Bílá nemoc

kniha od:


Koupit

Popudem k napsání tohoto dramatu z r. 1937 byl podle autorových slov "konflikt ideálů demokracie s ideály neomezených a ctižádostivých diktatur". Jistou zemi napadla epidemie bílé nemoci. Lékař Galén proti ní vynalezl účinný lék. Lék vydá jen tehdy, když se vlády zaváží, že již nikdy nebudou válčit. Hlava státu, v němž bílá nemoc vypukla - výbojný maršál - chce dobývat svět a před ničím se nezastavuje. Bílou nemocí je napaden hlavní zbrojař země baron Krüg. Galén jej odmítá léčit, dokud nebudou splněny jeho podmínky......celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/68_/687/big_bila-nemoc-NUl-687.jpg 4.55328
Nahrávám...

Komentáře (549)

Kniha Bílá nemoc

Nicole_picole
21. ledna

ÚŽASNÁ kniha! Nemám co dodat, moc se mi libila. Geniální spisovatel. Konec dost překvapil.

Jana.Kuc
18. ledna

Jak podobné současné covid době...


Chytuš
12. ledna

UCHOKNIHA. Krátká, ale nezapomenutelná a nadčasová divadelní hra z pera geniálního Karla Čapka. Nařídila bych povinný poslech pro všechny vysoké státní úředníky, poslance i senátory. A vládě a všem protěžovaným kandidátům na prezidenta pustit alespoň třikrát za sebou... Připojuji úryvek z předmluvy - pokud by člověk nevěděl, kdy tohle Karel Čapek napsal, klidně by si mohl myslet, že to bylo včera:
"Jeden z charakteristických znaků poválečného lidstva je ústup od toho, čemu se tu a tam skoro s opovržením říká humanita; v kterémžto slovu je zahrnuta zbožná úcta k životu a právům lidským, láska k svobodě a míru, usilování o pravdu a spravedlnost a jiné mravní postuláty, které byly v duchu evropských tradic až dosud považovány za
smysl lidského vývoje. Jak známo, v některých zemích a národech nastoupil duch zcela jiný; ne člověk, nýbrž třída, stát, národ nebo rasa je nositelem všech práv a jediným předmětem úcty, ale zato úcty svrchované: nic není nad ním, co by jej mravně omezovalo v jeho vůli a právech.
Stát, národ, režim je nadán všemohoucí autoritou; jednotlivec se svou svobodou ducha a svědomí, se svým právem na život, se svým lidským sebeurčením je fyzicky i mravně naprosto podřaděn takzvanému kolektivnímu, ale v podstatě čistě autokratickému a násilím uloženému řádu. Prostě duch politické autority se v dnešním stavu světa
výbojně utkává s evropskou tradicí mravní a demokratické humanity; tento konflikt se rok za rokem hrozivěji rozehrává v dění mezinárodním, ale zároveň je vnitřní otázkou každého národa. Zevně se nejjasněji projevuje chronickým válečným napětím v dnešní Evropě a rostoucím sklonem k násilnému a vražednému řešení politických otázek.
Pravda, dnešní světový konflikt je možno definovat také v pojmech hospodářských a sociálních; nebo je možno jej vykládat v biologických termínech boje o život; ale jeho nejdramatičtější aspekt je ve srážce dvou velikých antagonických ideálů. Na jedné straně mravní ideál všelidské humanity, demokratické svobody, světového míru a úcty ke každému lidskému životu i právu. Na druhé straně dynamický protihumanitní ideál moci, nadvlády a národní nebo jiné expanze, pro kterou je násilí vítaným prostředkem a lidský život jenom nástrojem. Řečeno v termínech dnes běžných, je to konflikt ideálů demokracie s ideály neomezených a ctižádostivých diktatur. A právě tento konflikt ve své tragické aktuálnosti byl popudem k napsání Bílé nemoci."

Stephaniee
01. ledna

Četla jsem jako maturitní četbu a jako jedna z mála ze seznamu mě opravdu bavila. Krátké, ale zároveň výstižně napsané.

HollyUndead
30.12.2022

Poněkud žasnu, jak Karel Čapek dokázal předvídat, jak velké nebezpečí číhá za našimi hranicemi, v sousedním Německu. A nejen, že tušil, co se stane, ale dokázal to i nesmírně poutavě zobrazit v díle velice dobře a trefně pojmenovaném "Bílá nemoc". Knihu jsem přečetl během pár hodin. Vřele doporučuji každému, kdo chce pochopit strach lidí z nacismu a z války, která přinesla většině lidem jen zkázu, bídu a někdy i nevyhnutelnou smrt.

sabina5156
26.12.2022

Velké množství lidí tuto knihu začalo stavět na piedestal poté, co se zde rozšířil jeden nekonkrétní vir, já bych byla velmi nerada aby smysl této knihy zůstal v pozornosti pouze v rámci medicínské podstaty. Myšlenka tohoto díla je jasná. Válka. Možná že nyní, máme mnohem větší příležitost vidět paralely. Člověk ve své podstatě touží zapomenout na své nuzné lidské problémy a máme potřebu stát se čímsi větším, než je běžný život. I z toho důvodu bude velká část našich milých spoluobčanů vzpomínat na "Zlaté komunisty" jelikož společný nepřítel byl jeden a odpovědnost za svůj život nebyla žádná. Válka ale znamená smrt milionů lidí, ekonomickou krizi a strádání, poškození další generace na několik desítek let a deformaci všech výchovných společenských aspektů. Válka nikdy netrvá jen několik let, táhne se napříč několika generacemi než její dosah konečně ustane. Karel Čapek v jednoduchém a krásném příběhu tvořeném na základě běžné hry vytvořil nadčasové dílo, které končí tragicky pro každého, jen si to nikdo neuvědomuje. To tragické prozření hlavních postav, konec té jediné nejdůležitější a jásající a nebetyčně hloupí dav kolem. Koho mi to jen připomíná?

čerweek
26.12.2022

Nadčasové dielo. Do pozornosti dávam nahrávku Supraphonu z roku 1982, ktorá je v súčasnosti dostupná na rôznych portáloch vo forme audioknihy s vynikajúcim Rudolfom Hrušínským ako Galénom a Martinom Růžekom v úlohe Sigelia. Bolo radosťou počúvať…

Andyska007
14.12.2022

Opravdu aktuální, nadčasové! Je mi líto, že ve své době většina lidí Čapkovi moc nerozuměla, nenaslouchala mu... Však tady máme zase "Maršála" a bílá nemoc? - "Otec: Že je to humbuk, to malomocenství. Sem tam nějaký případ, a noviny z toho hned dělají senzaci. A lidé, to se ví: jak někdo lehne s rýmou, už říkají, že má bílou nemoc. (....) Nesmysl, to už je taková panika. To je zajímavé, tadyhle říká Sigelius, že ta nemoc přišla z Číny (...) Zavřít ty malomocné a nepustit je mezi lidi." Že mi to něco připomíná...

1 ...