6.-10. století

štítky

8 knih


Zrod českého státu. 568-1055Zrod českého státu. 568-10552007, Petr Charvát

Jak probíhal příchod Slovanů do českých zemí a jaké byly jejich vztahy k domorodému obyvatelstvu? Kdo jsou „Bohemi“ západních pramenů? Jak došlo k utvoření přemyslovské dynastické pověsti? Proč nikdo nikdy nezpochybnil p... více


Evropa raného středověku 300-1000Evropa raného středověku 300-10002005, Roger Collins

Není překvapením, že raně středověká Evropa, tedy období pokrývající zhruba léta 300–1000, v posledních desetiletích přitahuje pozornost mnoha historiků. Práce R. Collinse, vědeckého pracovníka University v Edinburghu, s... více


Dejiny európskeho stredoveku I.: Raný stredovekDejiny európskeho stredoveku I.: Raný stredovek2006, Vincent Múcska

Od 5. storočia do polovice 11. storočia. Kniha je prvým zväzkom trojdielnej príručky (európskych) stredovekých dejín. Autori do publikácie zaradili všetky fakty, ktoré zásadne ovplyvnili formovanie politických, spoloč... více
Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov II. - Slovensko očami cudzincovPramene k dejinám Slovenska a Slovákov II. - Slovensko očami cudzincov1999, Pavel Dvořák

Vzácne správy o histórii nášho územia od 6. do 10. storočia, tak ako sa javia v písomnostiach prevažne cudzieho pôvodu. více


Čechy na úsvitě dějinČechy na úsvitě dějin2000, Rudolf Turek

Autor vytvořil publikaci o samotných počátcích českého státu tím že sledoval sled mozaiky dobových artefaktů a dokumentů, legend, pověstí. Za vodítko si vzal archeologický výzkum. Před čtenáře se tak dostáva jak sociální... více


Velká MoravaVelká Morava1991, Luděk Galuška

Dějiny nejstaršího slovanského osídlení Moravy od 6. do 10. stol. vycházejí zejména z archeologických výzkumů. více


Slované – stopy předků: O Moravě v 6.–10. stoletíSlované – stopy předků: O Moravě v 6.–10. století2017, Luděk Galuška

Když se v roce 2004 otevřely brány archeologického skanzenu v Modré u Velehradu, vyvstala potřeba publikace, která by návštěvníkům odpověděla na jejich časté dotazy, týkající se otázek praktického života i smrti starých ... více


Dějiny Slovanů ve středověkuDějiny Slovanů ve středověku2022, Eduard Mühle

Kniha představuje jedinečný pokus o syntetický výklad dějin Slovanů v dlouhé časové perspektivě od 6. do 15. století. Zpracovává téma, jemuž německá historiografie věnuje pozornost přinejmenším dvě staletí. Přesto jde o ... více