Doktor Faustus

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Podtitul: Život německého hudebního skladatele Adriana Leverkühna, vyprávěný jeho přítelem. Doktor Faustus (1947) je vrcholný „hudební“ román německého spisovatele Thomase Manna, nositele Nobelovy ceny za literaturu za rok 1929. Toto dílo, inspirované Goethovým Faustem, vypovídá o osudu Německa v první polovině 20. století a o postavení umělce v tomto světě. Příběh vypráví gymnazijní profesor Zeitblom o svém příteli, hudebním skladateli Adrianu Leverkühnovi, jenž trpí zákeřnou nemocí, která v románě zastupuje Faustova Mefistofela. V jeho osudu je symbolicky zachycena katastrofa Německa stiženého nemocí hitlerismu. Tento geniální hudebník, který nakonec zešílí, je přesvědčen, že evropská kultura (a hudba především) je v krizi. Je proto ochoten přistoupit na jakýkoliv kompromis (i na smlouvu s ďáblem), jen když to pro něj bude znamenat tvořivou schopnost. Jeho díla jsou popřením předchozího vývoje, protože staré hudební formy se mu zdají být vyvětralé a banální, vhodné leda jen k parodii, a jeho poslední skladba, apokalyptické oratorium, je negací Beethovenovy Deváté symfonie). Román, ve kterém se složitě prolínají několikeré dějové i časové vrstvy, je dílem vynikající spisovatelské techniky. Thomas Mann na něm začal pracovat roku 1943 a celou tuto práci popsal ve své eseji Jak jsem psal Doktora Fausta (1949, Entstehung des Doktor Faustus). Dílo se právem nazývá románem hudby, protože vztah Thomase Manna k hudbě není vztahem laického milovníka, ale vztahem hluboce zasvěceným. Strhující hudební rozbory, ať již děl Beethovenových, či přesně odborné popisy fiktivních skladeb Leverkühnových, předjímajících vývoj moderní světové hudby, patří k vrcholným pasážím románu. V nich autor dokazuje, že umění nemůže žít samo ze sebe, bez dosahu k lidem, a že pyšné sebenadřazení vede do slepé uličky....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/11_/111304/big_doktor-faustus-BaM-111304.jpg 4.275
Nahrávám...

Komentáře (21)

Kniha Doktor Faustus

uzivatel5137
31.10.2022

achjo... škoda, že teď budu trošku za blbce. Sám jsem skladatelem vážné hudby. Tomu, co se píše v románu samozřejmě rozumím. Těšil jsem se na knihu, že když je to z prostředí progresivně smýšlejícího skladatele, bude to pro mě přece strašně poutavé, ne? Ono to tak ale není. Hudební rozbory jsou sice odborné, ale kvůli tomu si nemusím, jako odborník, číst román. Podat modernistického skladatele jako někoho, kdo se zaprodal ďáblu je bullshit jak prase. Chápu, že se to leckomu líbí a vidí paralely, hodnotí kvalitu literatury (o tom se vůbec nepřu, takové to opravdu je). Mám prostě problém s tím, že místo toho, aby člověk četl ságu o nešťastném životě moderního skladatele, se akorát dozví, že takový umělec je zaprodanec. Děkuji nechci.

Kabuky
29.05.2022

Namáhavé, ale kvalitní čtení.


Legens
18.04.2022

Náročná, skvělá kniha se spoustou originálních myšlenek. Píši zde s pocitem, že když rozvedu jednu, ošidím tu, kterou jsem neuvedl. Nicméně není možno zde psát dizertační práce, takže skutečně jen několik dílčích poznámek k usnadnění a vysvětlení:
1. Dost důležitou podmínkou toho, aby si čtenář tuto knihu oblíbil je láska k hudbě, a asi vůbec nejvíc k Beethovenovi. Pokud nemáte rádi hudbu (myslím tu, které se dost nešťastně říká "vážná hudba"), budete zde mít velké potíže.
2. Do Karlachova překladu jsem jen nahlédl a zůstal jsem u Eisnerova, čili Karlachův překlad nemohu hodnotit. U Eisnera jsem totiž ocenil kapitolu, kde jsou popisovány dojmy z Beethovenovy hudby, konkrétně poslední klavírní sonáty op. 111. Tam totiž je dáván melodii druhé věty (Arieta) pomyslný text. Thomas Mann zde výslovností textu dodržuje rytmus Beethovenovy hudby, což v překladu Pavel Eisner respektuje (a pokud si vzpomínám tak Hanuš Karlach ne). Textem " luh i háj" skutečně můžeme podložit Beethovenovu melodii - rytmus hudby i slov je zde totožný. V autorově knize "Jak jsem psal Doktora Fausta" Thomas Mann uvádí slovo Wiesengrund - což má stejný rytmus, a toto slovo je v německém originále zde uvedeno. Jedná se o nepřímé poděkování hlavnímu Mannovu hudebnímu poradci při psaní této knihy, který se takto jmenoval.
3. Závěrečný dovětek, jakési P.S. o tom, že dvanáctitónová soustava je ve skutečnosti principem skladby Arnolda Schönberga, byl autor nucen dopsat právě z popudu Arnolda Schönberga, jinak by byl obviněn z plagiátorství. Hlavně kvůli tomu napsal Thomas Mann knihu "Jak jsem psal Doktora Fausta", kde tuto záležitost uvádí a okolnosti vysvětluje. Zde bych dodal, že tomu kdo slyšel dodekafonickou Schönbergovu hudbu by mělo být jasné, že Thomas Mann popisuje oněch dvanáct tónu chromatické stupnice jako čistě literární princip, který nemá s Schönbergovou dodekafonií nic společného. Neexistující hudba Adriana Leverkühna je líčena tak, že kdyby skutečně zněla, tak bude znít zcela jinak, než dodekafonické Schönbergovy skladby.
4. Pro reprodukční umění (hudba a herectví) podává kniha velmi důležitý pokyn - i ty nejsložitější hudební pasáže nebo dramatické texty je třeba interpretovat tak, že v reprodukovaném díle vyzdvihujeme prvky primitivismu. Čili i nejkomplikovanější Bachovu fugu hrát s podobným pocitem, jako kdybychom si zpívali tu nejjednodušší lidovou písničku. Skutečným interpretačním talentům je toto dáno, vůbec o tom nepřemýšlejí. Pro přemýšlivé hledače způsobu interpretace tento nedostatek primitivismu (Thomas Mann: "Nebylo jí dáno v oblasti primitivní...") může být hlavním důvodem jejich neúspěchu. Pro mnohé to může být dosti šokující informace, když se nad ní zamyslíme, tak s překvapením zjistíme, že vysoce pravdivá.
5. Z duchovního hlediska přináší tato kniha nesmírně optimistickou myšlenku: Kdo miluje, nedostane se do pekla, protože ďábel lásku nesnáší. Během celé knihy je Adrian Leverkühn líčen jako vysoce inteligentní člověk, který žije v oparu nadřazenosti, zaujat hlavně sám sebou a svým dílem. Ďábel si ho získá hlavně tím, že mu pomůže v jeho umělecké tvorbě rozřešit otázku rozpornosti mezi citovou a racionální složkou díla (co je emocionální bývá často primitivní a plytké, co je racionální postrádá emoce). Má ale podmínku, jeho "klient" nesmí milovat. Kdo pozorně knihu četl až do místa, kdy Adrian s ďáblem hovoří, tak ví, že s touto podmínkou nebude problém. Najednou se ale objeví postava chlapce Nepomuka (Echo) - nepochybně symbolická - evokuje malého dětského Ježíše - kterého si Adrian skutečně zamiluje. Více nebudu prozrazovat, snad jen to, že v málokteré knize je možno najít tak fascinující vyvrcholení, jako když krátce před závěrem knihy po ďáblovi Adrian doslova zařve.
6. Ve vydání překladu Pavla Eisnera z r. 1961 je v kapitole věnované hudebním přednáškám Wendella Kretzschmara vynechána důležitá stať Beethoven a fuga. (Dále jsem to z tohoto vydání nečetl, takže nevím, zda nechybí i něco dalšího.) Proto pokládám za lepší vydání z r. 1948, kde tato stať je - toto vydáni u nás vyšlo již rok po prvém německém vydání.

ArkAngel
13.04.2022

Adrian Leverkühn je geniální muž. A tento génius představuje celý národ (Německo), který se skrze šílenství snaží "napravit" svět v krizi. Vidíme jeho vzestup a následný pád, což je opět paralelou k oné hrdé evropské zemi. Už jen z názvu je patrné, že se v díle pracuje s faustovskou tématikou, kterou zde nepředstavují kouzla a nadpřirozené bytosti, ale i tak je patrná. Na slavné dílo a folklor je samozřejmě taktéž odkázáno. Osobně jsem si celkem oblíbil chudáčka Echa, který na scéně moc dlouho nepobyl, ale takový už je osud postav, když v okolí řádí Ďábel a to nemusí být ani magický.

exlibris470
26.12.2021

Knihu jsem měl v knihovně 39 let, než přišla ta správná nálada a asi i věk. Nečetlo se to snadno, má-li z textu člověk něco mít, pak to příliš "neodsejpá". A po přečtení se jen člověk utvrdí v tom, jak skvělá je to kniha a jak velký Thomas Mann spisovatel. Výborné,
prokousat se tím stojí za to....

18LenkA12
28.06.2020

Při začátku čtení mě trochu odrazovala vazba, kdy otevřít knihu a neztratit ani jedinou stránku bylo náročné, ale prostředek držel a konec to stejné co začátek. Knihu jsem četla přesně tři měsíce, protože to nebylo úplně lehké čtení. Po náročném a sebe přemlouvání jsem se zaslouženě dočkala závěru. Vazba mi sice nevydržela, proto jsem ji musela slepit izolepou abych neztratila listy. Myslím si, že jsou určité díla, která stojí za přečtení, i když jsou náročná a třeba i nezáživná, a DOKTOR FAUSTUS od THOMASE MANNA je jedním z nich.

Montezuma
12.12.2020

Přehnanou úctu vůči dílu Thomase Manna už asi nikdy nepochopím. Je-li jedním ze základních předpokladů dobrého prozaického řemesla učinit téma románu uvěřitelným pro laika a neurážlivým pro odborníka, přijde mi, že Thomas Mann se proti tomuto pravidlu prohřešuje kde může.
Odmyslíme-li si stokrát provařenou legendu o Doktoru Faustovi, zde podanou v typicky nabubřelém, zastaralém a mrtvolně veletoporném Mannově podání, zbude nám odbornické profesorské rozumování o hudbě, které bohužel člověk, který nevystudoval hudební teorii, nemá šanci pochopit. Čtenář tak musí přetrpět dlouhé pasáže nesrozumitelných odborných výkladů apod., prokládané nikterak zajímavým příběhem hudebníka-symbolu, jež má ztělesňovat duchovní vývoj Německa od raného novověku až po katastrofu Třetí říše (netřeba dodávat, že Mannova symbolika je pro moderního čtenáře povětšinou zcela nesrozumitelná).
Otázkou tak zůstává, jestli se vyplatí číst 700 stránkovou knihu kvůli filosofickým úvahám a postřehům, které jsou, to Mannovi nelze upřít, jako vždy na vysoké úrovni. Mann prostě ztělesňuje to nejlepší i nejhorší z klasické německé literatury: na jedné straně zastaralost stylu, těžkopádnost, profesorské mudrování, na straně druhé nezpochybnitelnou hloubku, která se dnes už nevidí. Mann v tomto dost připomíná Kunderu, oba spisovatelé by podle mého udělali nejlépe, kdyby se vykašlali na beletristickou formu a věnovali se pouze eseji a literatuře faktu, co jiného jsou jejich romány, než filosofická pojednání, takto ovšem v dost bezkrevné románové formě.
Pro sebe tak nechávám "Mannovskou" otázku, totiž byl-li spisovatel ve své podstatě nudným měšťáckým profesůrkem, či přece jen jakýmsi těžkopádným géniem, navždy záměrně nezodpovězenou.
Mimochodem: Shadwell (překladatel Alan Beguivin) z ČSFD (kdo ho zná, pochopí jak to myslím), tvrdí, že Doktor Faustus je jedním z největších románů, jaký byl kdy napsán, a doporučuje Eisnerův (LOL) překlad jako nejlepší.

sharik
13.07.2020

Velmi náročná četba. Přiznám, že v mnohých autorových odskocích a klikatých myšlenkových pochodech jsem se ztrácel, nehledě na dlouhé popisy vyžadující po čtenáři hudební vzdělání, nebo alespoň velkou (hudební) představivost. Příběh skladatele Adriana Leverkühna, jeho geniality, vzestupu a pádu, jež je paralelou k vzestupu Německa. Vzestupu, který logicky vede k pádu, a tímto pádem je druhá světová válka (respektive porážka v ní) - arogantně započatá díky představě vlastní síly a nadřazenosti (zde akcentována nejvíce kulturní), avšak taková nemůže končit jinak než chaosem a bídou. Thomas Mann jde však ještě dál a počátek pádu země nachází už dávno, dávno ve středověku... A obě tyto spjaté linie jsou pak parafrází faustovského příběhu, neb Leverkühn i Německo upsali se Ďáblu. Mnohovrstevnatý román, u kterého jsem se - pravda - místy nudil a někdy nedokázal textu věnovat tolik pozornosti, kolik by si zasloužil. Ač v závěru mě odměnil pocitem, že tohle bylo brilantní a veliké dílo! Ale přiznám, že znovu, znovu bych to už číst nedokázal a vzdávám se tak možnosti pochopit různé pasáže, při jejichž čtení moje pozornost skomírala, stejně jako těch, nad kterými bych se potřeboval zamyslet déle, než kolik času jsem tomu věnoval.
Jsem rád, že jsem tuhle cihlu přečetl a musím říct, že po stránce stylu i různých myšlenek jsem velmi spokojen a zároveň velmi unaven. Asi to teď budu muset rozředit nějakou "jednodušší knihou" :-).

1