Přemýšlíte, kam vyrazit na výlet?

recenze

Zajímavá a záhadná místa v Čechách (2019) 3 z 5 / Carmen13
Zajímavá a záhadná místa v Čechách

Pokud je vaše odpověď na tuto otázku kladná, mohl by vám s jejím zodpovězením pomoci Jiří Glet, který ve své knize Zajímavá a záhadná místa v Čechách překládá hned 87 míst, která stojí za navštívení.
Kniha je poměrně krátká, každému místu je věnováno něco přes jednu stranu. Ale i tak se dozvíme vše potřebné. Výletníci jistě ocení především to, že ke každému místu je popsána i přístupová trasa, případně doporučení na zaparkování a po které trase se vydat. Na škodu je neuvedení GPS souřadnic.
Kniha do jisté míry působí jako poměrně stručný turistický průvodce, kde se dozvíme základní informace o daných místech, které dozajista vzbudí náš zájem a vyvolají rozhodnutí je zvolit za cíl příštího výletu, rozjet se tam a přesvědčit se na vlastní kůži, například zda opravdu ucítíme na posvátné hoře Řím vibrace pozitivní energie.
Jednotlivá místa jsou popsána, jak z hlediska objektivní, nezpochybnitelné pravdy, která je zastoupena např. konkrétními letopočty či jmény, tak i hlediska záhadného, tajemného, kdy autor předkládá různé teorie či pověsti a legendy vztahující se k dané lokalitě. Ty jsou mnohdy doplněny i o jeho vlastní úvahy a postřehy.
Ve své knize se autor věnuje místům napříč celými Čechami stejně tak, jako se do popředí jeho zájmu dostávají jak památky vybudované lidmi, ať už se jedná o Svatou horu u Příbrami či hradiště nad Závistí u Zbraslavi nebo i místa, která vytvořila samotná příroda jako například tajemná kouřící hora Boreč či stolová hora Vladař.
Tato publikace si neklade za cíl stát se jakýmsi almanachem tajemna v Čechách. Spíše svým čtenářům předkládá stručný a jasný přehled známých i méně známých míst, které stojí za to navštívit a díky tomu se snaží v lidech vzbudit zájem o danou problematiku a nenásilně svým čtenářům rozšířit obzor, případně v nich vyvolat touhu pátrat po dalších informacích či místech. Komu nestačí Čechy, může nahlédnout do pokračování Zajímavých a záhadných míst v Čechách, to jest Zajímavých a záhadných míst na Moravě a ve Slezsku, které nakladatelství KKnihy.cz vydalo v letošním roce.
Šťastnou cestu a hezké zážitky :-)

Komentáře (0)