Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic

štítky

10 knih


Cesta Kryštofa Haranta z Polžic a z Bezdružic a na Pecce 80% Cesta Kryštofa Haranta z Polžic a z Bezdružic a na Pecce 2002, František Kožík

...z království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a sv. Kateřiny v pusté Arábii. Podle vydání z roku 1854 přepsal František Kožík. více


Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic: Cesta intelektuála k popravišti 94% Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic: Cesta intelektuála k popravišti 2004, Marie Šedivá Koldinská

Český šlechtic Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic (1564-1621) proslul už ve své době jako neobyčejně vzdělaný intelektuál. Jeho biografie z pera historičky Marie Koldinské nabízí plastický obraz jeho života, rekonstruo... více


Když kohout dozpíval 77% Když kohout dozpíval 2019, Alena Vrbová

Historický román Když kohout dozpíval zachycuje složité období od dvacátých do padesátých let 17. století, tzv. třicetiletou válku. Děj se začíná odvíjet ve chvíli zdánlivého klidu večera po popravě českých pánů na Staro... více
Červnové svítání 74% Červnové svítání 1987, Jiří Strnad

Novela Červnové svítání vypráví o Kryštofu Harantovi z Polžic a Bezdružic - příslušníku panského stavu, vojákovi, autorovi poutavého cestopisu a výborném hudebním skladateli, jehož život také skončil krátce po svítání to... více


Kryštof Harant: Historický medailón 70% Kryštof Harant: Historický medailón 1964, František Kožík

Vyprávění o vynikajícím představiteli české renesance, nevšedně vzdělaném šlechtici, vzácném člověku a pozoruhodném hudebníku-skladateli, jenž sice byl jedním z pánů sťatých r. 1621 na Staroměstském náměstí, ale dodnes ž... více


Kryštof Harant z Polžic a jeho doba. II. díl: Život 100% Kryštof Harant z Polžic a jeho doba. II. díl: Život 1972, Jan Racek

Ve druhém dílu harantovské monografie se autor zabývá, jak říká v úvodu, "výlučně Harantovým životem a znovu českým společenským a politickým prostředím, v němž se ... utvářel a probíhal až k jeho tragickému konci". S oh... více


Kryštof Harant z Polžic a jeho doba. I. díl: Doba prostředí a situace 100% Kryštof Harant z Polžic a jeho doba. I. díl: Doba prostředí a situace 1970, Jan Racek

První díl monografie, zabývající se hudebně skladatelským a uměleckým dílem české pozdně renesanční vůdčí předbělohorské osobnosti, a to na pozadí doby, ze které vyrůstala, je celý věnován době, situaci a prostředí, v ně... více


Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic 93% Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic 1994, Jindřich Francek

Kniha pojednává o životě nejvýznačnější postavy v dějinách hradu Pecka - Kryštofu Harantovi z Polžic a Bezdružic, pána na Pecce, od jeho mládí v západních Čechách až po popravu na Staroměstském náměstí. více


Kryštof Harant z Polžic a jeho doba. 3. díl, 1. část: Dílo literární a hudební 100% Kryštof Harant z Polžic a jeho doba. 3. díl, 1. část: Dílo literární a hudební 1973, Jan Racek

První část třetího dílu harantovské monografie je věnována Harantovu dílu literárnímu a hudebnímu. Sleduje Harantovo hudební a literární vzdělání, a to nejdříve v otcovském domě, později na arcivévodském dvoře v Inšpruku... více


Krištof Harant z Polžic 0% Krištof Harant z Polžic 1921, Zdeněk Nejedlý

Životní osudy Kryštofa Haranta z Polžic. více