15.-17. století

štítky

7 knih


Český humanismus 80% Český humanismus 1988, Milan Kopecký

Výklad myšlenkového a literárního vývoje v Čechách od konce 60. let 15. stol. do 20. let 17. stol. je v textu doložen mnoha ukázkami. více


Děje vysokých škol pražských od secessí cizích národů po dobu bitvy bělohorské (1409-1622) 100% Děje vysokých škol pražských od secessí cizích národů po dobu bitvy bělohorské (1409-1622) 1897, Zikmund Winter

Historie Karlovy univerzity od doby předhusitské a až po osudnou porážku ve válce třicetileté roku 1620, která znamenala ovládnutí této školy německým živlem a katolickou protireformací. více


Divadlo učenců a diplomatů 0% Divadlo učenců a diplomatů 1995, Zdeněk Digrin

Italská renesance dala evropskému divadlu mnoho podnětů. Inspiruje dodnes. Rozsáhlá publikace Zdeňka Digrina o jedné nejinspirativnějších epoch divadla. První původní publikace u nás věnovaná vzniku a vývoji divadla i... více
Obraz Polsko-litevského státu a Ruska ve zpravodajství české šlechty (1450–1618) 0% Obraz Polsko-litevského státu a Ruska ve zpravodajství české šlechty (1450–1618) 2015, Kateřina Pražáková

Kniha se soustřeďuje na otázku, jakou představu si mohli o Rusku a Polsko-litevském státě vytvořit čtenáři prvních novin. Její autorka pracovala především s ručně psanými novinami, které hrály v evropském zpravodajství v... více


Českobratrská výchova před Komenským % Českobratrská výchova před Komenským 1956, Amedeo Molnár

První svazek nové edice přináší obsáhlý výbor pramenných a rukopisných materiálů o pedagogickém úsilí Jednoty bratrské od druhé poloviny 15. století až k počátkům pobělohorské doby. Otištěné dokumenty charakterisují kole... více


Boleslavští bratří 0% Boleslavští bratří 1952, Amedeo Molnár

Dějiny Jednoty bratrské více


Profesoři pražské utrakvistické univerzity v pozdním středověku a raném novověku (1457/1458–1622) 0% Profesoři pražské utrakvistické univerzity v pozdním středověku a raném novověku (1457/1458–1622) 2022, Martin Holý

Předkládaná kniha se zaměřuje na dosud málo probádanou problematiku profesorů pražské utrakvistické univerzity v pozdním středověku a raném novověku, konkrétně v období od definitivního prosazení kališnického charakteru ... více