. n. l.). Kniha je rozdělena do čtyř hlavních částí. První uvádí známé věci, přispívá do diskuze o různých dosud směrodatných věde... více


Archeologie pravěkých Čech. 5, Doba bronzováArcheologie pravěkých Čech. 5, Doba bronzová2008, Luboš Jiráň

Pátý svazek kompendia Archeologie pravěkých Čech, redigovaný Lubošem Jiráněm, shrnuje dosavadní archeologické poznání doby bronzové. Práce je vnitřně rozdělena na tři samostatné chronologicky návazné oddíly: starší doba ... více


Rysí kůžeRysí kůže1987, František Cecko-Kubernát

Příběh se odehrává pod Tatrami před začátkem našich dějin, v začínající době bronzové. Usedlý pastýřský kmen Havranů najde na svém území v posvátné skále měděnou rudu a cizí obchodník, kterého mezi sebe pohostinně přijal... více


O bronzovém lovci a zvířatechO bronzovém lovci a zvířatech1992, Josef Suchomel

Byl jednou jeden pravěký lovec a toho slunce opálilo do bronzova. Neznal ještě ani železo, ale v přírodě se cítil jako doma. Představte si, že se dokonce uměl dorozumívat se zvířaty a ptáky! Že je to vymyšlené? Nevadí. Z... více


Doba bronzová - Cesta k počátkům naší civilizaceDoba bronzová - Cesta k počátkům naší civilizace2022, kolektiv autorů

Mezopotámie, středomoří, Egypt, Čína, české země: Doba bronzová, převratná epocha obestřená mýty a legendami, přinesla lidstvu víc než znalost slitiny mědi a cínu. Právě v době bronzové se začaly formovat základy světa, ... více


Čechy v době bronzovéČechy v době bronzové1928, Albín Stocký

Přehled českých archeologických nálezů doby bronzové. 58 stran obrazová příloha. více


1