„Přátelství – to nejcennější, co člověk může získat.“

recenze

Boj o první místo (1990) / Podlavicí
Boj o první místo

Jaroslav Foglar dodnes patří mezi populární české spisovatele literatury pro mládež. Byl také redaktorem několika dětských časopisů a vedoucím skautského oddílu. Přezdívalo se mu Jestřáb. Troufám si říci, že jeho literární díla ovlivnila život mnoha dospívajících.

Musím však přiznat, že jsem nikdy nepodlehla kouzlu tzv. „foglarovek“. I tuto knihu s názvem Boj o první místo jsem zpočátku brala do rukou s velkou nejistotou, netušila jsem, jestli si ji chci vůbec přečíst. Nakonec jsem se rozhodla dát jí šanci, a tak jsem se dala do čtení.

Kniha Boj o první místo je už 11. vydání tohoto příběhu o třináctiletém chlapci jménem Petr Solnar. Petr navštěvuje základní školu a jeho třída je složena pouze z chlapců. Co mě zarazilo, je to třída o počtu 45 žáků! Nedokážu si představit, že by se v takovém velkém počtu učilo ve skutečnosti. Objevují se tam chlapci s různými vlastnostmi a zájmy. Můžeme je rozdělit na různé skupinky a celkovým lídrem třídy se stává Ruda Lorenc, ke kterému většina chlapců vzhlíží. Náš hlavní hrdina má na něj ale odlišný názor a od počátku s ním má problém. Petr nebyl nikdy u spolužáků oblíbený a kvůli tomu trpěl pocity méněcennosti. Byl však vždy poctivý a nezákeřný, čímž byl výjimečný, a díky tomu si postupně vydobyl vysoké postavení ve třídě. Velkým milníkem v jeho životě byl vstup do skautského oddílu.

Když si tak člověk čte příběh o Petrovi a jeho vztahy se spolužáky, docela dobře si vybaví zkušenosti a zážitky ze svých mladých let. Vzpomíná a často porovnává, jak to bylo u něj. Díky tomu se mi vybavily jak ty pěkné, tak ty nepěkné vzpomínky ze školních lavic.

Petr se snaží probojovat osobnostní krizí v dospívání a přitom nepodlehnout davu. Hledá svou vlastní cestu a snaží se jít správným směrem. Neztrácí sám sebe, což se mi na něm líbí. Cítím v příběhu silnou touhu po opravdovém přátelství, což má zřejmě každý z nás. Dalším silným prvkem je soutěživost mezi chlapci a snaha získat si obdiv u druhých.

Kniha má pouhých 136 stran. Pro mladé čtenáře se to může zdát nejdříve hodně, ale když se člověk začte, nemůže přestat. Příběh Petra je natolik zajímavý, že chcete vědět, jak to s ním dopadne. Ilustrátorem tohoto vydání se stal Jaromír 99. Součástí vydání je také soutěžní sešit s názvem Bojuj o první místo. Tak si čtenář může projít podobnou zkouškou jako sám Petr Solnar.

I přes snahu nakladatelství přizpůsobit jazyk dnešním mladým čtenářům, objevují se v knize pojmy, které mohou být pro dnešní mládeži vzdálené. Na druhou stranu, na to, že první vydání knihy bylo v roce 1936, je kniha překvapivě stále aktuální.

Může se zdát, že tato kniha je vhodná pouze pro chlapce. Je pravda, že hlavní hrdinové jsou pouze muži, ale myšlenka příběhu byla pro mě tak silná, že bych tuto knihu zařadila mezi povinnou četbu pro žáky prvního stupně. Nejen, že se tam píše o cestě k hledání sebe sama a pravého přátelství, ale také se tam objevují pojmy jako poctivost, vděčnost, touha něco dokázat, otevřené, poctivé a nezákeřné jednání, což v dnešní mladé společnosti chybí.

Děkujeme společnosti Albatros Media a.s. za poskytnutí recenzního výtisku.


Boj o první místo Boj o první místo Jaroslav Foglar

Příběh třináctiletého Petra, který se díky výchově ve skautském oddíle stane vynikajícím a oblíbeným vůdcem třídy. 8.vydání. více


Komentáře (0)

Přidat komentář