11.-15. století

štítky

3 knih


Staré francouzské kronikyStaré francouzské kroniky1962, Václav Černý

16 kapitol z kronik, životopisů, pamětí, listů a úředních dokumentů od konce 11. století do konce 15. je pokusem o vykreslení vzniku a vývoje fran. feudální společnosti. Ke každému dokumentu připojil pořadatel sborníku... více


Milosrdenství ve středověkých městechMilosrdenství ve středověkých městech2013, kolektiv autorů

Sborník příspěvků sestavila Kateřina Jíšová. více


Dějiny Slovanů ve středověkuDějiny Slovanů ve středověku2023, Eduard Mühle

Kniha představuje jedinečný pokus o syntetický výklad dějin Slovanů v dlouhé časové perspektivě od 6. do 15. století. Zpracovává téma, jemuž německá historiografie věnuje pozornost přinejmenším dvě staletí. Přesto jde o ... více