6.-10. století

štítek, 5 knih


Dejiny európskeho stredovekuDejiny európskeho stredoveku2006, V. Múcska

Kniha je prvým zväzkom trojdielnej príručky (európskych) stredovekých dejín. Autori do publikácie zaradili všetky fakty, ktoré zásadne ovplyvnili formovanie politických, spoločenských a kultúrnych charakteristík raného s... více


Zrod českého státu. 568-1055Zrod českého státu. 568-10552007, P. Charvát

Jak probíhal příchod Slovanů do českých zemí a jaké byly jejich vztahy k domorodému obyvatelstvu? Kdo jsou „Bohemi“ západních pramenů? Jak došlo k utvoření přemyslovské dynastické pověsti? Proč nikdo nikdy nezpochybnil p... více


Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov II. - Slovensko očami cudzincovPramene k dejinám Slovenska a Slovákov II. - Slovensko očami cudzincov1999, P. Dvořák

Vzácne správy o histórii nášho územia od 6. do 10. storočia, tak ako sa javia v písomnostiach prevažne cudzieho pôvodu. více


Velká MoravaVelká Morava1991, L. Galuška

Dějiny nejstaršího slovanského osídlení Moravy od 6. do 10. stol. vycházejí zejména z archeologických výzkumů. více


Evropa raného středověku 300-1000Evropa raného středověku 300-10002005, R. Collins

Není překvapením, že raně středověká Evropa, tedy období pokrývající zhruba léta 300–1000, v posledních desetiletích přitahuje pozornost mnoha historiků. Práce R. Collinse, vědeckého pracovníka University v Edinburghu, s... více