Bílá nemoc zajímavosti

Bílá nemoc
https://www.databazeknih.cz/img/books/68_/687/bmid_bila-nemoc-NUl-687.jpg 4 5905 5905

Popudem k napsání tohoto dramatu z r. 1937 byl podle autorových slov "konflikt ideálů demokracie s ideály neomezených a ctižádostivých diktatur". Jistou zemi napadla epidemie bílé nemoci. Lékař Galén proti ní vynalezl účinný lék. Lék vydá jen tehdy, když se vlády zaváží, že již nikdy nebudou válčit. Hlava státu, v němž bílá nemoc vypukla - výbojný maršál - chce dobývat svět a před ničím se nezastavuje. Bílou nemocí je napaden hlavní zbrojař země baron Krüg. Galén jej odmítá léčit, dokud nebudou splněny jeho podmínky...... celý text

Zajímavosti (6)

archiv ND: http://archiv.narodni-divadlo.cz/inscenace/898 (milamarus)


,,(...) Komu mohl být mír bližší než Čapkovi a kdo se mohl víc štítit válečného barbarství než on? Ale ústy doktora Galéna jasně říkal, že ani pacifista nesmí ustoupit před surovostí a sprostotou. Ustoupit znamená zradit, zradit sebe a onen obyčejný život, který Čapek vyznával. (...) Přesto Čapek Věří, že v každém čloěku musí být lidská podstata. To není jen umělecká nezbytnost, že ve sporu humanity s fašismem, který je základem ,,Bílé nemoci", nestojí proti sobě abstraktní schémata, ale lidé. Čapkoval víra v lidi je bezmezná. Z ní vyrůstá jeho optimismus. Nemůže být jiný, má prostě lidi rád. Naivita, iluze, utopie? Ne, tento člověk se drží tak úzkostně své víry v lidi, protože by jinak nemohl žít.
Někdy nám vypravuje o své práci. Nemůže psát, když neslyší hudbu. V jeho pracovně stále zní hudba. Chodí mezi nás do divadla rád, ale nikdy tu nezdomácněl. Opravdu doma je za svým psacím stolem. Svým založením je literát. Pěstitel českého jazyka. Mám dost volného času, abych ho mohl poslouchat a pozorovat. Studuji ho jako herec. Tu vzláštní směs moudrosti a naivity, radosti a skepse, intelektu a prostoty. Přemýšlím o tom, zdy by bylo možné vtělit to do nějaké jevištní postavy. Po mnoha letech jsem se mnoho z jeho charakteru snažil dát do postavy Tuláka v jeho hře ,,Ze života hmyzu" i do postavy doktora Galéna v ,,Bílé nemoci", když jsme ji znovu studovali v roce 1968.(...)"

- citace z knihy: Ladislav Pešek - Tvář bez masky (Skutečnost a sen) (milamarus)


Po premiéře hry Bílá nemoc dostával Karel Čapek mnoho výhrůžných dopisů. Když už bylo množství těchto anonymů neúnosné, Čapkova o dvanáct let mladší žena, herečka Olga Scheinpflugová, je před svým manželem pečlivě schovávala. (ddkk)


Jde o jedno ze zásadních děl varujících před nástupem nacismu v Německu a stalo se jedním z důvodů plánované perzekuce Karla Čapka gestapem. (chaera)


Dílo adaptoval do opery Biela nemoc slovenský skladatel Tibor Andrašovan (chaera)


V roce 1937 (dva měsíce po vydání knihy), byl podle knižního příběhu natočen film Bílá nemoc, který režíroval Hugo Haas. (xfelix)