Návod k použití neexistuje, k pochopení ale ano!

recenze

Mozek teenagera (2015) / Lea47
Návod k použití neexistuje, k pochopení ale ano!
Nazvat knihu Mozek teenagera je poměrně chytrým marketingovým tahem, jelikož problémy s touto specifickou skupinkou má téměř každý, kdo do ní nepatří. Jak slibuje zadní přebal knihy, tento „manuál pro přežití puberty a dopívání vašich dětí, svěřenců či žáků“, přináší nejnovější vědecké poznatky o dění v mozku zmítaného emocemi. Navíc je prošpikovaný osobními poznatky americké neuroložky, která nyní pracuje jako profesorka neurologie na Pensylvánské univerzitě.

Hned po otevření knihy jsem poměrně rozčarovaná z toho, že „odborná“ publikace nemá obsah. Čtenáři to znepříjemňuje základní orientaci, kterou neulehčuje ani nezajímavý grafický vzhled písma a neobvykle slabé listy. Téměř totožný tok textu na více než dvou set stranách je rozrušený pouze názvy jednotlivých kapitol. I přes tento nedostatek má kniha poměrně logickou strukturu, hodnou zpracování vysokoškolské profesorky.

V úvodu čtenáři vyjasní kdo to vlastně je teenager, co ho může definovat a jak se k nim přistupovalo v historii. Poté následuje odbornější část věnovaná mozku, kterou je zřejmě nejnáročnější pasáží celé publikace. Všechny kapitoly jsou doplněny o příklady z praxe a z výzkumů, což dodává textu atraktivitu a názornost.

Po identifikování teenagera a alespoň zevrubném nastínění fungování jeho mozku, je obsah textu směřován k nejzásadnějším oblastem, se který má náctiletý, a tedy i jeho okolí, problémy. Spánek, sklony k riskování, kouření, alkoholol, marihuana, stres, digitální technologie, duševní poruchy, úrazy a kriminalita – to všechno jsou významné činitele v životě vyvíjejícího se mozku, které na něj mohou mít zásadní dopad.

Vědci spočítali, že průměrný teenager potřebuje devět a čtvrt hodiny spánku každou noc. Posunutí začátku školní výuky v Minesotě mělo kladný vliv na výsledky studentů i na jejich duševní pohodu. S rostoucím časem stráveným online může u adolescenta dojít ke zmenšení mozku, někdy až o 20 procent. Existuje studie, dle ní každý teenager pošle v průměru 3300 zpráv měsíčně, dívky dokonce 4050 zpráv každý měsíc. To jsou jen namátkou vybrané zajímavosti z knihy paní profesorky.

Dnešní teenageři jsou specifičtí v rizicích, se kterými se žádné jiné generace potýkat nemusely. Jedná se v podstatě o zvláštní živočišný druh, na kterém nevhodný přístup může zanechat doživotní následky. A právě proto autorka sepsala tuto příručku. Návod k obsluze bohužel neobsahuje, ale usnadní vám pochopení teenagerovského chování.

Komentáře (0)

kniha Mozek teenagera recenze