Povinná četba pro feministky

recenze

Kde ženy vládnou (2016) / Lea47
Kde ženy vládnou

Chytře zvolený název knihy Kateřiny Karáskové osloví obě pohlaví. Obzvláště potěší feministky, sváteční i ty náruživé. Pány tvorstva zase donutí mezi stránky nahlédnout zvědavost umocněná bujnou fantazií.

Jak autorka píše na svých webových stránkách, zásadní pro ni bylo setkání s uměleckým malířem Simonem Birdem, který je spoluautorem knihy. Právě díky němu začala na cestách intenzivně malovat a prostřednictvím svých děl komunikovat s obyvatelstvem vzdálených končin. Jako velká část vášnivých cestovatelů i Kateřina Karásková našla profesní uplatnění v humanitárních organizacích.

Celý projekt začal nenápadnou zmínkou o čínském kmenu, ve kterém mají ženy větší pravomoci než muži. Následovalo informační pátrání po jemu podobných. Už by se mi chtělo napsat, že pátrání přineslo ovoce, ale spíše vlastně přineslo jen sem tam plod, lépe řečeno malý plůdeček. Jakmile má cestovatel objekt zkoumání a informace o tom, kde ho najde, není sil, která by ho od cesty odradila.

Autoři během pěti let směřovali své cesty ke kmenům, kterým „vládnou“ ženy. Ve čtyřech z nich strávili přibližně tři měsíce. Zapotékové z Tehuantepecké šíje je přilákali do jižního Mexika, národ Minangkabau přivedl na Sumatru, Mosuové do Číny a Khásíové do Indie. Neznalce mého formátu překvapí, že právě v patriarchální Indii mohou mít Khásíjky tolik výsad oproti mužům.

Text je logicky uspořádán. Cestovní deník plný reálných situacích a osobních dojmů je doplněn základními informacemi a velmi potřebným historickým okénkem. Nechybí ani odborné informace opatřené citacemi. Díky kombinaci výše zmíněného vznikl poměrně netradiční cestopis, který je vtipný, a i když se může zdát neoobjektivní, čtenář načerpá mnoho podložených historických a etnografických informací.

Každá kapitola je uzavřena postřehy z cesty. Celá práce bilancuje v poslední kapitole, jejíž obsah je tak trochu spoilerem, proto ho nebudu vyzrazovat. Ale rozhodně se v ní dozvíte, kde kdo doopravdy vládne, jak toho docílil a jak se k tomu druhé pohlaví staví. Vše uzavírají konkrétní podněty k zamyšlení i činnosti.

Kniha je bohatě ilustrovaná a prošpikovaná fotografiemi. Ty jsou bohužel velmi malého formátu a poměrně amatérsky umístěné na několika vyhraněných stránkách. Informační hodnotu ovšem mají i v malé velikosti a nevalné kvalitě. A naštěstí popisky nechybí. Ilustrace jsou velmi osobité. Nejsem kompetentní k posuzování jejich kvality z uměleckého hlediska. Během četby jsem si k nim vytvořila jistý vztah, s textem a celkovým kontextem knihy mi výborně korespondují. Autoři publikace jsou rovněž autory ilustrací a fotografií, Simon Bird je odpovědný za celkovou grafickou úpravu. Díky tomu zřejmě může náročnější oko narazit na spostu neprofesionálních drobností, shovívavější ovšem ocení originalitu a vlastní práci.

Kde ženy vládnou potěší všechny cestovatelské a umělecky založené duše a taktéž ty, kteří se rádi dozvídají o životě v netradičních kulturách. I když se nejedná o klasický cestopis ani průvodce, jednu vlastnost s nimi má publikace Kateřiny Karáskové a Simona Birda společnou – dozvíte se mnoho zajímavostí a po dočtení budete mít nějakou dobu neodolatelnou chuť zmíněné oblasti navštívit.

Komentáře (0)