doba bronzová

štítek, 15 knih


O bronzovém lovci a zvířatechO bronzovém lovci a zvířatech1992, J. Suchomel

Byl jednou jeden pravěký lovec a toho slunce opálilo do bronzova. Neznal ještě ani železo, ale v přírodě se cítil jako doma. Představte si, že se dokonce uměl dorozumívat se zvířaty a ptáky! Že je to vymyšlené? Nevadí. Z... více


Toulky českou minulostí 1Toulky českou minulostí 11985, P. Hora-Hořejš

Od nejstarší doby kamenné po práh vrcholného středověku. Přijměte pozvání na cestu proti času! Na výlet do míst, kde dnes žijeme. Do krásného kraje uprostřed Evropy. Půjdeme světem, pro který má naše mateřština líbezná ... více


Bronzová cestaBronzová cesta1965, B. Fiala

Příběh mladého lovce z Krušných hor, odehrávající se někdy kolem roku 1700 před naším letopočtem, kdy se u nás poprvé objevil bronz. Autor poskytuje mladým čtenářům nejen napínavé čtení, ale seznamuje je i s výsledky mod... více


Volání roduVolání rodu1976, E. Štorch

Dobrodružný příběh z doby bronzové o životě rodu Kotojedů, Čechů a popelnicového lidu. Vhodné pro starší děti. Rod Čechů sedí kolem ohně a dobírá si vzdálený rod Kotojedů. Z klidu je vytrhne matka se dvěma dětmi, ve k... více


Ostrov BohyněOstrov Bohyně2013, M. Paver

Svět doby bronzové je nebezpečné a tajemné místo, kde oběť přinesená bohům může rozhodnout o životě a smrti. A kde věštba orákula způsobí, že jeden bezvýznamný chlapec se stane středem pozornosti mocného rodu a utíká, ab... více


SvatyněSvatyně2001, B. Cornwell

Historická sága se odehrává v době bronzové na území dnešní Británie. Na osudu tří povahově naprosto rozdílných bratrů, synů náčelníka jednoho z větších kmenů, autor rozehrává svoji vizi o tom, jak a proč byl postaven s... více


Archeologie pravěkých Čech. 5, Doba bronzováArcheologie pravěkých Čech. 5, Doba bronzová2008, L. Jiráň

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Rysí kůžeRysí kůže1987, F. Cecko-Kubernát

Příběh se odehrává pod Tatrami před začátkem našich dějin, v začínající době bronzové. Usedlý pastýřský kmen Havranů najde na svém území v posvátné skále měděnou rudu a cizí obchodník, kterého mezi sebe pohostinně přijal... více


Čechy v době bronzovéČechy v době bronzové1928, A. Stocký

Přehled českých archeologických nálezů doby bronzové. 58 stran obrazová příloha. více


Velim: violence and death in Bronze Age Bohemia: the results of fieldwork 1992-95, with a consideration of peri-mortemVelim: violence and death in Bronze Age Bohemia: the results of fieldwork 1992-95, with a consideration of peri-mortem2007, A. Harding

Velim je jednou z nejdůležitějších lokalit doby bronzové ve střední Evropě. Názory badatelů na tamější nálezovou situaci z konce střední doby bronzové byly dosud dvojí – jeden ji interpretoval jako rituální, druhý považo... více


Osídlení z doby bronzové v povodí říčky Smutné v jižních ČecháchOsídlení z doby bronzové v povodí říčky Smutné v jižních Čechách2011, O. Chvojka

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Slovensko v dobe bronzovejSlovensko v dobe bronzovej1991, J. Vladár

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Osídlení z doby bronzové v Kněževsi u PrahyOsídlení z doby bronzové v Kněževsi u Prahy2011, L. Smejtek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Mittelbronzezeitliche Hügelgräberfelder in WestböhmenMittelbronzezeitliche Hügelgräberfelder in Westböhmen1970, E. Čujanová-Jílková

Jádro publikace tvoří katalog středobronzových mohylových pohřebišť v západních Čechách, zachycující všechny dostupné materiály vykopávek mimo předměty uložené ve vídeňském muzeu. Údaje katalogu zahrnují popis předmětu,n... více


Římské a germánské spony ve střední Evropě (Archeologie barbarů 2012)Římské a germánské spony ve střední Evropě (Archeologie barbarů 2012)2017, E. Droberjar

Sborník, na jehož vzniku se podílelo 49 autorů, je tematicky věnován sponám doby železné, římské a stěhování národů. Spony představují jednu z nejdůležitějších artefaktových kategorií protohistorické archeologie a jejich... více