Když kohout dozpíval

Když kohout dozpíval https://www.databazeknih.cz/img/books/33_/33264/bmid_kdyz-kohout-dozpival-ib0-33264.png 4 20 2

Když kohout dozpíval série

1. díl >

Historický román zachycující osudy Harantova rodu po bitvě na Bílé hoře. Sleduje osudy bratra popraveného Kryštofa Haranta a členů jeho rodiny, zejména pak vdovy, pozdější ženy Heřmana Černína. V tomto prvním díle plánované trilogie se začínají utvářet osudy kamenického rodu Mükenů ze Žinkov 2.díl - Pod kardinálskou pečetí 3.díl - Rašení... celý text

Přidat komentář

ludek.n
03.11.2022 3 z 5

Válka, kterou pozdější historici nazvou válkou třicetiletou, ničí zemi, přináší hlad, nemoci a utrpení jako ostatně každá válka. A nejenom válka, ale i nepravá víra, vyhání lidi z jejich domovů. Alena Vrbová si pro svůj historický román vybrala složitou pobělohorskou dobu, aby na osudech několika postav odlišných cílů i postavení ukázala, jak těžké bylo pro některé z nich obhájit vlastní přesvědčení, ochránit rodinu a uhájit život, zatímco jiní bezohledně tyli z utrpení bližních, přičemž jim nebylo nic vzdálenějšího než vlastní strádání. Přestože v jejím hledáčku jsou konkrétní osudy českého rytíře Jana Jiříka Haranta a jeho rodiny, ctižádostivého vašnosty Heřmana Černína, mocného generalissima císařských vojsk Albrechta z Valdštejna či prostého kameníka z Kokořova Linharta Mükena, pojímá svůj obraz doby daleko šířeji a plněji. To je současně plusem i mínusem tohoto dílka. Už od prvních stránek se totiž na nás valí nepřeberné množství jmen a vzájemných vztahů, které je těžké si zapamatovat a rozklíčovat. Notabene, když s každou další kapitolou přibývají další a další. Lavina se řítí vpřed a udržet si přehled je stále těžší a těžší. Jde to tak daleko, že je vám nakonec už jedno, kdo ke komu patří a proč dělá to, co dělá. Protestant nebo katolík? Bojuje v řadách císařských nebo proti nim? A jakou má víru? Je to úžasná historická mozaika, která však v určitou chvíli začala požírat sama sebe.

a.k
09.09.2019 3 z 5

Historický román z období 30 leté války, který primárně nezachycuje podrobnosti válečných konfliktů, ale předkládá obrázek života šlechty i obyčejných lidí ve válkou zmítané zemi. Hlavní roli zde hrají spletité vztahy v rodu Harantů a zároveň počátek jednoho kamenického rodu na našem území.
Čtení je trochu složitější, připravte se na archaismy v přímé řeči. Což ale u historického románu až tak nevadí. Vhled na politicko-válečné mezníky je trochu kostrbatý.
Co mě moc bavilo, je líčení osudů kameníka Linharta, to jsem si skutečně užívala.