11.-15. století

štítky

4 knih


Staré francouzské kroniky 86% Staré francouzské kroniky 1962, Václav Černý

16 kapitol z kronik, životopisů, pamětí, listů a úředních dokumentů od konce 11. století do konce 15. je pokusem o vykreslení vzniku a vývoje fran. feudální společnosti. Ke každému dokumentu připojil pořadatel sborníku... více


Slované ve středověku. Mezi ideou a skutečností 80% Slované ve středověku. Mezi ideou a skutečností 2023, Eduard Mühle

Kniha představuje jedinečný pokus o syntetický výklad dějin Slovanů v dlouhé časové perspektivě od 6. do 15. století. Zpracovává téma, jemuž německá historiografie věnuje pozornost přinejmenším dvě staletí. Přesto jde o ... více


Milosrdenství ve středověkých městech 0% Milosrdenství ve středověkých městech 2013, kolektiv autorů

Sborník devíti statí (některé ve slovenštině a v polštině) rozebírá chování obyvatel měst k městské chudině ve 14. a v 15. století. Péči o chudé se věnovaly hlavně církevní organizace, ale běžné byly také dary bohatých d... více
Nástin vývoje evropských zemí v období rozvinutého feudalismu % Nástin vývoje evropských zemí v období rozvinutého feudalismu 1988, Dana Picková

Popis knihy není zatím k dispozici. více