15.-17. století

štítky

6 knih


Český humanismusČeský humanismus1988, Milan Kopecký

Výklad myšlenkového a literárního vývoje v Čechách od konce 60. let 15. stol. do 20. let 17. stol. je v textu doložen mnoha ukázkami. více


Divadlo učenců a diplomatůDivadlo učenců a diplomatů1995, Zdeněk Digrin

Italská renesance dala evropskému divadlu mnoho podnětů. Inspiruje dodnes. Rozsáhlá publikace Zdeňka Digrina o jedné nejinspirativnějších epoch divadla. První původní publikace u nás věnovaná vzniku a vývoji divadla i... více


Obraz Polsko-litevského státu a Ruska ve zpravodajství české šlechty (1450–1618)Obraz Polsko-litevského státu a Ruska ve zpravodajství české šlechty (1450–1618)2015, Kateřina Pražáková

Kniha se soustřeďuje na otázku, jakou představu si mohli o Rusku a Polsko-litevském státě vytvořit čtenáři prvních novin. Její autorka pracovala především s ručně psanými novinami, které hrály v evropském zpravodajství v... více
Českobratrská výchova před KomenskýmČeskobratrská výchova před Komenským1956, Amedeo Molnár

První svazek nové edice přináší obsáhlý výbor pramenných a rukopisných materiálů o pedagogickém úsilí Jednoty bratrské od druhé poloviny 15. století až k počátkům pobělohorské doby. Otištěné dokumenty charakterisují kole... více


Boleslavští bratříBoleslavští bratří1952, Amedeo Molnár

Dějiny Jednoty bratrské více


Profesoři pražské utrakvistické univerzity v pozdním středověku a raném novověku (1457/1458–1622)Profesoři pražské utrakvistické univerzity v pozdním středověku a raném novověku (1457/1458–1622)2022, Martin Holý

Předkládaná kniha se zaměřuje na dosud málo probádanou problematiku profesorů pražské utrakvistické univerzity v pozdním středověku a raném novověku, konkrétně v období od definitivního prosazení kališnického charakteru ... více