Sestry z Titanicu bez Titanicu

recenze

Sestry z Titaniku (2021) 3 z 5 / anet_z
Sestry z Titaniku

Sestry z Titanicu je román historicko- spoločenský, ktorý ale v anotácii potenciálneho čitateľa nenápadne (prepáčte výraz) odrbáva. Nadšenci témy „Titanic a jeho stroskotanie" tak môžu s pokojným srdcom svoje očakávania utlmiť, keďže samotnému motívu lodnej havárie, stroskotania a vplyvu tejto udalosti na postavy autorka venuje približne jednu kapitolu textu. Titanic tu tak nestojí ako hlavná kulisa či akási ďaľšia neživá postava, ovplyvňujúca životy tisícok ľudí, ale predovšetkým ako prostriedok zatraktívnenia deja.

Rovnako očividná je snaha naviazať na čitateľom dobre známe tituly, pričom motívy z diela Jana Eyrová sa v knihe mihnú viackrát a vo svojej podstate je nimi inšpirovaná celá dejová linka jednej zo sestier. Problémom je i to, že autorka sa nám snaží silou-mocou naznačiť, že postavy sestier sú charakterovo diametrálne odlišné, aby potom tieto, každá v svojej dejovej linke sa správali skoro totožne, mali veľmi podobný spôsob vyjadrovania, premýšľania, reflektovania pocitov a podobne, čo absolútne udupáva autorkin prvotný zámer. Postavy naozaj nie sú koncipované odlišne a až na pár úvodných strán textu, v ktorých autorka zabehne do stereotypných archetypov postavy nepríťažlivej knihomoľky a nabubrenej krásavice sa s ich rozdielnosťou už skoro vôbec nepracuje, o hlbšej psychologizácii akejkoľvek postavy radšej pomlčať.

Nemožno opomenúť, že v texte sa hojne vyskytujú redundantné vety, ktoré znova vysvetľujú z kontextu plynúce informácie i príhodné zhody náhod (postava pendluje po zámorskej ceste Amerika-Británia, pričom peniaze na tieto cesty sa vždy zázračne objavia atď.)
ktoré ukazujú na okaté ťahanie za nitky autorkou.

Treba však dodať, že román ako taký neurazí, je síce priemerom na poli romantického i spoločenského žánru, no nie je vyslovene zlou prózou, ponúka náhľad do života viacerých súvekých spoločenských vrstiev, dynamický dej a
vo svojej podstate jednoduchý romantický príbeh s očakávaným koncom, ktorý zaujme predovšetkým čitateľky žánru či príležitostných čitateľov.


Sestry z Titaniku Sestry z Titaniku Patricia Falvey

Jedna cesta jim navždy změnila život Palubní lístek na Titanic se pro nemajetné irské sestry stane životní šancí. Nora bude vychovatelkou v zámožné rodině a Delia přijme místo posluhovačky. Po osudném lodním neštěstí se však Deli... více


Komentáře (0)

Přidat komentář