Kachničky mandarínské

recenze

Tajemství hedvábného vějíře (2019) 5 z 5 / a.k
Tajemství hedvábného vějíře

Říkají jí „ta, která ještě neumřela“. Osmdesátiletá Lilie píše své vzpomínky na sklonku života, aby mohly být vhozeny do ohně v den její smrti.

Lilie se narodila za panování císaře Tao-Kuanga a své vyprávění začíná od svých pěti let. Tehdy ještě mohla volně navštěvovat okolí vesnice, mohla máčet nohy v řece. Brzy přijde nejdůležitější zlom jejího života. Podvazování chodidel, lámaní kostí, bolest a riziko smrti. Malá chodidla budou pro příští příbuzné z manželovy strany důkazem, že je ukázněná a dokáže snášet nejen porodní bolesti, ale i rány, které jí osud připraví.

Jen některé dívky mohly mít v této době svou lao-tchung. Spřízněnou duši, se kterou sdílejí svůj nelehký život. Možnost stát se druhým já jiné dívky. Vztah s lao-tchung bylo stejně důležité jako manželství, založené na citové vazbě a oddanosti. Místní dohazovačka madam Wang přišla s nabídkou dohody. V Tchung-kchou je lao-tchung, která by se k Lilii hodila. Jmenuje se Sněžný kvítek. To, že bude mít Lilie svou lao-tchung, zvýší její prestiž jako budoucí nevěsty.

Lilie je plná očekávání. Sněžný kvítek pošle Lilii vzkaz na vějíři psaný tajným ženským písmem nu-šu. Lilii učila písmo její teta, ale kultivovaností projevu své budoucí lao-tchung je zaskočena. První setkání prožívá v obavách. Ona ta neotesaná a hloupá, Sněžný kvítek výřečná, dokonalá osoba. Teprve budoucnost ukáže tajemství, která nyní nejsou zřejmá.

Obě hrdinky čeká nelehký úděl domluvených sňatků, kdy budou dlít ve svých ženských světnicích s mřížovanými okny. Vzájemný kontakt bude omezený a tak dopisy v nu-šu budou tolik důležité. A i tento vztah bude nesmyslně přerušen.

Prostřednictvím příběhu Lilie nahlédneme do světa, který si neumíme ani představit. Silné kulturní tradice, nuzné podmínky, ale i zlomové okamžiky jako sňatek, odchod do cizí nepřívětivé manželovy rodiny, strádání, či výchova dětí vyvolává řadu emocí. Aby toho nebylo málo, přijdou ještě daleko trýznivější okamžiky, jako zachvácení vesnice epidemií nebo povstání. I když Lilie často vystupuje jako žena pragmatická, připravená brát osud jak přichází, přesto z ní vyzařuje touha po lásce a spřízněné duši. Proto je pro ni tolik zásadní postava Sněžného kvítku. Vztah byl sice předurčen jinými, ale přes kastovní rozdíly minulé i budoucí přesto zůstává jediným, který je pro Lilii možný.

Tento čtivý a působivý román je zasazený do čínské historie 19. století. Ve fiktivních osobách velmi bolestně zachycuje především postavení dívek a žen ve společnosti, které všichni považují za bezcenné. I když je vlastní rodiny milují, jsou pro ni jen přítěží. Vdají se do nové rodiny, přichází za svým manželem, aniž by ho znaly. Podrobují se požadavkům tchyně. Mají-li štěstí, porodí syny, a tím si zabezpečí postavení v manželově domě. Pokud nemají syny, musí čelit opovržení tchyně, posměchu manželových konkubín a zklamaných tváří vlastních dcer. Žijí jen pro rozmary a potěšení druhých.

Už od narození platí přísná pravidla. Dcera musí být poslušna otci, žena manželovi a vdova synovi. Svět žen je uvnitř, zavřený mezi čtyřmi stěnami. Vnějšek je světem mužů.

Už samotná představa tohoto světa zanechá ve čtenáři hlubokou stopu. Svým vyprávěním Lilie zaujme každého, koho zajímají osudy silně ovlivněné tradicemi, které dnešní moderní svět jen těžko chápe. Knihu doporučuji čtenářům, kteří hledají příběh, ve kterém se musí hrdinky vypořádat s trpkým osudem v nelítostných podmínkách doby. A nepůjde jen o líčení života Lilie pohledem skrz zamřížované okno ženské světnice. Překvapí vás bohatý děj závislý na různých etapách jejího života.

Komentáře (0)